18 °C

Siyasi partiler KOBİ’leri unutmadı

Siyasi partiler seçim beyannamelerinde KOBİ’leri unutmadı. Seçim beyennamelerini açıklayan AK Parti, CHP ve HDP, KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılarak finansmana erişimlerinin kolaylaştırılmasını vadetti

Siyasi partiler KOBİ’leri unutmadı

CANAN SAKARYA

ANKARA - Genel seçim beyannamelerini açıklayan AK Parti, CHP ve HDP, KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılmasına özel vurgu yaptılar. Ekonominin itici gücü olarak görülen KOBİ’lerin büyümeye daha fazla katkı sağlamasına yönelik olarak devlet tarafından destekleneceği belirtilen metinlerde, desteklerin uygun ve kolay finansman olanağı yaratılması ile birlikte teknolojik dönüşüme uyum konularında yoğunlaşacağı vurgulanıyor. AK Parti’nin vaatleri arasında girişim sermayesi fonlarının yaygınlaştırılacağı ifadeleri dikkat çekerken, CHP’nin beyannamesinde Kalkınma Bankası’nın KOBİ’leri desteklemek üzere Devlet Yatırım Bankası’na dönüştürüleceği ve KOBİ’lere, ödedikleri vergi kadar faizsiz işletme kredisi sağlanacağı vaadine yer veriliyor.

Partilerin seçim beyannamelerinde KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve çeşitlendirilmesi ortak başlığı oluşturdu. Seçim beyannamesini açıklayan AK Parti, CHP ve HDP, KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılarak, ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlaması için ‘KOBİ’leri ayrı bir başlık altında ele aldı. Partilerin seçim beyannamelerinde KOBİ’lerin yenilikçi teknolojiler ve finansman açısından desteklenerek, ekonominin itici gücü olarak görüldüğüne vurgu yapıldı. 

AK Parti “Girişimcilik ve KOBİ’ler’ başlığı altında KOBİ’ler için atılacak adımları özetle şöyle sıraladı: 
►KOBİ’lerin finansmana erişiminin artırılması amacıyla taşınırların teminat olarak kullanılmasının önündeki engelleri kaldıracak düzenlemeler yapacağız. 
►KOBİ’lerin borsaya açılma faaliyetlerini destekleyecek; Kredi Garanti Fonu’nun kefalet sağladığı KOBİ sayısını artıracak ve Girişim Sermayesi Fonlarını yaygınlaştıracağız. 
►Öncelikli sektörlerde girişimciliği geliştirmek amacıyla doğrudan özel sektör tarafından veya özel sektör-kamu ortaklığında kurulan kuluçka ve hızlandırıcı gibi yapılanmaların desteklenmesi amacıyla bir program oluşturacağız. 
►Ar-Ge yapan KOBİ’lere teknolojik ürün ticarileştirmesine yönelik personel destekleri sağlayacağız. Şirketlerin endüstriyel tasarım, üretime hazırlık, üretim süreci, pazara sunum ve satış sonrası hizmetlerine yönelik faaliyetlerini destekleyeceğiz. ►Verimlilik alanında sistematik gelişmeler kaydeden KOBİ’lere devlet desteklerinden öncelikli ve avantajlı olarak yararlanmasını sağlayacağız. 
►KOBİ’lerin kurumsallaşmalarına önem vereceğiz. Bu amaçla destek programları oluşturacağız ve mevcut destekleri gözden geçireceğiz. 
►KOBİ’lerin finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştıracağız. 

CHP: Ödenen vergi ve prim kadar faizsiz işletme kredisi verilecek 

CHP seçim bildirgesinde ‘Şirketler ve KOBİ’ler’ başlığında finansmana erişimin kolaylaştırılması kapsamında KOBİ’lere ödedikleri vergi ve sigorta primi tutarında faizsiz işletme kredisi vermeyi vadetti. CHP’nin KOBİ’leri ilişkin atacağı adımlar ana başlıklarla şöyle: 
►KOBİ’lerin sermaye piyasalarına erişimi etkinleştirilecek, finansman yöntemleri çeşitlendirilecek. 
►Kredi Garanti Fonu’nun kullanımı etkinleştirilecek ve sermaye artırımı yapılacak. 
►KOBİ’lere sağlanacak kredi desteklerinin üretimde dönüşüm stratejileri ile uyumlu olması gözetilecek. 
►Risk sermayesi şirketlerinin kurulması desteklenecek.
Halkbank özelleştirilmeyecek, KOBİ’lerin ve esnafın ihtisas bankasına dönüştürülecek. 
►Kalkınma Bankası, Devlet Yatırım Bankası’na dönüştürülerek özellikle yerel gereksinimleri ve KOBİ ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden yapılandırılacak. 
►Türk Eximbank’ın işlev ve etkinliği ihracat yoğunluklu KOBİ’lere yönelik olarak artırılacak. 
►KOBİ’lerin yeni teknoloji temelli dönüşümü hızlandırılacak. 

HDP: Faizsiz finansman sağlanacak 

HDP seçim bildirgesinde KOBİ’lere sektörel planlama çerçevesinde sıfır faizli finansman desteği sağlayacağını bildirerek, KOBİ’leri haksız rekabete karşı koruyacak önlemler alacaklarını açıkladı. 

Esnafların vergi yükünün azaltılacağı, borçların esnaf lehine yapılandırılacağı ve kent merkezlerine yeni AVM ruhsatı verilmeyeceği de seçim beyannamesinde yer aldı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap