9 °C

SPK'dan suç duyurusu

SPK, Batı Çimento hisselerindeki işlemleri nedeniyle 3 yatırımcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

SPK'dan suç duyurusu

ANKARA (A.A) -  19.08.2010 - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BATIÇİM hisselerindeki işlemleri nedeniyle 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunurken, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik'e de, 2 şirkete ilişkin denetçi raporlarındaki uygunsuzluk nedeniyle 34,3 bin lira idari para cezası verdi.

SPK'nın haftalık bültenine göre, Batı Anadolu Çimento Sanayi AŞ (Batıçim) hisse senedinde 23-27 Şubat 2007 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda, "içeriden öğrenenlerin ticareti" suçunun unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle Ayşegül Meriç, Şefki Korkmaz ve Sedef Korkmaz hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'ye, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ ve Akfen Holding AŞ'nin bazı finansal tablolarına ilişkin denetçi raporlarında, "denetimin geçerlililiğini engelleyebilecek nitelikteki bazı konuları eleştiri konusu yapmadığı" için, daha önce sermaye piyasası mevzuatına uyum hususunda uyarılması da dikkate alınarak, her bir şirket denetim raporuna istinaden 17 bin 170'er lira olmak üzere, toplam 34 bin 340 lira tutarında idari para cezası uygulandı.

SPK, Bin-nur Un İrmik Fabrikası Ticaret ve Sanayi A.Ş'ye, kurul tarafından 2007 yılında belirlenen hususları yerine getirmediği ve 2001 yılından bu yana finansal tablolarını bağımsız denetimden geçirmediği için 29 bin 6 lira idari para cezası verirken, SPK'nın özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemelerine uyum hususunda şirketi uyardı.

Diğer kararlar

Ülker Bisküvi Sanayi AŞ'nin, tamamı olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak suretiyle sermayesinin 268,6 milyon liradan 282,6 milyon liraya artırılması nedeniyle ihraç edilecek 14 milyon lira nominal değerli payların Kurul kaydına alınması işlemi, iptal edildi.

Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin, "19,3 milyon liralık kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 7 milyon 250 bin liradan 10 milyon 150 bin liraya artırılması nedeniyle ihraç edilecek 2,9 milyon lira nominal değerli payların kurul kaydına alınması" işlemi ile ilgili olarak, Haziran ayında olumlu karşılanan başvuru ile ilgili karar, kayda alma belgesinin, finansal tablolarda ve dipnotlarında ilişkili taraflar ile ilgili gerekli açıklamalar yapıldıktan ve SPK'ca konuya ilişkin olarak yapılan inceleme sonuçlandıktan sonra alınacak.

Penguen Gıda Sanayi AŞ'nin 100 milyon liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 50,6 milyon liralık  çıkarılmış sermayesi, "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar" duyurusu kapsamında 5,6 milyon liraya azaltılırken, eşanlı olarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 55,6 milyon liraya artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek toplam 50 milyon lira nominal değerli paylar, kurul kaydına alındı.

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri AŞ'nin kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon liradan 600 milyon liraya artırılması, İpek Matbaacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kayıtlı sermaye tavanının 170 milyon liradan 400 milyon liraya yükseltmesi nedeniyle şirket esas sözleşmelerinde yapacağı değişiklikler de uygun bulundu.

Ceylan Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin, ticaret unvanını "Ceylan Yatırım Holding AŞ" olarak değiştirmek üzere, esas sözleşmesinde yapacağı değişiklik SPK tarafından uygun bulundu.

BAB Menkul Değerler Ticareti AŞ'nin, İntegral Menkul Değerler AŞ'nin faaliyete geçmesi için sahip olduğu yetki belgeleri iptal edilirken, İntegral Menkul Değerler AŞ'nin faaliyete geçme, alım satıma aracılık ve türev araçlarının alım satımına aracılık yetki belgelerini alma ve kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerini yapmaya yönelik başvuruları, olumlu karşılandı.

BAB Menkul Değerler Ticareti AŞ'nin, "Alım Satıma Aracılık Yetki Belgesi" ile "Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri İzin Belgesi", İntegral Menkul Değerler AŞ'nin tüm hukuki işlemleri tamamlayarak faaliyete geçtiği gün itibariyle iptal edilecek.

A Artıbir Gayrimenkul Değerleme AŞ, Respa Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme AŞ, Archi Danışmanlık ve Gayrimenkul Değerleme AŞ, gayri menkul değerleme hizmeti vermeye yetkili şirketler listesine alındı.

Fon ihraçları

Akbank'ın Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na bağlı B Tipi yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlı 15'inci, yüzde 98 Anapara Koruma Amaçlı 16'ncı, yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlı 17'inci ve yüzde 98 Anapara Koruma Amaçlı 18'inci alt fonlarının birinci ihraç katılma paylarının halka arzı uygun bulundu.

Garanti Bankası'nın Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na bağlı B Tipi yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlı 15'inci alt fon, B Tipi yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlı 16'ncı alt fon ve özel bankacılık B Tipi yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlı 17'nci alt fonun birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talep de olumlu karşılandı.

Yapı ve Kredi Bankası'nın Garantili Şemsiye Fonu'na bağlı B Tipi yüzde 100 Anapara Garantili 9'uncu alt fonun birinci ihraç katılma paylarının halka arzı da uygun görüldü.

Finansbank AŞ'nin kurucusu olduğu "Finansbank AŞ Finans Analiz B Tipi Değişken Fonu"nun "Finansbank AŞ Xclusive B Tipi Değişken Fon"a dönüştürülmesi nedeniyle yapılacak içtüzük değişikliğine izin verildi. Buna ilişkin duyuru metninin yayımlandığı tarih ile yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi arasında kalan süre zarfında söz konusu fonun yeni katılma payı satışları durdurulacak.

Finans Portföy Yönetimi AŞ'nin sermayesinin 1,5 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarılması nedeniyle esas sözleşmesinin tadil edilmesi talebi uygun bulundu.

Citibank'ın temsilcisi olduğu fonlar

Citibank AŞ;nin temsilcisi olduğu Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) şemsiyesi altında yer alan ve SPK kaydında olan "Legg Mason US$ Core Bond Fund ile Legg Mason US Fundamental Value Fund" unvanlı alt fonların SPK kaydında olmayan ve satışı yapılamayan "Legg Mason Global Funds Plc şemsiyesi" altında bulunan, "Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund ve Legg Mason ClearBridge US Fundemental Value Fund" ile birleştirilmesi yönünde karar alınması ile ilgili olarak, Kurul, bu birleşme işleminden sonra kurul kaydında olan fonların tasfiyesiz infisah olacakları dikkate alınarak bazı kararlar aldı.

Buna göre, Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) şemsiyesi altında yer alan ve SPK kaydında olan Legg Mason US$ Core Bond Fund ile Legg Mason US Fundamental Value Fund unvanlı alt fonların yeni pay satışı yapılamayacak.

Kurul kaydında olan fonlara yatırım yapmış olan yatırımcıların birleşme işlemi hakkında kapsamlı olarak bilgilendirilmelerini teminen, mevcut yatırımcılara ivedilikle konu hakkında iadeli taahhütlü mektupla ve bankanın uygun göreceği diğer yöntemler ile ulaşılarak bilgi verilecek.

Citibank AŞ tarafından birleşme işleminin gerçekleşeceği tarihe kadar yatırımcılardan gelecek fon katılma payı iade talebi talimatlarının karşılanmasını sağlamak üzere gerekli işlemlerin tesis edilecek.

Kurul kaydında olan alt fonların Kurul kaydında olmayan Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund ve Legg Mason ClearBridge US Fundemental Value Fund unvanlı alt fonlar ile birleştirilmesi sürecinde ve sonrasında, çatısı altında birleşilen fonlara ilişkin olarak temsilci sıfatı ile herhangi bir faaliyette bulunulamayacağı hususunda Citibank bilgilendirilecek.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.