5 °C

TÜSİAD'dan e-devlet'e tam destek

e-devlet projelerini değerlendiren TÜSİAD, hazırladığı raporda dönüşüm sürecine ilişkin önerilerine de yer verdi.

TÜSİAD'dan e-devlet'e tam destek

ANKARA - Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, e-devletin yaygınlaşmasının sadece verimlilik artışı ve vatandaşa kaliteli hizmet sunumunu sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda kamu yönetimi anlayışının daha şeffaf, hesap verebilir ve güvenilir olmasını da destekleyeceğini belirtti.

TÜSİAD tarafından hazırlanan "Türkiye İçin e-Devlet Yönetim Modeline Doğru: Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Öneriler" raporu, Sheraton Otelinde düzenlenen bir seminer ile tanıtıldı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Boyner, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, dernek olarak Türkiye'de e-Devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması ve vatandaşlar tarafından kullanımının özendirilmesi için çeşitli çalışmalar yaptıklarını ve ödül etkinlikleri düzenlediklerini belirtirken, altyapının güçlendirilmesi ve e-Devlet süreçlerinin daha verimli işlemesi için "yönetişim" konusunun titizlikle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Arzu edilen düzeyde değil

Türkiye'de son yıllarda gerek e-Devlet hizmetleri konusundaki yatırımlarda gerekse internet ve bilgisayar kullanım oranlarında artış gözlenmesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirten Boyner, ancak Türkiye'nin "e-Performansı"nın halen arzu edilen düzeyde olmadığını ifade etti.

İnternetin ve diğer bilişim teknolojilerinin yaygınlaşmasının, vatandaşların e-Devlet ile sunulan hizmetleri kullanmayı alışkanlık haline getirmesini ve daha fazlasını talep etmesini sağlayacağına dikkati çeken Boyner, vatandaşların bilgiye eşit ve kısıtsız, ucuz ve kolay erişebilmesi için gereken düzenleme ve özendirmelerin yapılmasının, bilgi toplumu olma yolunda büyük önem taşıdığını kaydetti.

111 eylem

e-Dönüşüm Türkiye Eylem Planının, Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşümünde gerçekleşecek adımları belirlemek ve 2006-2010 seneleri içerisinde hayata geçirilmek üzere, uzun bir çalışma neticesinde ortaya konduğunu hatırlatan Boyner, bilişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılmasından sosyal dönüşüme, kamuda modernizasyondan, bilgi teknolojileri sektörünün geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede, 111 eylem planlandığını belirtti.

Ancak Mart 2010'daki verilere göre 111 eylem içerisinden 22 adedinin tamamlandığına, 62 tanesinde ilerlendiğine, 27 tanesinde ise başlangıç aşamasında olunduğuna işaret eden Boyner, projelerde gelinen aşama itibariyle ise toplamda yaklaşık yarı yarıya bir tamamlanmanın söz konusu olduğunu bildirdi.

Yerel yönetimlerde mesafe alınamadı

Başlangıç aşamasında olan projelere bakıldığında ise özellikle vatandaşa en yakın birimler olan yerel yönetimlerle ilgili projelerde pek mesafe alınamadığı gözlemlendiğine dikkati çeken Boyner, oysa vatandaşın günlük hayatında en çok etkileşim içerisinde olduğu kurumlar olan yerel yönetimlerin bu sürece daha etkin bir şekilde dahil edilmesinin, aralarındaki işbirliğinin ve deneyim aktarımının mümkün kılınmasının e-Devletin yaygınlaştırılmasını ivmelendireceğini kaydetti.

Öneriler

TÜSİAD Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışma Grubunun çalışmaları kapsamında, ODTÜ e-Devlet Araştırma Merkezi ile işbirliği içerisinde hazırlanan, “Türkiye için e-Devlet Yönetim Modeline Doğru: Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Öneriler" raporu, e-dönüşüm sürecinin veriminini artırılmasını dünyada ve Türkiye'de mevcut e-devlet yönetim yapısının incelenmesi ve Türkiye için öneriler sunulmasını amaçlıyor.

Raporda yer alan,e-Dönüşüm Türkiye Projesinin mevcut yönetim yapısının desteklenmesi ve yönetim performansının genel anlamda yükseltilmesi amacıyla proje süresince yapılan gözlemler sonucunda elde edilen bulgular ve öneriler şöyle:

-e-Yönetim yapısının temsilinin yükseltilmesi

-Yerel yönetimlerin katılımının desteklenmesi

-Maliye Bakanlığının rolünün etkinleştirilmesi

-Ulusal ve uluslararası düzeyde e-devlet performansının artırılması

-e-devlet çalışmalarında standart kullanımının özendirilmesi

-Veri güvenliğinden sorumlu bir kurumun oluşturulması

Yeni bir yönetim modeli gerekli

Raporda "katılımcı demokrasi ve fırsat eşitliğinin gerçekleştirilebilmesi, uygulama modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması, proje yönetim anlayışının benimsenmesi, karma model stratejisinin uygulanması, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları ağırlıklı yönetim uygulamalarının benimsenmesi" gerektiği vurgulandı.

Raporda ayrıca, e-katılımın desteklenmesi etkin bir e-yönetim yapısının oluşturulması, eylem portföyü yönetimi, metodolojisinin geliştirilmesi, paydaş portföyünün geliştirilmesi ve kalite yönetim politikasının oluşturulmasının gerekliliğine de işaret edildi. Raporun sonuç bölümünde ise şu görüşlere yer verildi:

"e-Dönüşüm Türkiye projesinin dönüşüm için gerekli olan bir çok eylemin gerçekleştirilmesinin yanı sıra, yeni bir yönetim modelini zorunlu olarak gerektireceği düşünülmektedir. Söz konusu yönetim modelinin nasıl olması gerektiği ve gelişmiş ülkelerin bu bağlamda nasıl bir davranış sergiledikleri Türkiye için e-devlet yönetim modelinin oluşturulması ya da mevcut modelin iyileştirilmesi konusunda önemli girdiler sağlayacaktır."

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap