6 °C

”Türkiye ciddi maliyetlerle karşı karşıya kalacak”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Boyner, Türkiye'nin AB çevre mevzuatına uyum süreci ile ilgili olarak konuştu.

”Türkiye ciddi maliyetlerle karşı karşıya kalacak”

İSTANBUL - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Türkiye'nin AB çevre mevzuatına uyum sürecinde ciddi yatırım kararları ve maliyetler ile karşı karşıya kalacağını, ülkenin kişi başına düşen milli geliri göz önüne alındığında bu yatırımları karşılamak için ek finansman desteği gerektiğini bildirdi.

TÜSİAD tarafından yapılan açıklamada, Meksika'nın Cancun kentinde dün başlayan ve 10 Aralık 2010 tarihine kadar sürecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 16. Taraflar Toplantısı'nda, BM İklim Değişikliği Sekretaryası'na "İş Dünyası ve Sanayi Sivil Toplum Kuruluşu" (BİNGO) alanında akredite olan TÜSİAD'ın, toplantıya Türk resmi heyeti içerisinde katılım sağlayacağı ve Türk iş dünyasını temsil edeceği belirtildi.

Toplantı kapsamında 2 Aralık 2010 tarihinde Türk iş dünyasını temsilen "İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma: Özel Sektörün Rolü" başlıklı bir yan etkinlik düzenleyecek olan TÜSİAD'ın, Türkiye'nin iklim değişikliği politikalarına uyum sürecinin ulusal ve uluslararası pazardaki rekabet gücüne etkilerini değerlendireceği bildirildi.

Açıklamada toplantıya ilişkin görüşlerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Türkiye'nin, iklim değişikliği ile mücadele konusundaki tutumunu, net bir şekilde, konuyla ilgili tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir şekilde oluşturması gerektiğini, bu tutumun ulusal ve uluslararası platformlarda kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini kaydetti. Boyner, şunları ifade etti:

"AB çevre mevzuatına uyum sürecindeki diğer ülkeler müzakere pozisyonlarında gerekli yatırımları ve AB fonlarından yararlanma gereksinimlerini ön plana çıkartmaktadır. Türkiye de AB çevre mevzuatına uyum sürecinde ciddi yatırım kararları ve maliyetler ile karşı karşıya kalacaktır. Türkiye'nin kişi başına düşen milli geliri göz önüne alındığında, bahse konu yatırımları karşılamak için ek finansman desteği gerekmektedir."

"Türkiye'nin AB Çevre Mevzuatına uyumunun maliyeti 60 milyar euro"

Açıklamaya göre, TÜSİAD'ın BM İklim Değişikliği 16. Taraflar Toplantısı kapsamındaki değerlendirmeleri ise şöyle:

"- AB uyum hedefleri ve iklim değişikliği kapsamında ağır bir yükümlülük altında olan sanayi ve özel sektörün, ilgili müzakere ve uyum sürecinde aktif rol alması gerekmekte ve ülke pozisyonlarının oluşturulmasında bilgi ve deneyimine başvurulmalıdır.

- Türkiye'nin AB Çevre Mevzuatına uyumun maliyeti kamu için 45 milyar euro, özel sektör için ise 15 milyar euro olarak öngörülmektedir. Bu doğrultuda özel sektörün sürecin içinde aktif bir şekilde rol alarak uygulanabilir plan, program ve mevzuatın hazırlanmasına katkı sağlamalıdır.

- Tüm ülke için direktiflere yönelik toplam maliyet, yatırım, detaylı uygulama planları ve uygulama süresini içeren etki analizleri yapılmalı ve müzakerelerde ülke pozisyonu bu etki analizleri ile desteklenmelidir.

- Sera gazı emisyonlarının uluslararası bir çaba ile azaltılması için sorumluluk sahibi bir ülke olarak Türkiye iklim değişikliği ile mücadele konusunda oluşacak yeni düzende kendi özel şartlarına uygun bir şekilde etkili bir rol almalıdır.

- İklim değişikliği ile mücadelede hedefler belirlenirken, enerji politikaları, yatırım alanları, dış ticaret, yerel yönetimler, sağlık, sanayileşme, bölgesel kalkınma, tüketici hakları gibi çeşitli yatay kesen hususlar entegre bir şekilde ele alınmalıdır.

- İklim rejimine uyum amacıyla toplam sera gazı emisyonlarının büyük bir bölümünden sorumlu olan enerji sektörünün tüm bileşenlerinde değişikliğe gidilmesi şart görülmektedir."

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.