8 °C

SPK'dan Halk GMYO'nun kuruluşuna onay

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 477 milyon lira sermaye ile kurulucak

SPK'dan Halk GMYO'nun kuruluşuna onay

ANKARA  - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin 1 milyar 500 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı içinde 477 milyon lira çıkarılmış sermaye ile kurulmasına ilişkin talebi olumlu karşıladı.

SPK'nin haftalık bültenine göre, Kurul, Diyarbakır Tuğla ve Kiremit Sanayii ve Ticaret A.O'nun, ortak sayısının 200'ün altında olması ve sermayesinin yüzde 95'inin 20'den az sayıda (8) ortağa ait olması nedenleriyle Kurul kaydından çıkarılması talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

Bültende, Finans Finansal Kiralama A.Ş. paylarına yapılan zorunlu çağrı sürecine ilişkin olarak, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 13 Ağustos 2010 tarihli kararı ile SPK'nin 14 Haziran 2010 tarihli kararının yürütmesinin durdurulduğu anımsatıldı. Bu çerçevede kurul, zorunlu çağrı yükümlülüğü bulunan National Bank of Greece S.A. (NBG) tarafından Finans Finansal Kiralama A.Ş. paylarına uygulanacak çağrı fiyatı olarak 2,60 liralık fiyata, 18 Ağustos 2006 tarihinden itibaren kırk beş gün sonrasından başlayarak çağrının tekrarlanacağı ödeme gününe kadar geçen her gün için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanan haftalık TRLIBOR oranı uygulanarak hesaplanacak faizin eklenmesiyle elde edilecek fiyat üzerinden çağrının yenilenmesini kararlaştırdı.

Kurul, Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş'nin halka açılması amacıyla esas sözleşmesinin bazı maddelerinin tadiline ve 25 milyon lira tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin verilmesi talebini olumlu karşıladı.

Kurul, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin, kurucusu olduğu "Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Karma Fonu"nun "Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Özel Sektör ve Kamu SGMK B Tipi Değişken Fonu"na dönüşümü nedeniyle yapılacak içtüzük değişikliğine izin verilmesine ve dönüşüme ilişkin duyuru metninin yayımlandığı tarih ile yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi arasında kalan süre zarfında başvuru konusu fonun yeni katılma payı satışlarının durdurulmasına karar verdi.

SPK, Bizim Menkul Değerler A.Ş'nin (Aracı Kurum) ortaklık yapısı değişikliğine izin verilmesi başvurusunu, HSBC Bank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna bağlı B Tipi yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlı Onbirinci Alt Fonunun birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talebi olumlu karşıladı.

Menkul kıymet ihraçları

Öte yandan, Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4 milyon 200 bin lira bedelli, Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 500 bin lira ve İhlas Yayın Holding A.Ş. 60 milyon lira halka arz edilmesi yoluyla hisse senedi ihracı için kurula başvurdu.

Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu ihracı nedeniyle kurula başvurdu.

Kurul, Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanlı bir girişim sermayesi yatırım ortaklığının kuruluşuna ilişkin esas sözleşmenin onaylanması yönündeki talebi, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin 1 milyar 500 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı içinde 477 milyon lira çıkarılmış sermaye ile kurulmasına ilişkin talebi, UniCredit Menkul Değerler A.Ş'nin yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunmasına ilişkin başvurusunu olumlu karşıladı.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.