Verimlilik haritası çıkarılıyor

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türkiye Bölgesel ve Sektörel Verimlilik Gelişim Haritası'nı çıkaracaklarını ve 2017 sonuna kadar 6 hedef alanda 89 eylem gerçekleştireceklerini bildirdi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

(DÜNYA)

ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, verimlilik alanındaki sorunların sektör ve bölge özelinde farklılaşma düzeylerini belirleyen Türkiye Bölgesel ve Sektörel Verimlilik Gelişim Haritası oluşturacaklarını söyledi. 

Verimlilik Haftası Açılışı ve Verimlilik Projeleri Ödül Töreni'nde konuşan Işık, iş yapma tarzı ile rekabet algısını kültürel temellerini de sürekli gözden geçirerek eski köye yeni adetler getirmeleri gerektiğini söyledi. Işık, "Rekabet gücünü, mevcut pazar payıyla tanımlamak yerine, sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak üretim faktörlerinin tümünü kapsayan verimlilik düzeyi olarak görmeliyiz” diye konuştu. Verimlilik düzeyinin, büyümenin önemli parametrelerinden birisi olduğunu, Türkiye’nin verimlilik artış hızında çok iyi düzeyde olmasının , istenilen düzeyde olunduğu anlamına gelmediğine işaret eden Işık, “OECD ve AB ülkeleriyle karşılaştırdığımızda, Türkiye’de işgücü verimliliği bu ülke ortalamalarının yaklaşık yüzde 60’ı düzeyinde” dedi. 

Türkiye’de GSMH büyümesine en yüksek katkının Toplam Faktör Verimliliğinde öngörülen artıştan gelmesini beklediklerini, bunun başlıca belirleyicilerinin de eğitim, Ar-Ge harcamaları, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, dışa açıklık, kurumsal yapı ve altyapı yatırımları olduğunu ifade eden Işık, 2023’te Türkiye’nin yıllık büyümesinde Toplam Faktör Verimliliğinin payının en az yüzde 30 olmasını hedefl ediklerini bildirdi. 

Verimlilik alanında lisansüstü çalışmalara destek programı 

Işık, üretim odaklı ekonomilerin sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirebilmeleri için mutlak olarak verimlilik artışı sağlamaları gerektiğini söyledi. Bakan Işık; Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında 2017 sonuna kadar 6 hedef alanda 89 eylem gerçekleştireceklerini belirterek, şi bilgileri verdi: “Bu kapsamda, verimlilik alanındaki sorunların sektör ve bölge özelinde farklılaşma düzeylerini belirleyen Türkiye Bölgesel ve Sektörel Verimlilik Gelişim Haritası’nı oluşturacağız. Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Girişimci Bilgi Sistemi ve Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’nin sağladığı verilerden de yararlanarak ölçek, sektör ve bölge düzeyinde analizler yapacağız. Verimlilik alanında yapılan lisansüstü çalışmalar için destek programları oluşturacağız. Temiz üretim/ eko verimlilik istatistikleri oluşturacak ve yayınlayacağız. Ulusal Verimlilik Yönetim Sistemi'ni kurarak işletmelere yönelik belgelendirme mekanizması oluşturacağız. Bu belgeye sahip işletmelerin kamu destek ve teşviklerinden öncelikli veya avantajlı olarak yararlanmalarını sağlayacağız. Yükseköğretim programlarındaki müfredatın imalat sanayimize entegrasyonunu artıracak çalışmalar yapacağız. Enerji yoğunluğunu azaltmak amacıyla OSB’lerde mevcut enerji yönetim birimlerini güçlendirecek ve sayılarını artıracağız. KOBİ’lerin enerji verimliliği konusundaki eğitim, etüt ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesine yönelik mekanizmaları iyileştireceğiz.” 

Büyüme hızımızı yüzde 7 seviyesine çıkarmalıyız 

Bu yıl için belirlenen büyüme hedefinin yakalanacağını, ancak ortalama yüzde 4-5 seviyesinde büyümenin, Türkiye’yi 2023 hedefl erine ulaştıramayacağını dile getiren Işık, “Büyüme hızımızı yüzde 7 seviyesine çıkarmamız gerekiyor” dedi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, sundukları hizmetlerle sektörlerdeki iş süreçlerinde maliyet azaltımı ve verimlilik, dolayısıyla rekabetçilik sağladığını belirtirken, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve Arçelik AŞ Genel Müdürü Levent Çakıroğlu da 6 yılda verimlilikle 100 milyon lira tasarruf ettiğini söyledi. Törende 22 işletme ve 4 kamu kuruluşuna, 2014 Verimlilik

Bu konularda ilginizi çekebilir