12 °C

Yasa geçti, bozan ödeyecek!

TBMM Genel Kurulu'nda, Mera Kanunu'nda değişiklik öngören kanun tasarısı kabul edildi. Bozulan meraları eski konumuna getirmek amacıyla yapılan masraflar, bozulmaya neden olanlardan tahsil edilecek.

Yasa geçti, bozan ödeyecek!

 

 

ANKARA - Mera, yaylak ve kışlakları tekrar eski konumuna getirmek amacıyla yapılan masraflar, bu alanlarda bozulmaya neden olanlardan tahsil edilecek.
 
TBMM Genel Kurulu'nda, Mera Kanunu'nda değişiklik öngören kanun tasarısı kabul edilerek yasalaştı.
 
Kanuna göre, amaç dışı kullanılmak suretiyle vasıfları bozulan mera, yaylak ve kışlakları tekrar eski konumuna getirmek amacıyla yapılan veya yapılacak olan masraflar, bozulmaya neden olanlardan tahsil edilecek.
 
Yapılan masraflar karşılığı tahsil edilen tutarlar genel bütçeye, yapılacak olan masraflar karşılığı tahsil edilen tutarlar ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı il müdürlüklerince hazırlanan ıslah projelerine uygun olarak, o yerin ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere köy sandığına ya da belediye bütçesinde açılacak hesaba gelir kaydedilecek.
 
Meralarda kiralanacak alanda, hayvancılık için gerekli bakım, barınma ve su ihtiyaçlarını karşılayacak zorunlu hayvancılık tesisleri kurulabilecek.
 
Bu tesislerin taban alanı, kiralanacak alanın yüzölçümünün yüzde 1'ini geçemeyecek. Bakanlar Kurulu, bu oranı bir katına kadar artırmaya yetkili olacak. Bu tesislerin yapılması ve kullanılması ile ilgili usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.
 
TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, tasarının yasalaşmasının ardından yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.
Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.