Türkiye cinsiyet ayrımından en çok kaybeden ekonomi

Yeni bir araştırma Türkiye’nin cinsiyet ayrımı sebebiyle OECD genelinde en çok gelir kaybı yaşayan ekonomi olduğunu ortaya koydu

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

HİLAL SARI

DIŞ HABERLER - Uzmanlara göre iş dünyasındaki cinsiyet ayrımı sorununda kadınlar geçtiğimiz son yirmi yılda çok önemli mesafeler katetmiş olsa da, bu ayrım hala ekonomilerin büyümelerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kadınların hırslarının sıklıkla küçümsendiğini belirten uzmanlar, istatistiklerin önemli bir gelişmeye işaret ettiğini fakat iş dünyasının ‘maço’ kültürünün hala katedecek yolu olduğunu belirtiyor. Önemli bir araştırma, cinsiyet ayrımcılığının sadece yanlış olmakla kalmayıp ülkelerin kişi başı GSYH’sinin bu ayrımın olmadığı bir ortamda daha fazla olacağını ortaya koyuyor

OECD’de GSYH kaybı yüzde 15.4 

Massachusetts Clark Üniversitesi’nden David Cuberes ve Barcelona Üniversitesi’nden Marc Teignier’in birlikte yürütmüş olduğu “Cinsiyet Ayrımının İstihdam Piyasasına Etkileri” adlı çalışmaya göre OECD ülkelerinde ortalama gelir, cinsiyet ayrımı sebebiyle kısa vadede yüzde 14.1, uzun vadede yüzde 15.4 kayıp yaşayacak. İşveren ve serbest çalışılan alanlarındaki gelir kaybının ise uzun vadede yüzde 5.7, kısa vadede yüzde 5 olacağı belirtiliyor. Türkiye ise yüzde 33.1 ile, cinsiyet ayrımı sebebiyle en fazla gelir kaybı yaşayan ülkelerin başında geliyor. Başka bir değişle eğer cinsiyet ayrımı olmasaydı ve kadınlar erkekler ekonomiye katılsaydı, Türkiye’de kişi başı gelir yüzde 33.1 daha fazla olacaktı.

Listede Türkiye’nin ardından, yüzde 25.5 ve yüzde 21.2 ile Meksika ve İtalya gelirken; İzlanda (yüzde 9.2), Norveç (yüzde 9.7) ve Finlandiya (yüzde 9.7) ile cinsiyet ayrımının en az gelir kaybına yol açtığı ülkeler arasında yer alıyor.

Kadın girişimciler geliri %4.6 artırabilir 

Raporda girişimcilik sektöründeki cinsiyet ayrımının ekonomik etkileri de inceleniyor. Çalışmanın sonuçlarına göre Latin Amerika’da kadınların nispeten daha girişimci olduğu belirtilirken, bu bölgede erkek girişimci kadar kadın girişimci de olsaydı, kişi başı gelirin yüzde 4.7 daha fazla olacağı belirtiliyor. Girişimcilik sektöründe cinsiyet ayrımının önemli bir kayba sebep olduğunu vurgulayan uzmanlara göre İsrail yüzde 7.4’lük bir kayıpla ilk sırada yer alıyor. Türkiye’de ise aradaki fark kapatılmış olduğunda kişi başı gelirin yüzde 7.3 daha fazla olacağı belirtiliyor. Estonya yüzde 7.2’lik kayıpla üçüncü sırada yer alıyor. Şili, Avustralya ve Polonya ise girişimcilikte cinsiyet ayrımının en az kayba yol açtığı ülkeler olarak belirtiliyor. Bu ülkelerin girişimcilik sektöründeki kayıpları sırasıyla yüzde 2.7, yüzde 3.5, ve yüzde 4.7. 

Latin Amerika’da kadın istihdamı artıyor ama

Birleşmiş Milletler verilerine göre son 25 yıl içinde kadınların iş gücüne katılımı hızla artıyor, fakat Latin Amerika diğer tüm bölgelere göre daha hızlı bir artış yaşıyor. Öte yandan bu işlerin yetkinlik seviyelerinin ve ücretlerin düşük olduğunun da altı çiziliyor. The Economist dergisinde yer alan bir analizde 21 Latin ülkesinin 18’inde kürtajın yasal olmamasının kadınların işgücüne katılımının önündeki engellerden biri olduğu vurgulanıyor. 

Kadın profesyoneller bir yılda 57 gün bedavaya çalışıyor 

İngiltere’de yapılan bir araştırma ise, kadın ve erkek yöneticilerin ücretleri arasındaki fark yüzünden, bir kadın yöneticinin her gün 100 dakika bedavaya çalışmış olduğunu gösteriyor. The Independent gazetesinde yayınlanan araştırmaya göre tüm profesyonel pozisyonlarda kadınların ortalama ücreti 30 bin 612 poundken, aynı seviyede bir pozisyonda çalışan erkeklerin aldığı maaş ise 39 bin 136 pound. Aradaki yüzde 22’lik farkın cinsiyet ayrımından kaynaklandığına işaret eden araştırma, kadınların bir yılda 57 gün bedavaya çalıştığını ortaya koyuyor.

S&P 500'de 'John' isimli ceo sayısı kadın sayısından fazla

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verilerine göre kadınlar yönetim kurullarında koltuk bulmakta da zorlanıyor. 2014 verilerine göre Çin’de CEO’ların yüzde 5.5’i kadınken, OECD ortalaması sadece yüzde 5. Fortune 500 şirketlerinde bu oran 5’in biraz altına düşerken, Avrupa Birliği’nde yüzde 3’ün bile altında. Latin 500 şirketlerinde ise kadın CEO’ların oranı yüzde 2’nin altında. S&P 500 şirketlerinin sadece 23’ünün CEO’sunun kadın olduğu belirtilen Huff ington Post haberine göre, bu şirketlerde ‘John’ isimli CEO’ların sayısı kadın CEO’lardan fazla.

43534534-orta-001.jpg

Etiketler