15 °C

Savunma sanayii yeni yol haritası belirledi

Savunma ürün ve hizmetlerinin ihracatının artırılmasına yönelik kredi mekanizması oluşturulacak.

Savunma sanayii yeni yol haritası belirledi

ANKARA - Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM), savunma sektörünün ihracatını artırmak için gerekli adımları ve izlenecek stratejileri belirledi. Strateji kapsamında savunma ürün ve hizmetlerinin ihracatını artırmaya yönelik kredi mekanizması oluşturulacak, Savunma Sanayii İhracatçılar Birliği kurulacak, öncelikli ürün ve öncelikli ülke listesi belirlenecek.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, savunma sanayi sektörünü uluslararası pazara entegre etmek ve rekabetçi bir yapıya kavuşturmak amacıyla ihracat stratejisi hazırladı. Stratejiyle savunma sanayi ürün ve hizmet ihracatının artırılması, sanayinin daha çok sayıda uluslararası projede görev almasının sağlanması ve projelerdeki iş payının artırılması hedefleniyor.

İhracat Stratejisi, aynı zamanda ihracat artışını nitelikli ve sürdürülebilir kılmak için öncülük etmek, bu sektörde faaliyet gösteren bütün firmalara yol gösterme amacını taşıyor.

Stratejide, savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların ihracat sürecinde karşılaştıkları sorunlara da ışık tutuldu. Firmaların ihracat birimlerinin olmayışı veya hatalı örgütlenme yapıları, ihracat sürecine dahil olmalarını zorlaştırıyor.

Stratejiye göre, sektörün sorunları arasında ihracat potansiyeli olan pazarlara ilişkin araştırmaların yetersizliği, uluslararası ihale bilgilerine ulaşımdaki zorluklar, firmaların kendini tanıtma imkanının kısıtlılığı, dış pazarlardaki firmalar ile iletişim kurma gibi zorluklar bulunuyor.

Ayrıca diğer ülkelerin uyguladıkları ithalatı zorlaştırıcı veya engelleyici politikalar çerçevesinde imzalanan uluslararası anlaşmalar, ihracatı engelliyor ve sınırlandırıyor. İhracatı gerçekleştirilen ürünün kalite standartlarını karşılayamaması, dış pazarlar için güncelliğini yitirmiş olması, üretim maliyetlerinin yüksekliği de ihracat sürecinde yaşanan temel sorunlar arasında yer alıyor.

Stratejik amaçlar

Sektörde ihracatı artırmak için de 7 başlık altında stratejik amaçlar belirlendi.

Buna göre öncelikli ülkelere öncelikli ürünlerin ihracatı olmak üzere, savunma ürün ve hizmetlerinin ihracatını artırmaya yönelik kredi mekanizması "Savunma Sanayine Yönelik Teşvik ve Destek Kredi Uygulamalarına Dair Yönerge" kapsamında oluşturulacak.

Uluslararası geliştirme projeleri ve uluslararası konsorsiyumlara katılım sağlanmasına yönelik teşvik ve kredi mekanizmaları ile ihracata ilişkin belli başlı firma masrafları düşük faizli krediler ile karşılanacak ve geri ödemede kolaylık sağlanacak.

Öncelikli Ürün ve Öncelikli Ülke listesi oluşturulacak. Öncelikli Ürün, Öncelikli Ülke ve transfer edilebilecek teknoloji listesi, 2 yılda bir veya ihtiyaç duyulduğu durumlarda güncellenecek.

Öncelikli ürünlerin başta öncelikli ülkelere olmak üzere dış pazarlara etkin bir şekilde tanıtımı ve pazarlanması sağlanacak.

Bu kapsamda SSM koordinasyonundaki fuarlar ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından bireysel katılımların desteklenebileceği fuarların listesi 2011 yılında, öncelikli ülkeler ve öncelikli ürünler göz önünde bulundurularak yenilenecek.

Sabiha Gökçen'e fuar alanı

Sabiha Gökçen Havaalanında fuar alanı inşasına ilişkin çalışmalar yürütülecek.

Türk Savunma Sanayiinin yurt dışında bir kimlik altında tanınmasını sağlayacak marka ve sloganlar oluşturulacak. İhracatın artırılması çalışmaları kapsamında öncelikli ülkelerden heyetler her ay en az 1 kez Türkiye'ye davet edilecek.

Yabancı askeri heyetlere, tanıtım amaçlı "atölye çalışmaları" gerçekleştirilecek.

Belirlenen strateji kapsamında Savunma Sanayii İhracatçılar Birliği kurulacak.

NATO Tedarik Ajansları tanıtım faaliyetleri ve sanayi günleri yıllık olarak planlanacak ve ajans temsilcileri ile Türk sanayisi bir araya getirilecek. NATO Lojistik ve Tedarik Ajansı (NAMSA) ve NATO Komuta Kontrol ve Danışmanlık Ajansı (NC3A) gibi ajanslardan gelen ihale çağrılarına Türk savunma sanayi firmalarının cevap vermesi sağlanacak. BOA (NATO ile NATO tedarik ajansları ile iş yapmak isteşen firmaların imzalaması gereken temel sipariş anlaşması) imzalayan firma sayısı artırılacak.

Sürekli aynı firmaların değil tüm sektöre yayılan bir ihracat potansiyelinin oluşturulması yönünde firmalar arası işbirliği sağlanacak.

Savunma Sanayii Müsteşarlığının ihracat sürecindeki yeri etkinleştirilecek, uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Öncelikli ülkelerdeki faaliyetlerin takip edilmesini sağlayacak 5 bölge ile ABD ve Belçika'da (Brüksel) savunma sanayii temsilciliği açılacak.

İhraç edilebilir teknolojileri belirleyecek ve ihracata ilişkin izinlerin koordinasyonunu sağlayacak İhracat Onay Kurulu oluşturulacak.

İhracat çalışmalarının desteklenmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Merkezi, Dış Ekonomik İlişkiler Koordinasyon Kurulu, Uluslararası Rekabeti Araştırmaları Kurumu, uluslararası çerçevede tanıtım yapılabilecek Arap Birliği, Amerikan Türk Konseyi gibi kuruluşlar ile yerli ve yabancı basın yayın kuruluşlarıyla işbirliği geliştirilecek.

Barter'a sistematik yaklaşım geliştirilecek

2011 yılına kadar kamu alımlarının karşılığında savunma ürün ve hizmet ihracatının yapılması şeklinde olmak üzere Barter (Takas) yöntemine ilişkin bir sistematik yaklaşım geliştirilecek.

İhracat hacmini artıracak stratejik işbirlikleri geliştirilecek. Uluslararası pazarı hedefleyen ve sanayi ağları içerisinde hareket eden firmaların tedarik zincirlerine dahil olması sağlanacak.

Dünya pazarına hitap edecek ürün odaklı ortak girişim şirketlerinin kurulması teşvik edilecek.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.