11 °C

SGK alacaklarını borçluların menkullerinden tahsil edecek

SGK, kuruma borcu olanların menkul kıymetlerinden e-haciz uygulamasıyla alacağını tahsil etmeye hazırlanıyor.

SGK alacaklarını borçluların menkullerinden tahsil edecek

Mehmet KAYA

ANKARA - SGK, bankalarla bir protokol yaparak, SGK'ya borcu olanların menkul kıymetlerinden e-haciz uygulamasıyla alacağını tahsil etmeye hazırlanıyor.

Hükümet'in, Resmi Gazete'de yayınlanan 2011 Programında yayınladığı eylem planında, ağırlıklı olarak mevcut projelerin devam edeceği, yeni projelerin az sayıda kaldığı dikkati çekti. Halen yürütülen proje ve çalışmaların da çoğunluğunun Aralık ayı sonunda tamamlanması öngörülürken, bu yönüyle 2011 yılının

da son üç yılda olduğu gibi yeni düzenlemelerin sınırlı kalacağı, sadece mevcut proje ve planların uygulamasının izleneceği bir yıl olarak geçeceği gözlendi. Bu genel yapıya karşılık, ekonomik ve sosyal yapıyı etkileyecek bir dizi yeni adımın da atılacak olması eylem planında dikkati çekti. Bunlardan en ilginç olanlarından biri, SGK'nın kayıtdışılıkla mücadele ve alacak tahsil işlemine yönelik uygulama planı oldu.

Buna göre, SGK, bankalarla bir protokol yaparak, SGK'ya borcu olanların bankalardaki para hesapları yanında yatırım hesaplarında da bulunan menkul kıymetlerinden e-haciz uygulamasıyla alacağını tahsil edecek. Uygulama 2011 sonuna kadar yürürlüğe girecek. Eylem planına göre, 2011 sonuna kadar Hazine'nin yatırıma uygun arazilerinin yatırımlara tahsisi için çalışma tamamlanacak, KOBİ'lere öncelikli sektörlerdeki projelerine göre mali destek verilmesi programı hazırlanacak, patentlerin ekonomik değerinin belirlenmesi işini de yapacak yeni bir ajans kurulacak. Uzun süredir çalışması devam eden yeni Gelir Vergisi Kanunu'nun da 2011'de çıkarılması eylem planına girdi.

Müteahhitlere yetki belge numarası verilecek

2011 Programı eylem planında, uzun süredir müteahhitlerin talebi olan, yurtdışı müteahhitlik hizmetinin akredite olmuş inşaat sanayicileri tarafından yürütülmesi sistemi ile müteahhitliğin tanımlanarak bu sektöre girişin kontrol altına alınması uygulamaları da ilk kez resmi bir belgeye girmiş oldu. Hükümet her iki alanda 2011 yılı sonuna kadar bir model ortaya konulacağını eylem planına yazdı.

Aralık ayı sonuna kadar yapılması planlanan düzenlemeyle, "Yapı müteahhitliği" tanımlanacak ve bu işin yapılabilmesi için asgari koşullar belirlenecek. Buna yönelik bir yönetmelik çıkarılacak. Müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri için bir bilgi sistemi kurulacak ve sicil tutulacak. Müteahhitlere yetki belge numarası verilecek ve elektronik olarak takip edilecek.

Sıkıntılı karasal TV ihalesi tekrar gündemde

Türkiye'nin özel tv ve radyo yayıncılığına başladığı 1990'lı yıllardan bu yana tartışılan ancak bir türlü gerçekleştirilemeyen karasal frekansların ihaleyle tahsisine ilişkin hüküm 2011 programına yıl sonuna gerçekleştirilecek işler arasına bir kez daha girdi. Ancak, daha önce alınan karar gereği, frekanslar analog olarak değil karasal sayısal yayın için tahsis edilecek. TBMM'de bulunan yasal düzenlemenin yıl içinde çıkarılmasının ardından, ikincil mevzuatın tamamlanarak radyo ve tv frekansları ile analog FM yayınlarının ihalesi gerçekleştirilecek. 2011 Programı eylem planına giren dikkat çekici düzenlemelerden bazılar şöyle:

- Yatırımcılara tahsis edilebilecek arazilerin fazlalaştırılması için yapılan çalışma yoğunlaştırılacak.

- Üzerinde dört yıldır çalışılan kamu-özel sektör işbirliği yasası yıl sonuna kadar TBMM'ye gönderilecek.

- KOBİ'lere yönelik yeni destek programları oluşturulacak.

- Patent Akademisi kurulması ve patent sisteminin ekonomik açıdan daha verimli olması için yeni bir yasal düzenleme yapılacak.

- Kayıtdışılıkla mücadele strateji belgesi yenilenirken, Gelir İdaresi'nin altyapısını tamamlama aşamasında olduğu risk esaslı denetleme ve bu denetlemeye baz teşkil edecek kriterlere göre sınıflama yöntemi uygulamaya girecek.

- Havayolu taşımacılığıyla ilgili yapılacak yatırımları planlamak üzere mevcut havaalanlarının analizinin yapıldığı ve ileride yapılacak yatırımların temel esaslarının belirlendiği bir "Havaalanları Master Planı" 2011 içinde tamamlanacak.

- AR-GE alanında hazırlıkları son aşamada olan "Ulusal Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı" tamamlanacak.

- Süt arz fazlası ihtimali olduğu değerlendirilen eylem planında, et üretiminin düzenli şekilde artırılabilmesi için bölgesel programlar yoluyla besi hayvancılığının geliştirilmesine ağırlık verileceği kaydedildi.

- Tarım arazilerinin parçalanmasının önlenmesi içni Medeni Kanun'daki miras hükümleri değiştirilerek, asgari arazi miktarı belirlenecek ve bunun altına düşen paylaşımlar engellenecek.

- İmalat sanayinde girdi yönetiminin sağlanması için oluşturulan yazılım devreye alınacak.

Kümelenmeye mali destek

- Başta sanayi bölgelerindeki KOBİ'ler olmak üzere, KOBİ'lere yönelik kümelenme destek programı tasarlanarak 2011 içinde uygulamaya alınacak.

- Sendikalar ile Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt Kanunları Haziran ayı sonuna kadar TBMM'den geçecek.

- Mesleki eğitimin yeniden yapılandırılması çerçevesinde özel sektörün mesleki eğitim sistemi yönetiminde rol alması için yasal altyapı değişikliği geliştirilecek ve yeni bir strateji belgesi hazırlanacak.

- Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışmalarını düzenleyen temel yasa yenilenecek.

- Sosyal Yardım Sisteminin İstihdam ile Bağlantısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi Eylem Planı kapsamında sosyal yardım başvurusunda bulunan çalışabilir durumdaki kişilerin İŞKUR tarafından takibi etkinleştirilecek.

Çalışanların yoksulluğu eylem planında

Uzun süredir kavram olarak tartışılan "çalışan yoksulluğu" da eylem planında yer buldu. Eylem planında, Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve diğer adalet personelinin uymaları gereken ahlak ve davranış kurallarıyla ilgili bir yasal düzenleme de 2011 yılı içinde hazırlanacak.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.