8 °C

Uzay Grup Komutanlığı kuruldu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Uzay Grup Komutanlığı ile TSK’nın modern çağın gereği olarak bir hava-uzay gücü yapısına kavuşacağı açıklandı.

Uzay Grup Komutanlığı kuruldu

 

ANKARA – Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye’nin uzaya yönelik faaliyetlerinde uydu sistemlerinin operasyonlarını gerçekleştirecek bir Uzay Grup Komutanlığı oluşturulduğunu bildirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Uzay Grup Komutanlığı ile TSK’nın modern çağın gereği olarak bir hava-uzay gücü yapısına kavuşacağı açıklandı.

Genelkurmay, Nisan ayından itibaren tam operasyonel olarak TSK’ya ve Türkiye’ye hizmet vereye başlayacak GÖKTÜRK-2 uydusuyla dünyanın istenilen herhangi bir bölgesine ilişkin görüntülerin elde edilebileceğini kaydetti. 
Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Uzay Grup Komutanlığı konusunda yazılı bir açıklama yaptı. Ülkelerin uzayda kazanmış oldukları yeteneklerin askeri alan da dâhil birçok alanda önemli kazanımları beraberinde getirdiği belirtilen açıklamada, "Bir ülkenin uzaydaki varlığı, onun uluslararası arenada prestijine önemli katkılar sağlamaktadır. Uzayda kazanılan kabiliyetler, 21’inci Yüzyıl’da uzayın geleceğin mücadele alanı olacağını ortaya koymaktadır" denildi. 
 
TSK’nın, dünyada yaşanan bu gelişmelere paralel olarak 2000 yılından itibaren sahip olduğu yetenekleri destekleyecek ve tüm unsurlarının hârekat kabiliyetini arttıracak uzay tabanlı yeteneklere sahip olmaya yönelik çalışmalara hız kazandırdığı belirtilirken "TSK uzay çalışmalarını, uluslararası alanda kabul edilen ‘uzayın barışçı ve savunma amaçlı kullanımı konsepti’ doğrultusunda yapılandırmıştır" açıklaması yapıldı. 
TSK uzay hârekat etkinliğinin artırılmasından şu alanlarda yararlanılacağını bildirdi: 
"a. Coğrafya ve iklim koşullarından bağımsız görüntü istihbaratı ihtiyacının karşılanması amacıyla keşif gözetleme, 
b. Komuta kontrolünün emniyetli ve her şartta kesintisiz olarak sürdürülebilmesi bakımından haberleşme, 
c. Balistik füze tehdidinin yeteri kadar önceden tespit edilebilmesi ve savunma tedbirleri için yeterli reaksiyon süresine sahip olunabilmesi amacıyla erken ihbar-ikaz, 
ç. Hârekat alanının elektronik muharebe düzeninin analizi amacıyla elektronik destek, 
d. Her şartta güvenilir ve sürdürülebilir şekilde seyrüsefer verilerinin elde edilebilmesi için konumlama ve zamanlama, 
e. Yörüngeye yerleştirdiğimiz/yerleştireceğimiz uzay sistemlerinin izlenebilmesi ve bekâsı için uzay gözlem." 
 
UZAY YOL HARİTASI TAMAM, GÖKTÜRK-2 NİSAN’DA DEVREDE
 
Uzaya bağımsız erişim imkânına sahip olmak için uydu fırlatma faaliyet alanlarında yetenek geliştirilmesinin hedeflendiği belirtilen Genelkurmay açıklamasında, bu hedeflere ulaşılması amacıyla tanımlanan proje ve programların ise "TSK Uzay Yol Haritası"nı oluşturduğu bildirildi. Açıklamaya şöyle devam edildi: 
"TSK’nın, ‘Uzay Yol Haritası’ doğrultusunda planlanan uzay faaliyetleri Hv.K.K.lığı tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda bir yandan uydu sistemlerine yönelik projeler hayata geçirilirken, bir yandan da TSK’nın envanterine girecek uydu sistemlerinin operasyonlarını gerçekleştirecek Uzay Grup Komutanlığı Hv.K.K.lığı bünyesinde oluşturulmaktadır. Uzaya yönelik oluşturulmakta olan yeni yapılanma ile Hv.K.K.lığı modern çağın gereği olarak bir hava-uzay gücü yapısına kavuşmaktadır. 
Uzay Grup Komutanlığı, farklı faaliyet alanlarında sahip olunacak uydu sistemleri için teşkil edilen/edilecek Keşif, İhbar-İkaz, Elektronik Destek, Konumlama Seyrüsefer Uydu Komutanlıkları ile Uydu Fırlatma Merkezi Komutanlığı’ndan oluşmaktadır. 
Uzay Grup Komutanlığı bağlısı olan Uydu Komutanlıkları, ilgili uydu sisteminin envantere girişine bağlı olarak kademeli bir şekilde teşkil edilmektedir. Bu kapsamda ilk olarak Keşif Uydu Komutanlığı kurulmuş ve bu komutanlık 18 Aralık 2012 tarihinde yörüngeye yerleştirilen, TSK’nın ilk keşif gözetleme uydusu olan GÖKTÜRK-2 Uydusu’nun operasyonlarını gerçekleştirmeye başlamıştır. 
Halihazırda GÖKTÜRK-2 Uydu Sisteminin yörünge testleri ile devreye alma işlemleri devam etmektedir. Nisan 2013 ayının ikinci yarısından itibaren GÖKTÜRK-2 Uydusu tam operasyonel olarak TSK’ya ve ülkemize hizmet vermeye başlayacaktır. Keşif Uydu Komutanlığı GÖKTÜRK-2 Uydusu vasıtasıyla dünyanın istenilen herhangi bir bölgesine ilişkin görüntüler elde edebilecektir." 
 
NİHAİ TEŞKİLAT YAPISI CUMHURİYETİN 100’ÜNCÜ YILINDA OLUŞACAK
 
Keşif Uydu Komutanlığına ilave olarak Uzay Grup Komutanlığının alt teşkillerini oluşturacak diğer uydu komutanlıklarının ise, ilgili uydu sistemlerinin TSK envanterine girişine bağlı olarak kademeli bir yaklaşımla aktive edileceğini belirten Genelkurmay, bu bağlamda, Uzay Grup Komutanlığı’nın sırasıyla; Konumlama-Seyrüsefer Uydu Komutanlığı, İhbar-İkaz Uydu Komutanlığı, Elektronik Destek Uydu Komutanlığı ve Fırlatma Merkezi Komutanlığının aktivasyonu ile 2023 yılına kadar nihai teşkilat yapısına ulaşacağını bildirdi. 
Genelkurmay Başkanlığı açıklamasını, "Türk Silahlı Kuvvetleri hârekat kabiliyetini uzay boyutunu da kullanarak geliştirmeye yönelik çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Bu hedefe yönelik olarak 2000’li yılların başından itibaren uzay tabanlı yetenekleri kazanmaya, uzay teknolojileri alanında nitelikli personel yetiştirmeye ve bilgi birikimi oluşturmaya yönelik önemli adımlar atılmış durumdadır" diye bitirdi.
 
Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.