Resmi Gazete'de bugün (19 Nisan 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 19 Nisan 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var?

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yasama bölümü 
TBMM Kararı 
 
-1409 Erzincan’ın İliç İlçesindeki Bir Altın Madeninde Meydana Gelen Kazanın Tüm Yönleriyle Araştırılması ve Benzer Kazaların Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar
Yürütme ve İdare Bölümü 
Tebliğ
 
– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/6)
Yargı Bölümü 
Anayasa Mahkemesi kararları 
 
– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2022/68, K: 2024/26 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 Tarihli ve E: 2023/78, K: 2024/55 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 Tarihli ve E: 2023/116, K: 2024/56 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/147, K: 2024/69 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/148, K: 2024/70 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2023/169, K: 2024/82 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 11/1/2024 Tarihli ve 2019/36647 Başvuru Numaralı Kararı

İlân bölümü
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri