22 °C

Yatırım yapana vergi indirimi var

Yıl sonuna kadar yatırımda bulunanlar, kurumlar ve gelir vergisinde yüzde 50 ile 90 arasında indirim kazanacak.

Yatırım yapana vergi indirimi var

ANKARA - Türkiye'de, yıl sonuna kadar yatırım yapanlar, yüzde 50 ile 90 orasında değişen oranlarda vergi indiriminden yararlanacak.

Hazine Müsteşarlığının, "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan tebliğin sigorta primi işveren desteğine ilişkin 9. ve vergi indirimlerini düzenleyen 10. maddeleri 1 Ocak 2011, diğer maddeler ise 14 Nisan 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle, büyük ölçekli yatırımlarla bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili maddesi çerçevesinde kurumlar vergisi veya gelir vergisine uygulanacak indirim oranları ile yatırıma katkı oranları belirlendi.

En çok indirim 4. bölge yatırımlarına

Buna göre, teşvik belgesi kapsamında 31 Aralık 2011 tarihine kadar 1. bölgede yatırım yapanlara uygulanacak yatırım katkı oranı yüzde 15 olacak, kurumlar ve gelir vergisinde ise yüzde 50 indirim sağlanacak. 2. bölgede yatırım yapanlara uygulanacak yatırım katkı oranı yüzde 25 olacak, kurumlar ve gelir vergisinden yüzde 60 indirim yapılacak. 3. bölgede yatırım yapanlara uygulanacak yatırım katkı oranı yüzde 35 olacak, kurumlar ve gelir vergisinden yüzde 80 indirim yapılacak. 4. bölgede yatırım yapanlara uygulanacak yatırım katkı oranı yüzde 55 olacak, kurumlar ve gelir vergisinden yapılacak indirim ise yüzde 90 olacak.

Yine bölgesel yatırımlarda 1. ve 2. bölgelerde, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi ve 31 Aralık 2011 tarihine kadar yatırıma başlanılması halinde sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılacak. Daha önceki düzenlemede bu tarih 31 Aralık 2010 idi.

Tebliğ kapsamında ithal edilecek makine ve teçhizatın fiyat değişiklikleri ile ilgili olarak makine ve teçhizat bazında yüzde 50 oranına kadar olan artış veya azalışlarda doğrudan gümrük idarelerine başvurularak ithalat işlemleri yapılacak. Önceki düzenlemede bu oranı yüzde 30 idi.