11 °C

Yatırımcıları geleceğin yıldız şehri İzmir'e çağırıyoruz

Yatırımcıları geleceğin yıldız şehri İzmir'e çağırıyoruz

Dr. Ergüder CAN / İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

Krizle birlikte ekonomik büyümedeki yavaşlamanın, şirket kârlarının azalmasının ve bunun sonucunda azalan sınır ötesi birleşme ve satın alma işlemlerinin, doğrudan yabancı yatırım akımlarındaki artış trendini negatife çevireceği beklenilse de; krizin etkilerinin azalması ile bu trend tekrar artış eğilimine geçecektir.

Biz de İzmir Kalkınma Ajansı olarak yerli ve yabancı yatırımcıları geleceğin yıldız şehri İzmir'e davet ediyoruz. Bu amaç doğrultusunda bir yandan İzmir'i hedef ülkelerde tanıtırken, buraya gelen yatırımcılara da ihtiyaç duydukları her konuda yardımcı oluyoruz. Ülke olarak rekabet edebilirlik kapasitemizin geliştirilmesi için yapılacak reformların başında yatırım ortamının iyileştirilmesi geliyor. Yapılan çalışmalar, Türkiye'de yatırım yapma konusunda hala önemli problemler olduğunu gösteriyor. 2002 yılından beri Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu çatısı altında bazı çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar sonucunda Şubat 2006'da Kalkınma Ajansları Kanunu çıkarıldı ve bu ihtiyaca binaen Kalkınma Ajansları bünyesinde 'tek durak ofis' olarak çalışacak 'yatırım destek ofisleri' kurulması kararlaştırıldı. Dünyadaki deneyimler yatırım destek ofislerinin verimli çalışabilmesi için yerel kalkınma girişimleri çerçevesinde düşünülmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bunun için kurulacak yatırım destek ofislerinin yerelle ilişkisi güçlü olmalı. Yatırım destek ofislerinin kalkınma ajansları bünyesinde kurulması, yönetişim fonksiyonlarının yerine getirilmesi için önemli.

Bu kapsamda kalkınma ajansları bünyesindeki yatırım destek ofisleri bulundukları bölgenin iş ve yatırım olanaklarının tanıtılması çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Yatırım tanıtımı sonucunda başvuru yapan özel kesimdeki yatırımcılar için ise; ilgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda bilgi verme ve yol gösterme, izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini tek elden takip ve koordine etme faaliyetlerini, başvuru yapan her yatırımcının farklı ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde yürütüyorlar.

İzmir Kalkınma Ajansı olarak bizim bünyemizdeki Yatırım Destek Ofisi, İzmir'in yatırım olanaklarını tanıtmak amacıyla yatırım tanıtım materyalleri hazırlıyor, ilgili uluslararası etkinliklere katılım sağlıyor, İzmir'e en çok doğrudan yabancı yatırım gelen ve doğrudan yabancı yatırım potansiyeli yüksek olan hedef ülkelerde tanıtım turları (roadshow) düzenliyor, yerli ve yabancı yayınlarda İzmir ile ilgili reklamlar yayınlatıyor, İzmir'in yatırım ortamı ile  açılmayı hedefleyen firmalara ise yatırımın her aşamasında bilgi desteği ve danışmanlık, gerekli izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden koordinasyonu ve takibi hizmetlerini bedelsiz olarak sağlıyor.

İzmir Kalkınma Ajansı olarak, geleceğin yıldız şehri İzmir'e yatırım yaparak, İzmir'de yerini almak isteyen yerli ve yabancı her yatırımcıya sınırsız hizmet anlayışıyla destek veriyoruz.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.