13 °C

Sosyal hizmetlerden yararlanan kişilerin istihdamında prim desteği

Sosyal hizmetlerden yararlanan kişilerin istihdamında prim desteği

 

Ahmet Metin AYSOY / SGK eski Başmüffetişi

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam edenleri 19.02.2014 tarihi ve sonrası işe alan özel sektör işverenlerine verilen prim desteği yazımızın konusunu oluşturmakta.

19.2.2014 tarihinde yürürlüğe giren, 2828 sayılı Kanun’un Ek-1. maddesi ‘’Birinci fıkra kapsamına giren kişilerin özel sektörde çalıştırılmaları hâlinde, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81’inci maddesine göre ödenmesi gereken ve aynı kanunun 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, kısa vadeli sigorta kolları primi ve genel sağlık sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 49’uncu maddesinin birinci fıkrasına göre ödenmesi gereken işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı sigortalının işe giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile Hazine tarafından karşılanır. Bu fıkra kapsamında sağlanan prim teşvikinden işverenler yararlanır ve Hazine tarafından işverene sağlanan sigortalı primi hissesi teşviki tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez. Bu fıkra uyarınca teşvikten faydalanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi ve Hazinece karşılanmayan primlerin yasal süresi içinde ödenmesi şarttır’’ hükmünü amirdir.

Bu prim desteğinden, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam edenleri 19.02.2014 tarihi ve sonrası işe alan özel sektör işverenleri, sigortalının işe giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile yararlanacaktır. Sigortalı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan alacağı yazı ile bu kapsamda olduğunu belgeleyecektir.

a) Asgari ücretle istihdam

Bu kapsamda işe alınan sigortalıya asgari ücret ödenirse, sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin tamamı Hazine’ce karşılanacaktır.

b) Asgari ücret üstünde ücretle istihdam

Asgari ücret üstünde ücretle işe alınma halinde, asgari ücreti aşan kısım, sigorta ve işsizlik sigortasına tabi tutulacaktır. Bu durumda, 5 puanlık prim indirimi ile birlikte bu destek uygulanabilecektir.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.