9 °C

”Tutanak sahtekarlıkları sigortacılığa zarar veriyor”

Işık Sigorta GM Koçak, sigorta sahtekarlık oranının yüzde 20'leri bulduğunu vurguladı.

”Tutanak sahtekarlıkları sigortacılığa zarar veriyor”

İSTANBUL – Işık Sigorta Genel Müdürü Recep Koçak tutanak sahtekarlıklarının artmasıyla birlikte oluşan zararın, çok yönlü bir zarar olduğuna dikkat çekti.

Işık Sigorta Genel Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, Koçak; "Sigorta konusunda yapılan her türlü sahtekarlık, sigorta şirketlerinin ve sigortacılık sektörünün yara almasına sebep oluyor. Ancak her zaman olduğu gibi uzun vadede, sigortalı olan dürüst vatandaşlar ve kurumlar zarar görüyor. Işık Sigorta'nın sahtekarlıklara ilişkin kesin tavrının altında da sigortalılarımızı korumak yatıyor." dedi.

Acentelere ciddi sorumluluk düşüyor

Koçak; "Karşılaşılan en önemli problemlerden biri, sigortalının zarar oluştuktan sonra poliçe düzenletmek yoluna gitmesi ve bunun için haksız bildirimlerle şirket personeli ile acenteleri yanıltmaları. Şirket çalışanları ile acentelerin poliçe düzenlenme aşamasında araçların hasarlı olup – olmadığını kontrol ve teyit etmeleri, sektöre sanılanın çok üstünde bir fayda sağlayacaktır. Türkiye'de herkesin bir sebeple içinde olduğu ahbaplık ilişkilerinde, ne yazık ki tersi mümkün olabiliyor. Suiistimallerin azalması sigorta şirketlerine karlılık, acentelere komisyon ve daha rekabetçi bir fiyat olarak geriye dönecektir. Yapılan bu tür hatalar, sektörden geçimini temin eden insanlara ve pek çok kurumun zaman içinde ciddi sorunlar yaşamasına sebep olmaktadır."

Ortak hafıza çok önemli

Özellikle taşıt sigortalarında denetim ve kontrollerin daha sık yapılmasına rağmen suiistimallerin arttığını, araçların hasarlı olup olmadığının poliçenin tanzim aşamasında kontrol edilmedikçe de azalma kaydetmeyeceğini belirten Koçak; "Işık Sigorta olarak, zarar etme pahasına poliçe kesmelerinin mümkün olamayacağını, suiistimal kaynaklı artan hasar maliyetlerinin fiyatlandırmalarını olumsuz etkilediğini her zaman söylüyoruz. Büyük kentlerde nispeten yaygın olan "sigortalı olmanın önemi" kavramını Anadolu'da yaygınlaştırmak bizim misyonlarımızdan biri.

Ancak böylesine önemli bir pazarda, dürüst vatandaşın sigortalı olma ve zarar anında sigortasından faydalanma hakkını tehlikeye atan sahtekarlar da mevcut. Mağduriyetin giderilmesi amacıyla yapılan hızlı hasar ödemeleri, bazen, ödenmemesi gereken hasarların da gözden kaçmasına sebep olabilmektedir. Bilirkişi ve eksperlerin deneyimine ve araştırmasına dayalı olarak, sahtecilik olduğuna dair kanısını, sigorta şirketinin ödeme yapma konusundaki direnci olarak yansıtıldığı durumlar yaşıyoruz. Dürüst vatandaş da bu yansımalardan etkileniyor. Bu noktada sigorta şirketlerinin ortak bir hafızadan hareketle dayanışma içinde olması, dürüst sigortalının korunmasında ciddi bir fayda sağlayacaktır. Hasar takip merkezi bu konuda atılmış çok önemli bir adımdır."

Yüzde 20'leri buluyor

Sigorta suiistimallerinde geçmiş dönemlerle karşılaştırıldığında ciddi miktarda artış olduğunu belirten Koçak; "Sektörün pek çok oyuncusunun tespiti, bir çok unsurların yanında yaşanan ekonomik sorunların sigorta sahteciliğini artırdığı ve sigorta sahtekarlık oranının yüzde 20'leri bulduğu yönünde. Bu çok yüksek bir oran. Oto sigortalarında artışın en önemli nedenlerinden biri de Trafik Tutanaklarının kolluk kuvvetlerince tutulmuyor olması.

Sigorta sahtekarlığı yalnızca oto sigortaları ile sınırlı değil. İşyerindeki eşyaları hırsızlık olduğu iddiasıyla evine taşıyanlar, mevcut hasarı yüksek göstermeye çalışanlar hatta işyerini yakanlar bile mevcut. Şirketimiz haksız yoldan para kazanmaya çalışan bu insanları tespit ettiği her durumda, konuyu adli mercilere intikal ettirerek üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirmektedir.

Sigorta şirketlerinin, tespit edilen haksız talepten feragat edilmesi durumunda dosyayı kapatmadan yasal zeminlere taşıması, bu yollara tevessül edenleri caydıracak ve suiistimallerin azalmasını sağlayacaktır. Şirketimizin sahte hasar veya dolandırıcılık gibi suçlardan dolayı 2010 yılının ilk altı ayında açmış olduğu dava sayısı 19'dur."

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.