Resmi Gazete'de bugün neler var? (15 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 15 Mayıs 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 15 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete ayrıntıları.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Resmi Gazete'de bugün - 15 Mayıs 2023

YÖNETMELİKLER

- Bazı üniversitelere ait yönetmelikler

Resmi Gazete'de 14 Mayıs 2023

YÖNETMELİKLER

- Bazı üniversitelere ait yönetmelikler

Resmi Gazete'de 13 Mayıs 2023

CUMHURBAŞKANI KARARI

- Ordu ili sınırları içinde bulunan sınır ve koordinatları gösterilen alanın Ordu Serbest Bölgesi olarak tespit edilmesi hakkında karar

ATAMA KARARLARI

- Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar

YÖNETMELİKLER

- Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Türkiye İş Kurumu hukuk müşavirliği yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik

- Türkiye İstatistik Kurumu Eğitim ve Araştırma Merkezinin kuruluşu görevleri ve çalışma esaslarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin finansal raporlamaları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

TEBLİĞLER

- Yataklı sağlık tesislerinde acil servis hizmetlerinin uygulama usul ve esasları hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

- 2023 yılı Nisan ayına ait dahilde işleme izin belgelerinin (D1) listesi

- 2023 yılı Nisan ayına ait yurt içi satış ve teslim belgelerinin (D3) listesi

- 2023 yılı Nisan ayına ait hariçte işleme izin belgelerinin (H1) listesi

- 2023 yılı Nisan ayına ait firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listesi

- Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermek üzere faaliyet izni verilmesine ilişkin karar

- Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin karar