12 °C

Süt tozu üretimine bu yıl da destek var

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bu yıl da süt tozu üretimini destekleyeceklerini belirtti.

Süt tozu üretimine bu yıl da destek var

ANKARA - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bu yıl da süt tozu üretimine destek verecek.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğ, belirli dönemlerde çiğ sütün değerlendirilmesi, ülke süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması ve çiğ süt fiyatlarında istikrarın oluşturulması amacıyla Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihracat yapan imalatçı, imalatçı-ihracatçı firmaların ihtiyaç duydukları süt tozunun tamamının yurt içinde üretilmesi ve temin edilmesine yönelik süt tozu üretiminin desteklenmesi ile ilgili usul ve esasları kapsıyor.

Kaşe varsa ithalata izin verilecek

Tebliğe göre, Dahilde İşleme İzin Belgesi (Dİİ) kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde hammadde olarak kullanılan yağlı-yağsız süt tozunun tamamının yurt içinden sağlanması esas olacak. Belge kapsamında süt tozu alımı Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca süt tozu üretim kotası tahsis edilen süt tozu üreten sanayici, imalatçı-ihracatçılardan temin edilecek.

Önceden ihracatın gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, belge kapsamında süt tozu üretim kotası olanlardan yurt içi alımın yapılmasına imkan bulunmaması halinde, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinin uygun görüşü ve Ulusal Süt Konseyi'nce (USK) ''Yurt İçinde Temin Edilememiştir'' kaşesi olması kaydıyla ithalat yapılmasına izin verilebilecek.

Kota miktarları

Tebliğ kapsamında süt tozu üreten/ürettiren sanayicilerin süt tozu üretim kota miktarları, kotaların dağıtım tarih ve kriterleri, yararlanıcıların taahhüt ettikleri asgari ve azami miktarlar dikkate alınarak, Ulusal Süt Konseyinin teklifiyle Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek.

Üretici örgütleri tarafından konseye gelen talep üzerine arz fazlası çiğ sütün süt tozu olarak işlenmesi destekleme kapsamında süt tozu üretimi yapan firmalara konsey tarafından bildirilecek. İlave kota tahsisi ile arz fazlası süt değerlendirilecek.

Tebliğ kapsamındaki süt tozu satışları süt tozu kotası almış olanlar tarafından yapılacak.

Üretilen süt tozunun satışı gerçekleşmeden destekleme ödemesine müracaat edilemeyecek.

Süt tozunu üretip kendi Dİİ belgesi ile işlenmiş ürün ihraç edenlerin desteklemelerinde fiili ihraç tarihleri esas alınacak. Bu hüküm 2010 yılı içinde üretilen süt tozunun desteklemesini de kapsayacak.

Dİİ belgesi kapsamındaki yurt içi alım, belge süresi içerisinde gerçekleştirilecek. Ancak, ihraç ettiği ürün karşılığı ithalat hakkı süresi devam edenler için desteklemeye müracaat ettiği tarihte bu süre aşılmamışsa desteklemeden yararlandırılacak.

Üretici örgütlerince, arz fazlalığı nedeniyle pazarlanamayan çiğ sütün, süt tozu üreticilerine pazarlanmasını ve süt tozu üreticisinin, üretim için ihtiyaç duyduğu çiğ sütün temin edilmesini sağlayacak düzenlemelerden Ulusal Süt Konseyi yetkili olacak.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.