12 °C

TMSF, Toprak İzolasyon'u yeniden satışa çıkardı

Toprak İzolasyon, 25.9 milyon dolar muhammen bedelle, 20 Eylül günü yeniden ihaleye çıkacak.

TMSF, Toprak İzolasyon'u yeniden satışa çıkardı

İSTANBUL - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Toprak İzolasyon'u 25 milyon 950 bin dolar muhammen bedelle, 20 Eylül 2010 Pazartesi günü yeniden ihaleye çıkaracak.

TMSF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Fon, Toprak İzolasyon Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, borçlulara ait olup 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen ve faaliyetini sürdürmesi için gerekli olan gayrimenkul tahsis hakkı, menkuller (makine, teçhizat, demirbaş v.s.), markalar ve internet alan adı ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşuyor.

Toprak İzolasyon Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesine katılabilmek için istenen 2 milyon 595 bin dolar teminatın, Vakıflar Bankası İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdinde bulunan TR74 0001 5001 5804 8011 0843 69 IBAN numaralı hesaba "Toprak İzolasyon Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli" açıklaması ile yatırılması gerekiyor.

Nakit teminat dışında 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3'üncü maddesinde tanımlanan bankalardan alınmış dolar cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya cari değeri nakit teminatın yüzde 15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvilleri de kabul edilecek.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun şartnamede belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgelerle birlikte 17 Eylül 2010 Cuma günü, saat 17.00'a kadar satış komisyonuna teslim edilmesi gerekiyor.

Satış şartnamesi, 2 bin dolar bedel karşılığında temin edilebilirken, tesis ziyareti 15 Eylül 2010 tarihlerine kadar yapılabilecek.

Kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 24 Eylül Cuma günü düzenlenecek.

Toprak İzolasyon, 27 Temmuz 2010'da da satışa çıkarılmıştı.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.