26 °C

TOBB, TSE denetiminin kaldırılmasını eleştirdi

TOBB'a göre ithalat üzerindeki TSE denetiminin kaldırılması şirketleri haksız rekabete sürüklüyor

TOBB, TSE denetiminin kaldırılmasını eleştirdi

ANKARA - Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi Odaları Konsey toplantısı ortak bildirisinde, piyasa denetim ve gözetim sistemi kurulmadan ithalat üzerindeki Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) denetiminin kaldırılmasının, şirketleri haksız rekabete, vatandaşları ise kalitesiz ve sağlıksız ürünlere mahkum ettiği belirtildi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Konsey Başkanı ve üyelerin katılımıyla geçen pazartesi günü düzenlenen toplantının ardından yayımlanan bildiride, toplantıda Türk sanayinin ve sanayi odalarının sorunlarının detaylı biçimde görüşüldüğü kaydedildi.

Bildiride, dış ticaret açığının ekonomik küçülmeye rağmen sürüyor olmasının reel sektörün rekabet gücündeki kaybın açık bir göstergesi olduğu ifade edilerek, "Piyasa denetim ve gözetim sistemi kurulmadan ithalat üzerindeki TSE denetiminin kaldırılması, şirketlerimizi haksız rekabete, vatandaşlarımızı ise kalitesiz ve sağlıksız ürünlere mahkum etmektedir" denildi.

Dahilde işlem rejiminin (DİR) ithal ara malı kullanımını cazip kıldığı için yerli ara malı üreticilerini olumsuz etkilediğine dikkati çekilen bildiride, yerli ara malı üreticilerinin de DİR kapsamına alınması gerektiği kaydedildi.

Bildiride, geçmişte çıkarılan farklı yasalar çerçevesinde belli sayının üzerinde işçi çalıştıran iş yerlerinde çeşitli meslek gruplarından kişilerin zorunlu istihdam edilmesi şartı getirildiği hatırlatılarak, ihtiyaç olup olmadığına bakılmadan getirilen bu tür zorunlu istihdam uygulamalarının şirketlerin büyümesini cezalandırdığı, bu nedenle kaldırılması gerektiği bildirildi.

Kamu alımlarında yerli üretime yüzde 15 fiyat avantajı uygulanması kararı alınmasına rağmen, fiiliyatta bugüne kadar uygulama olmadığı, hatta bazı kamu kurumlarının satın alma şartnamelerine 'ithal mal' şeklinde ibareler bile düşüldüğü kaydedilen bildiride, söz konusu mevzuatın daha açık olarak yenilenmesine ihtiyaç olduğuna işaret edildi.

Bildiride, akaryakıt üzerindeki ağır vergi yükünden dolayı yurt içinde yapılan taşımacılığın maliyetinin çok yüksek olduğu ifade edilerek, demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi, enerji fiyatları üzerindeki yüksek vergilenmeden vazgeçilmesi ve TRT payı gibi ilgisiz beklentilerin tamamen kaldırılması gerektiği belirtildi.

Krizden daha az etkilenen ülke pazarlarına girişi kolaylaştırmak üzere ihracat sigorta sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiği vurgulanan bildiride, bu yıl sonuna kadar ihracatçıların yurt dışı taşımacılık maliyetlerinin karşılanması için destek sağlanması, bu kapsamda yurt dışına mal taşımacılığı yapan TIR'lara sağlanan akaryakıt desteğinin artırılması gerektiği ifade edildi.

Bildiride, yıllardır TBMM gündeminde olan yeni Ticaret Kanunun bir an önce yasalaşması gerektiği kaydedilen bildiride, yasanın gecikmesinin şirketlerin yeni küresel şartlara uyumunu geciktirdiği, rekabet gücünü azalttığı kaydedildi.

İşletmelerin vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının yeniden yapılandırılması gerektiği vurgulanan bildiride, Ar-Ge teşviklerinden KOBİ'lerin daha fazla faydalanabilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkati çekildi.

Bildiride ayrıca, KOBİ'lerin birleşmelerine yönelik teşviklerin süresinin 2009 yılı sonunda sona erdiği ve bu sürenin uzatılması gerektiği kaydedildi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap