9 °C

Sektörde kaybettiğimiz toprakları geri alıyoruz

Yapı Kredi Sigorta Genel Müdürü Doç. Dr. Giray Velioğlu, pazar paylarını yüzde 6.1'e çıkardıklarını belirtti.

Sektörde kaybettiğimiz toprakları geri alıyoruz

Yakup SAYAR

İSTANBUL - Türk sigorta sektörünün en önemli oyuncularından biri olan Yapı Kredi Sigorta için 2010 yılı olumlu geçiyor.

Yapı Kredi Sigorta Genel Müdürü Doç. Dr. Giray Velioğlu, 2010 yılında uzun vadeli ve karlı büyüme odaklı politikalar izlediklerini belirterek, "Bu yıl pazar payımız yaklaşık yüzde 5.2'den yüzde 6.1'ye çıktı ve kaybettiğimiz toprakları geri kazanma çabasında olduğumuz için bunu ciddi bir başarı olarak görüyoruz" dedi.

DÜNYA'ya açıklamalarda bulunan Yapı Kredi Sigorta Genel Müdürü Doç.Dr. Giray Velioğlu, yapılandırdıkları stratejileri başarılı bir şekilde yürüterek yılın ilk 6 ayını olumlu gelişmelerle tamamladıklarını söyledi.

Prim üretimi, acente kurma, alternatif dağıtım kanallarının yaygınlaştırılması gibi birçok stratejik hedeflerinde istenilen düzeylere ulaştıklarının altını çizen Velioğlu, "2009 yılının ilk 5 ayı ile karşılaştırıldığında pazar payımız yaklaşık yüzde 5,2'den yüzde 6,1'ye çıktı. Yüzde 30'u aşan büyüme oranıyla yüzde 12 olan sektör ortalamasının üzerine artış oranına ulaşmakla birlikte, kaybettiğimiz toprakları geri kazanma çabasında olduğumuz için bunu ciddi bir başarı olarak görüyoruz" diye konuştu.

Şirket olarak rekabette etik davranıyoruz

Sektörde ciddi anlamda fiyat odaklı rekabet yaşandığını bu fiyat politikası ile sigorta sektörünün pastasının yeterince büyüyemediğine işaret eden Velioğlu; "Mevcut pastadaki paylar ise yer değiştiriyor. Bu durum, ülkemizde sigorta penetrasyonunun ve sigorta bilincinin artmasıyla da doğrudan ilgilidir.

Şirket karlılık hedefi doğrultusunda sektöre oranla rekabet konusunda daha rasyonel bir çizgi üzerinde yürüdüğümüzü söylemeliyiz. Rekabette, mevcut karar ve yönetmelikleri öncelikle gözeterek, etik olma prensibini muhafaza etmekteyiz. Sektörümüzde doğru fiyatlandırmayı yapabilmek adına son zamanlarda önemini daha da hissettiren aktüeryal analizlere önem verilmesi, hasar maliyetlerini kontrole yönelik kararlar gibi umut verici gelişmelerin olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Yapı Kredi Sigorta'nın bir yandan acente ağını Türkiye genelinde arttırma yönünde bir strateji takip ederken; bir yandan da banka ile birlikte yaptığı kampanya çalışmalarını ortak IT projeleri ile destekleyerek alternatif dağıtım kanallarını daha verimli ve etkin kullanma yönündeki çalışmalarına devam ettiğini belirten Velioğlu, ürün yönetimi konusunda yeni yapılanma çalışmalarının da, hızlı ürün geliştirmeye yönelik hayata geçireceği bir altyapı ile destekleme yolunda yürüdüğünü, hızla değişen sektör koşullarına çok daha hızlı cevap verebilecek, daha yaygın satış kanallarına sahip, daha güçlü bir sigorta şirketi olma yolunda tüm fırsatları değerlendirdiklerinin altını çizdi.

"Bankalar sigortacılık yapmasın" demek yanlış

Bankacılık sektörünün geçtiğimiz 10 yıllık dönem içinde sigorta ürünlerinin satışı konusunda önemli yatırımlar yaptığını söyleyen Velioğlu, "Bu konuya kaynak ayırdı, çalışanlarını eğitti, teknolojik uygulamalar geliştirdi, özel süreçler tasarladı. Sigortacılık geçmişte bankaların iştigal konularından bir tanesiydi, bugün birçok banka için temel konularının arasına girdi ve günümüz bankacılığında "finansal hizmetler" olarak tanımlanan paketin önemli taşlarından biri haline geldi. Sigorta Acenteleri Yönetmelik Taslağı'nı; yürürlükteki yönetmeliğin geliştirilmesi gereken hususlarına cevap vermesi, bütünsellik sağlaması, belirsizlik içeren konuların açıklığa kavuşturulması ve şeffaflaştırılması gibi özellikler taşıması nedeniyle olumlu değerlendirmekle birlikte, bankaların şubeleri aracılığıyla sigortacılık yapmasını kısıtlamasına ise katılmıyoruz" dedi.

Sigortalanacak mal varlığı artıyor

Önümüzdeki süreçte ülkemizin gelişimine paralel kişilerin sigortalanacak mal varlıklarının artmasını, bir diğer deyişle de kaybetmeyi göze alamayacakları bir mal varlığına ulaşmalarını, bunun da sektörün genişlemesindeki en önemli etken olmasını beklediklerinin altını çizen Velioğlu, "Diğer taraftan önümüzdeki dönemde sektör oyuncularının etkin risk yönetimi ve aktüeryal analizler doğrultusunda fiyatlandırma yapacaklarını bekliyoruz. Bu doğrultuda teknik kar artacak, sektörün güvenilirliği ve şirketlerin sürekliliği sağlanacaktır. Diğer taraftan, oto dışı ürünlerde çeşitlik ve hizmet üstünlüğü konusunda rekabet edebilen; bir yandan hasar, bir yandan da süreç maliyetlerini daha iyi kontrol altına almış bir sektör bekliyoruz.

Böylelikle sektör, hem finansal anlamda gücünü arttıran, hem de bu gücü daha iyi kontrol edebilen ve müşteri odaklı bir sektör olma yolunda ilerleyecektir" diye konuştu.

Son olarak ülkemizdeki sigorta bilincinin gelişmesine yönelik açıklamalarda bulunan Velioğlu, AB uyum yasaları ile birlikte yaygınlaşmaya başlayan sigortacılık eğitimlerinin toplum içerisindeki sigortacılık bilincinin oluşmasına katkı sağlayacağını düşündüklerinin altını çizdi.

Yeni ürünler yolda

Yapı Kredi Sigorta olarak, ürün planlama konusuna verilen önemin geliştiğinin bilincinde olduklarına vurgu yapan Giray Velioğlu, bu kapsamda şirkette ürün çeşitliliğinin sağlanması ve hızlı ürün geliştirme konularında çalışmaların devam ettiğini ve ürün yönetimi adı altında toplanabilecek bu çalışmaların; gerek yeni iş süreçlerinin geliştirilmesi, gerek mevcut süreçlerin revizyonu şeklinde ve tüm bunları destekleyici altyapı, yazılım geliştirmeleri anlamında yapılmaya devam ettiğini söyledi. Sektörde farklı müşteri segmentlerinin ihtiyaçlarına uygun özel ürünler sunulması yönünde hızlı bir gelişim mevcut olduğuna dikkat çeken Velioğlu, " Biz de Yapı Kredi Sigorta olarak geçtiğimiz yıl bireysel ve ticari segmentlere yönelik sağlık ve elementer branşlarda yeni ürünler geliştirdik ve satışa sunduk. Genç ve sağlıklı kişilerin düşük primle sahip olabileceği bir özel sağlık sigortası olan "Nazar Boncuğu" kapkaç teminatını içerecek şekilde kapsamı genişletilmiş bir ferdi kaza poliçesi olan "Benim Güvencem" ve KOBİ segmenti ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış daha uygun primle sahip olunabilecek bir işyeri poliçesi olan "KOBİ İşimin" ürünlerimiz bunlara örnektir. Önümüzdeki günlerde de çalışmaları tamamlanan, Kasko ve Yuvam ürünlerinde dar ve geniş kapsamlı çeşitli alternatif paketleri satışa sunmayı planlamaktayız. Yine bu yıl içinde hayata geçecek yeni bilgi teknolojileri platformumuz sayesinde ürün geliştirme faaliyetlerimizin hız kazanması beklentisindeyiz"diye konuştu.

Yabancıların sektöre ilgisi canlı

Türk sigorta sektörünün, son yıllarda Avrupa'nın en hızlı büyüyen sigorta sektörlerinden biri olduğunu belirten Giray Velioğlu, sektörün gelişimi ve yabancıların ilgisine yönelik şunları söyledi; "Cumhuriyet'in başlangıç döneminde ülkemizde kişi başına sigorta prim üretiminin 0,35 dolar* civarında olduğu biliniyor. Bu kişi başı prim üretimi, 1987 yılında 5,5 dolara* kadar ulaştı. 2009 yılı sonunda ise kişi başı prim üretiminin 115 dolar seviyesine yaklaştığını görüyoruz.** Bu ülkemiz adına önemli bir gelişme diyebiliriz. Ama Dünya'daki kişi başına prim üretiminin 600 dolar*** olduğu göz önüne alındığında da sektörümüzün gelişme potansiyeli açıkça ortaya çıkıyor. Bu bağlamda yabancı yatırımcının ilgisinin altında yatan en önemli neden ülkemizin sigortacılık alanında sahip olduğu potansiyeldir. Sigortacılıktaki yüksek potansiyel, ülkemizdeki genç toplum olgusu ve global kriz döneminde bile diğer ülkelere nazaran yaşanan ekonomik canlılık sektörümüze olan yabancı ilgisini canlı tutmaya devam etmektedir."

(*) Sigortacılığımızın Tarihi, (**) TÜİK, (***)TSRŞB .

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.