10 °C

Türkiye'nin insan kaynağı güncelleniyor

İstihdam Eylem Planı'na göre hangi sektörde ne kadar çalışan olduğu ve gelecekteki ihtiyaçlar yıl sonunana kadar belirlenecek.

Türkiye'nin insan kaynağı güncelleniyor

ANKARA - Türkiye, insan kaynakları planlaması konusunda somut adım atıyor. İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı'na "insan kaynaklarının planlanması" tedbiri eklendi.

Bu kapsamda, ilgili bakanlıklar ve kurumlar, "hangi meslekte ne kadar insanın mezun edildiği", "mezunların ne kadarının kendi alanlarında çalıştığı", "hangi meslekte ne kadar çalışan olduğu ve gelecekte ortaya çıkacak ihtiyaçları" yıl sonuna kadar belirleyecek.

Edinilen bilgiye göre, İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalara Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından biri olan "insan kaynakları planlaması" da eklendi.

Planın İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun bakanların katılımıyla gerçekleştirilen son toplantısında eylem planına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, eylem planının yayımlanmasından itibaren geçen kısa sürede oldukça önemli yol kat edildiğini ifade ederek, bakanlık olarak eylem planında önemli sorumluluklar yüklendiklerini ve olumlu gelişmeler sağlandığı belirtti.

Gelecek için ortak çalışma yapılmalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ise eylem planına ilişkin somut teklifler sundu. Türkiye için "insan kaynakları planlaması" oluşturulması amacıyla mevcut ve olması gereken durumu tespit etmek üzere ülke genelinde kapsamlı bir araştırma yapılması gerektiğini vurgulayan Dinçer, bu amaçla "hangi meslekte ne kadar insan mezun edildiği, bu mezunların ne kadarının kendi alanlarında çalıştığı, mevcut durumda hangi meslekte ne kadar çalışan olduğu, gelecekte hangi mesleklerde ne kadar elemana ihtiyaç duyulacağı" konularında Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, YÖK, Devlet Planlama Teşkilatı ve ilgili diğer tarafların ortak çalışma yapmasını önerdi.

Bakan Dinçer'in bu önerisi, İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı'nda "Eylem Planının Uygulanması" bölümünde yer alan "eylem planında yer alan faaliyetler ve faaliyetlere ilişkin tedbirler durağan olmayıp gerektiğinde güncelleme yapılacak" ifadesi bağlamında plana eklendi. Planlamanın güncellenmesi oybirliği ile kabul edildi.

Eylem planı çerçevesinde bu yılın sonuna kadar mevcut ve olması gereken durum tespit edilecek.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.