Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu tamam

Sendikaların toplu sözleşme yapma yetkisinde esas alınan istatistiklerin yayımlanmasının yıl sonuna ertelenmesini öngören yasa teklifi, komisyondan geçti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Sendikaların toplu sözleşme yapma yetkisinde esas alınan istatistiklerin yayımlanmasının yıl sonuna ertelenmesini öngören yasa teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edildi.

AK Parti Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl başkanlığında toplanan komisyon, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu'nun, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'na geçici bir madde eklenmesini içeren teklifini görüştü.

Teklifi hakkında komisyona bilgi sunan Uslu, işçilerin toplu sözleşmesiz kalmaması için değişikliğin yapılması gerektiğini belirterek, hem üye güncellemelerinin yapılmadığını hem de ilgili yasada değişiklik yapılmadığını, bu nedenle ertelemenin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Türkiye'de yeni bir sendikal mevzuata ihtiyaç olduğunu dile getirerek, 2821 ve 2822 sayılı yasaların ILO ve AB normlarını dikkate alarak düzenlemeyi hedeflediklerini, ilgili taraflarla yaz aylarında bu düzenlemeler üzerinde yoğun çalışma yapacaklarını ve yeni yasama döneminde Meclise taşıyacaklarını anlattı.

Teklifle, çağdaş normlara uygun sendikal mevzuatın olmamasından kaynaklanan sıkıntının giderilmesinin amaçlandığına işaret eden Çelik, yasa uyarınca sendikaların toplu iş sözleşmesi yapmak için ilgili işkolundaki işçilerin yüzde 10'una sahip olması gerektiğini ifade etti. Çelik, yüzde 10 barajın belirlenmesinde Çalışma ve Sosyal GÜvenlik Bakanlığı istatistiklerinin esas alındığını, bunların her yıl 17 Ocak ve 17 Temmuz tarihlerinde yayımlandığını kaydetti. Yasada 2009 yılında yapılan değişiklikle, bakanlık istatistiklerinin belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumunun işçi bildirimlerinin esas alınacağının yer aldığını, hem sendikaların uyumda zorlanması hem de aynı düzenlemenin diğer yasalarda yapılamamasından dolayı bugüne kadar üç kez ertelenme durumuyla karşı karşıya gelindiğini kaydetti.

Uygulamanın yeniden ertelenmesi durumunun ortaya çıktığını anlatan Çelik, "Eğer bu düzenlemeyi yapmaz ve istatistikleri 17 Temmuz tarihi itibarıyla yayımlarsak 51 sendikadan sadece 16'sı toplu sözleşme yapma yetkisi olacak, diğer 35 sendika ise yetkisini kaybedecektir" dedi.

Çelik, örgütlenme ve örgütlü toplumdan yana olduklarına işaret ederek, örgütlenmenin önündeki engellerin ortadan kaldırılması konusundaki çalışmaların süreceğini söyledi. İşçi-işveren ilişkilerinin bugün farklı bir seyir izlemeye başladığını ifade eden Çelik, "Taşeronlaşma denilen, emeğin istismarıyla ilgili diğer konularla ilgili düzenlemeyi, yine sosyal taraflarla konuşup, bunun önüne geçme gayreti içinde olacağız" diye konuştu.

TÜRK-İŞ Genel Bakanı Mustafa Kumlu ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da düzenlemeyi olumlu bulduklarını söylediler. 

Görüşmelerin ardından teklif kabul edildi.

Teklif, sendikaların toplu iş sözleşme yapma yetkilerinin tespitinde esas alınan, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanması gereken işçi istatistiklerinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının 31 Aralık 2011 tarihine kadar ertelenmesini, bu tarihe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanmış son istatistiklerin esas alınmasını içeriyor.

Düzenlemenin, 1 Temmuz 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Alınan karar gereğince, teklif TBMM Genel Kurulu'nun saat 18.00'de başlayacak birleşiminde görüşülerek, yasalaştırılacak.

Bu konularda ilginizi çekebilir