19 °C

RTÜK yasasını Yüksek Mahkeme'ye taşıdı

CHP, Başbakan'a yayın yasağı koyma hakkı da tanıyan kanunla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusunda bulundu.

RTÜK yasasını Yüksek Mahkeme'ye taşıdı

ANKARA - CHP, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'la ilgili Anayasa Mahkemesine iptal başvurusunda bulundu.

Başvuruya ilişkin yapılan açıklamada, "Milli güvenliğin gerekli kıldığı veya kamu düzeninin bozulmasının muhtemel olduğu gibi soyut, belirsiz, keyfi kullanıma açık gerekçeler temelinde başbakan veya görevlendireceği bakana yayın yasağı koyma yetkisi" veren düzenlemenin iptalinin istendiği belirtildi.

Yargılama sürecini ve yargılamanın tarafsızlığını etkiler nitelikte yayın hizmeti yapılamayacağı ilkesine getirilen "haber niteliği istisnasının" da soyut bir ölçüsüzlük temelinde yargılama sürecini ve yargılamanın tarafsızlığını etkileyecek yayınların önünü açtığı gerekçesiyle iptali talep edildi.

Ulusal koruma kapsamı dışına çıkıldı

Anayasada, 7 gün olan hakimin düzeltme ve cevap hakkına ilişkin karar verme süresinin, kanunda 3 güne düşürülmesine itiraz edildi.

Medya kuruluşlarında doğrudan toplam yabancı sermaye payının, ödenmiş sermayenin yüzde 50'sini geçemeyeceğine ilişkin düzenlemenin, toplam yabancı sermaye payını ödenmiş sermayenin yüzde 50'sine kadar çıkararak, "ulusal korumanın kapsamı dışına taşıdığı" gerekçesiyle iptal edilmesi talep edildi.

İptali istenen diğer düzenlemelerden bazıları ise şöyle:

İhalede rekabeti engellediği gerekçesiyle, sıralama ihalesinde yayıncılık alanında "en az 1 yıl" faaliyette bulunma şartı getiren düzenleme,

RTÜK Başkanına "demokratik esaslara dayalı Kurul sistemiyle örtüşmeyen yetkiler" veren düzenleme,

Üst Kurula, "Kurul üyeleri ile kurum personelinin uyacakları mesleki ve etik ilkeleri belirleme" yetkisi veren düzenleme,

RTÜK üyelerinin soruşturma yetkisinin "Başbakan veya görevlendireceği bakan tarafından" verilmesini öngören düzenleme,

Başkan yardımcıları, I. Hukuk Müşaviri ve daire başkanları dışındaki diğer personelin başkan tarafından atanmasını, personel hakkında soruşturma izninin başkan tarafından verilmesini öngören düzenleme.