Yarbay Dönmez kararı bozuldu

Ankara Zir Vadisi'nde bulunan mühimmatla ilgili olarak 4 yıl hapis cezasına çarptırılan Yarbay Dönmez'in davası 29 Eylül'de görülecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA- Askeri Yargıtay, Ankara Zir Vadisi'nde bulunan mühimmatla ilgili olarak 4 yıl hapis cezasına çarptırılan Yarbay Mustafa Dönmez hakkındaki kararı "usule aykırılık ve noksan soruşturma" nedeniyle bozdu.

Edinilen bilgiye göre, Askeri Yargıtayın kararında, "usule aykırılık ve noksan soruşturma nedeniyle, hukuka aykırı bulunan mahkumiyet hükmünün, sanık ve müdafisinin temyizlerine atfen ve resen 353 Sayılı Askeri Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargılama Usulü Hakkında Kanunun 221. maddesi uyarınca bozulduğu" belirtildi.

Kararda, bilirkişi heyetinin, aramalarda ele geçtiği kabul edilen 671 adet G3 piyade tüfeği mermisi ve 400 adet G3 piyade tüfeği izli fişeğinin mutlak surette askeri eşya niteliğinde olduğunu ileri sürdüğü, buna karşın Emniyet Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında G3 piyade tüfeğinin 1980'den itibaren Genel Müdürlük envanterinde yer aldığını açıkladığı bildirildi.

Dönmez'de ele geçirilen giyim ve teçhizat türündeki malzemelerin nitelik ve özellikleri de dikkate alındığında, bunların bir kısmının, eşi de subay olan Dönmez'e istihkak olarak verilmiş olabileceği ve malzemelerin sivil piyasadan da tedarik edilebileceğinin dikkate alınması gerektiği ifade edilen kararda, bilirkişi heyetinin giyim ve teçhizat türündeki malzemeleri tekrar incelemesi, hangilerinin mutlak surette askeri eşya, hangilerinin sanık ve eşine ait istihkak olabileceğini açıklaması gerektiği kaydedildi.

Dönmez'in Yenikent'teki lojmanında ele geçtiği belirtilen ajandadaki krokide yer alan yazı, sayı ve işaret olarak gösterilen sembollerin, sanığın el ürünü olup olmadığının, sayfada yer alan tüm yazıların aynı cins veya türdeki mürekkepli kalemle yazılıp yazılmadığının Adli Tıp Kurumundan sorulması gerektiği bildirildi.

Dönmez'in, Zir Vadisi'nin, lojmanına yakın olduğu yönündeki savunması anımsatılan kararda, Dönmez'in evi ile vadi arasındaki mesafenin ne kadar olduğu, bu iki bölgenin GSM hattının tek bir baz istasyonu kanalıyla mı, yoksa 2 ayrı baz istasyonu aracılığıyla mı işletildiğinin, bu hizmetin 2 baz istasyonu aracılığıyla işletildiği takdirde, Dönmez'e ait cep telefonunun Zir Vadisi bölgesinden sinyal gönderip göndermediğinin veya burada görüşme yapıp yapmadığının araştırılması gerektiği belirtildi.

Kararda, Dönmez'in, "kendisine komplo kurulduğu, bunun en büyük kanıtının da Poyrazköy ve Gölbaşı'ndaki kazılarda ele geçen mühimmatların dava konusu edilenlerle aynı cins ve tür olduğu" yönündeki ısrarlı savunmalarının aydınlatılması bakımından, bu eylemlerin yargılama konusu yapıldığı mahkemeden, arama ve el koyma tutanaklarının onaylı ve okunaklı suretlerinin getirtilmek suretiyle soruşturulması, Zir Vadisi'ndeki arama sırasında bulunan askeri personelin ifadelerinin alınması gibi bir dizi konunun değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Askeri Yargıtay, Dönmez'in, savunma hakkının kısıtlandığı yönündeki temyiz sebebini ise yerinde görmedi. 

Genelkurmay Askeri Mahkemesi, Dönmez'i, "bir kısmı cephane niteliğinde olan askeri eşyayı gizlemek" suçundan dört yıl hapis cezasına çarptırmış ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmasına karar vermişti.

Dönmez hakkındaki dava, Genelkurmay Askeri Mahkemesinde 29 Eylülde, saat 14.00'te görülecek.

 

 

Etiketler