12 °C

Sağlık Bakanlığı 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ayrıca ODTÜ ise çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere 3 profesör, 8 doçent ve 13 yardımcı doçent alımında bulunacak

Sağlık Bakanlığı 30 müfettiş yardımcısı alacak

ANKARA - Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı sınavla 30 müfettiş yardımcısı alacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü (ODTÜ) ise çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere 3 profesör, 8 doçent ve 13 yardımcı doçent alımında bulunacak.

Sağlık Bakanlığı ile ODTÜ'nün alımlara ilişkin duyuruları, Resmi Gazetenin bugünkü çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı.

Duyurulara göre Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, 30 müfettiş yardımcısı almak üzere 10-11 Nisan 2010 tarihlerinde Ankara'da yazılı sınav yapacak.

Bu sınavda başarılı olanlar, tarihi daha sonra bildirilmek üzere sözlü sınava tabi tutulacak.

Adaylar başvurularını, 8 Mart 2010 tarihinden 19 Mart 2010 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına yapacaklar.

Başvuru formu ve sınavla ilgili bilgileri içeren duyuru metni, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından ve İl Sağlık Müdürlükleri ile www.saglik.gov.tr adresinden temin edilebilecek.

Söz konusu sınava, ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2008 ve 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, idari bilimler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden, sağlık idaresi yüksek okulundan veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olan adaylardan KPSSP 67 puan türünden 80 ve daha yüksek puan almış olmak veya tabip, diş tabibi, eczacı, kimya mühendisi ve kimyager unvanlı üniversite mezunu adaylar için KPSSP 12 puan türünden 80 ve daha yüksek puan almış olanlar katılabilecek.

Yazılı Sınav, 10-11 Nisan 2010 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Yazılı sınav başarı sıralamasında, sınav notu eşit olan adayların bulunması durumunda yabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik tanınacak.

Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar arasından en yüksek nottan başlanmak suretiyle alınacak müfettiş yardımcısı sayısının 3 katını aşmayacak sayıda aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınava girecek olanların listesi, sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat de belirtilmek suretiyle Teftiş Kurulu Başkanlığında ve www.saglik.gov.tr adresinde ilan edilecek, ve ayrıca adaylara yazıyla bildirilecek.

ODTÜ akademik personel alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere daimi statüde 3 profesör, 8 doçent ve 13 yardımcı doçent alacak.

Buna göre Mühendislik Fakültesinin elektrik-elektronik, inşaat, kimya, bilgisayar ve maden mühendislikleri bölümü için 2 profesör, 3 doçent, 6 yardımcı doçent alınacak.

Rektörlük, Mimarlık Fakültesinin mimarlık, şehir ve bölge planlama, endüstri ürünleri tasarımı bölümünde istihdam edilmek üzere 1 doçent ve 2 yardımcı doçent alımında bulunacak.

Ayrıca Eğitim Fakültesinin ortaöğretim fen ve matematik alanları eğitimi, eğitim bilimleri yabancı diller eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi ile ilköğretim bölümü  eğitimi, İktisadi ve idari bilimler fakültesinin uluslararası ilişkiler bölümü ile fen bilimleri enstitüsü için 1 profesör, 3 doçent ve 8 yardımcı doçent alınacak.

Üniversitede İngilizce eğitim yapıldığından adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri ve halen Üniversitede öğretim görevlisi veya öğretim üyesi olarak görev yapanlar hariç, diğer adayların yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak başvuracak adayların, Üniversite Senatosunun 22 Aralık 2009 tarihli kararı ile kabul edilen maksimum KPDS/ÜDS 85, TOEFL-IBT 102, TOEFL-PBT VE TWE 610 ve 5, IELTS 7.5, ODTÜ YDYO-İYS 80 puan almaları şartı istenecek.

İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıl olarak belirlendi.

Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmeyecek.

Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS sınav sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılacak.

İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan yardımcı doçent, doçent ve profesör adayları Üniversitede İngilizce sözlü mülakata alınacak.

İstenen koşulları sağlayan adaylar başvurularını, 15 gün içinde ODTÜ Rektörlüğünün ilgili birimlerine yapacaklar. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek)

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.