14 °C

Yeni anayasanın kaderi belli oluyor

Yeni anayasanın kaderi Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun Meclis Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında 7 Mayıs Salı günü yapacağı toplantıda belli olacak.

Yeni anayasanın kaderi belli oluyor

ANKARA - Meclis'te bu hafta Çözüm Sürecini Değerlendirme Komisyonu çalışmalarına start verecek. Yeni anayasanın kaderi ise Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun Meclis Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında 7 Mayıs Salı günü yapacağı toplantıda belli olacak. Komisyon ya "devam" ya "tamam" diyecek.

 

"Çözüm" komisyonu ilk toplantısını yapacak

 

Genel Kurul'da bu hafta Çözüm Sürecini Değerlendirme Komisyonu'nda yer alan milletvekillerinin isimleri okunacak. Ardından komisyon ilk toplantısını gerçekleştirecek ve başkanını seçecek.

17 kişilik komisyona CHP ve MHP üye vermiyor. Komisyonda AK Parti'nin 10, BDP'nin ise 1 üyesi bulunuyor.

 

PTT anonim şirket oluyor

 

Genel Kurul'da, Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısının görüşmelerine devam edilecek. Tasarı ile PTT anonim şirket olacak. Tasarı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin kuruluşu, yapılanması, faaliyet konuları ve hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Tasarıyla Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi unvanı altında bir anonim şirket kurulacak.

Genel Kurul'da Türk Petrol Kanunu Tasarısı'nın da görüşülmesi bekleniyor.

 

Varlık barışı komisyonda

 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 8 Mayıs Çarşamba günü, "Varlık Barışı" olarak adlandırılan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını ele alacak.

 

Tasarıyla gerçek ve tüzel kişilerce, sahip olunan ve yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar, 31 Temmuz 2013 tarihine kadar Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle, bankalara veya aracı kurumlara bildirilecek ya da vergi dairelerine beyan edilecek. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden yüzde 2 oranında vergi tarh edilecek.

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak yüzde 2 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyecek.

 

Gizli tanıklar genel sağlık sigortalı sayılacak

 

Tasarıya göre, Tanık Koruma Kanunu Kapsamında haklarında koruma tedbirleri uygulanan kişiler ile Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişilerden genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası kapsamında olup sağlık yardımından yararlanamayanlar, bu hallerin devamı süresince gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılacak.

 

[PAGE]

 

Komisyonlar

 

Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alt Komisyonu'nun 7 Mayıs Salı günü yapacağı toplantının gündeminde Birleşmiş Milletler kadın biriminin toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme projesinin sunumu yer alıyor.

 

Çevre Komisyonu da Çarşamba günkü toplantısında, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını görüşecek. Ayrıca Elektromanyetik Kirliliği Önleme, Ölçme, Araştırma ve Eğitim Derneği (TEMKODER) Başkanı Mehmet Bayramoğlu'nun elektromanyetik kirlilik ile ilgili bir sunum yapacak.

 

Çarşamba günü toplanacak olan Dışişleri Komisyonu'nun gündeminde bulunan tasarılar ise şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı,

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı.

 

Silah kanun tasarısı

 

İçişleri Komisyonu 9 Mayıs Perşembe günü Silah Kanunu Tasarısını masaya yatıracak.

Silah Kanunu Tasarısının getirdiği düzenlemeler şöyle:

Silah ruhsatı alabilmek için; yirmibir yaşını bitirmiş olmak, sağlık şartları bakımından engel bir hali bulunmamak, silahın kanuni yollardan temin edildiğini belgelendirmek şartları aranacak.

Terör eylemlerine katılma veya bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından, kasten öldürme veya öldürmeye teşebbüs suçlarından, hüküm giymiş olanlara veya denetimli serbestlik tedbirine karar verilenlere; Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesindeki süreler geçmiş, mahkumiyetleri adlî sicilden silinmiş, affa uğramış, yasaklanmış haklarının geri verilmesine karar verilmiş veya denetimli serbestlik tedbiri sona ermiş olsa dahi silah ruhsatı verilmeyecek.

Kişi, ruhsatlı silahını ancak silah edinme izin belgesi bulunan kişilere satabilecek veya bağışlayabilecek.

Kendisine silah armağan edilen kişinin kanunda aranan şartları taşıması halinde, adına silah ruhsatı düzenlenecek.

Silah ruhsatı vermeye yetkili merci, başvuru sahibinin yerleşim yerindeki mülki amirlik olacak. Ruhsata ilişkin işlemler, başvuru sahibinin yerleşim yerindeki ruhsat işlemlerini yürütmeye yetkili kolluk birimi tarafından yapılacak.

Silah ruhsatı sahibi, ruhsatın taşıma iznini kapsamaması halinde silahını ancak mesken veya işyerinde bulundurabilecek.

 

"Silah ruhsatları verildiği tarihten itibaren beş yıl geçerli olacak"

 

Taşıma iznini içeren silah ruhsatları verildiği tarihten itibaren beş yıl geçerli olacak. Taşıma izin süresi sona eren silahlar ruhsatı yenileninceye kadar ancak mesken veya işyerinde bulundurulabilecek.

 

Cezalar

 

Düğün, nişan, kına törenleri ile herhangi bir kutlama merasimi esnasında veya alkollü içki tüketiminin yapıldığı eğlence yerlerinde ateşli silahla bir suç işlenmesi halinde verilecek ceza yarısı kadar artırılacak.

Silahları veya fişeklerini kanuna uygun olarak verilen yetkiye dayanmaksızın satan, satın alan, bağışlayan, kabul eden, nakleden veya bulunduran kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis ve beş yüz günden beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacak. Suça konu silahın birden fazla olması halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacak.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap