Resmi Gazete'de bugün neler var? (17 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)

resmi Gazete'de 17 Mayıs 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 17 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete ayrıntıları.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Resmi Gazete'de bugün - 17 Mayıs 2023

YÖNETMELİKLER

- Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
- Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/11)

YARGI BÖLÜMÜ

- Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 Tarihli ve E: 2018/87, K: 2022/137 Sayılı Kararı
- Anayasa Mahkemesinin 30/3/2023 Tarihli ve 2018/27450 Başvuru Numaralı Kararı