Resmi Gazete'de bugün

Sayı: 28638

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4581       Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesinde Tesis Edilecek Devecikonağı Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4582       Büyük Menderes-Cindere Projesi Kapsamındaki Yenicekent İletim Kanalının Yapımı Maksadıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4583       154 kV Osmaniye 2 Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4586       Malatya İli Kent Merkezinde Bulunan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/4589       Samsun İli, Canik İlçesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/4599       İstanbul İli, Fatih İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Yenileme Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/4602       Kütahya İli, Pazarlar İlçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/4615       İzmir İli, Menemen İlçesi, Ahıhıdır, Seydinasurullah ve Kazımpaşa Mahalleleri Sınırlaır İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

2013/4619       Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Almanya Federal Cumhuriyeti, Federal Suç Dairesi (BKA), Şüpheli İşlemler Bildirim Merkezi Arasında Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişimine Dair Mutabakat Muhtırası Hakkında Karar

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Kültür ve Turizm Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

TEBLİĞLER

—   İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/3)

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/9)

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/10)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri