Uyarı cezası verilen şirketin taşıma yetkisi alınmayacak!

Karayolu yönetmeliği sektörün talepleri doğrultusunda değiştirilerek birçok soruna çözüm bulundu. Uyarı cezaları artık yetki belgesi iptali için gerekçe olmayacak, faaliyet geçici olarak durdurulabilecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

aysel_yucel-034.jpg

UND’nin çabaları sonuç verdi karayolu yönetmeliği, sektörün talepleri doğrultusunda değiştirildi. Sektörü büyük sıkıntıya uğratan uyarı cezaları kaynaklı yetki belgesi iptali sorunu da kısmen çözüldü. Uyarı cezaları artık yetki belgesi iptali için gerekçe olmayacak.

Uluslar arası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, 4 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayınlanan “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile bakanlığa iletilen birçok talebin yerine getirildiğini söyledi. En önemli sorunlardan biri olarak görülen “kalıcı hale gelmemiş uyarma cezaları” ifadesinin yönetmelikten kaldırıldığını belirten Şener, “İlave olarak Yönetmeliğin 76’ın maddesinde yer alan 90 gün içinde kaldırılmayan uyarma cezalarının kalıcı hale geleceğine ve bu uyarmaların 50 adede ulaşması halinde yetki belgesinin iptal edileceğine ilişkin hüküm kaldırıldı. Uyarma cezalarının kalıcı hale gelmesi ve yetki belge iptalleri yönetmelikten çıkarıldı” dedi. 

Şoför yaş sınırı yükseltildi 

Uyarma cezalarının 50 adede ulaşması halinde, yetki belgesini iptal etmek yerine, ilgili yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerin 50 adede ulaşılan uyarmanın tebliğ tarihini takip eden 15'inci günün sonunda firma faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması hükme bağlandı. Şener, “Bu şekilde yetki belgesi kapsamında geçici olarak faaliyeti durdurulan firmalar, gerekli ödemeyi yaparak uyarmaların sayısını 50 adedin altına indirmeleri halinde yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerine devam etmelerine imkan tanındı” dedi. 

Yeni yönetmelikle şoför yaş sınırı 63’ten 66’ya yükseltildi. Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi kapsamında altı ihlalle kesilen 10 uyarma cezası 5’e düşürüldü: İadesi zorunlu olan bir önceki sefere ait geçiş belgesini/belgelerini taşıtın çıkışında iade edemeyen firmalar; uluslararası anlaşmalar gereği; taşıma türüne ve taşıt/taşıma özelliğine uygun geçiş belgesinin kullanılarak uluslararası taşımaların yapılması; Taşıtlara tahsis edilen geçiş belgelerinin geçerlilik süresi içinde kullanılması; Uluslararası anlaşmalar gereği; geçiş belgesi kapsamında yapılması gereken taşımaların geçiş belgesiz olarak yapılmaması; Geçiş belgesi alınarak yurtdışına çıkış yaptıktan sonra herhangi bir sebeple ikinci bir geçiş belgesi talep edilmemesi; Geçiş belgelerinin taşıtların yurtdışına çıkışından önce alınması, yurtdışına çıkış yaptıktan sonra güzergah değişikliği için ayrıca belge talep edilmemesi. 

Yenilemede %85 indirim 

Yönetmelikle asgari kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı, yetki belgesinin 5 yıllık geçerlilik süresi boyunca 540 günden 630 güne çıkarıldı. Düzenlenme işlemi tamamlanmış olan belge ücretlerinin iade edilmeyeceği ve geri ödenmeyeceğine dair hükmü revize edildi, ilk yetki belgesiyle ilgili iptal işleminin yargı kararıyla iptal edilmesi halinde, sonradan alınan yetki belgesinin bakanlıkça re’sen iptal edileceği ve bu belge için ödenmiş yetki belgesi ve taşıt kartı ücretleri firmaya iade edileceği hükme bağlandı. Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihi itibari ile belirlenmiş sebepler doğrultusunda yetki belgesi iptal edilmiş firmalara, 1 Ağustos 2017 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde, yeni yetki belge ücreti yerine belge ücretinin sadece yüzde 15’ini ödeyerek ve belirlenen şartları sağlayarak istenen yetki belgelerinin yeniden adlarına düzenlenmesine imkân tanındı. Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce belirli sebepler doğrultusunda yetki belgeleri iptal edilmiş olan ve aynı cins yetki belgesini geçerli tam ücret ödeyerek almış olan firmalara, bu yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk yenileme işleminden yetki belgesi yenileme ücreti alınmayacağı hükme bağlandı.

UND, İKV işbirliğinde ‘Gümrük Birliği’ anketi yapıyor

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ile önemli bir işbirliğine imza attı. UND, önümüzdeki dönemde Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin yürütülecek müzakerelerde, Türk iş dünyasının çıkarlarının daha iyi korunabilmesi, Türkiye ekonomisinin bu süreçten azami fayda sağlayabilmesi için doğru ve gerçekçi verilerle desteklenen analizlerin elde edilmesi amacıyla İKV işbirliğinde bir araştırma başlattı. UND tarafından şu açıklama yapıldı: “Özellikle Gümrük Birliği’nin hizmet sektörünü kapsayacak şekilde güncellenmesi müzakerelerinden önce mevcut durumun bir fotoğrafının çekilmesi, Türk kara taşımacılığı sektörünü de yakından ilgilendiriyor.” Ankette dokuz soru ile iş dünyasının taşımacılıkta ve gümrüklerde yaşadığı sorunlara ve bu konudaki beklentilerine yanıt aranıyor. Araştırma kapsamında oluşturulan kısa ankete derneğin sitesinden ulaşılabiliyor. Ankete katılmak için son gün ise 1 Temmuz 2016.

Bu konularda ilginizi çekebilir