10 °C

Yeni bir 'vaat paketi' daha Meclis'te

Sosyal güvenlik destek primi kalkıyor, iş kurana 3 yıl vergi muafiyeti geliyor.

Yeni bir 'vaat paketi' daha Meclis'te

CANAN SAKARYA 

ANKARA - Hükümetin Eylem Planı'nda Mart 2016 sonuna kadar takvime bağladığı yeni bir ‘vaat paketi' daha torba tasarı olarak Meclis'e sunuldu. Tasarıya göre, 29 yaşını doldurmamış yeni iş kuran gençlere 3 yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti sağlanıyor. Tarım ve hayvancılık sektörü girdilerinden gübre ve yemde Katma Değer Vergisi kaldırılıyor. Ayrıca, emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmayı sürdüren esnafın emekli aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek primi kesintisi de kaldırılıyor. 

Ağırlık olarak gençler ve doğum yapan kadınlara yeni haklar getiren 32 maddelik Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarıyla 29 yaşını doldurmamış yeni iş kuran gençlere 3 yıl boyunca Gelir Vergisi muafiyeti sağlanacak. Ayrıca, emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışan esnafın emekli aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek primi de artık yapılmayacak. 

Gübre ve yemde KDV kalkıyor 

Tasarıyla tarım ve hayvancılık sektörü girdilerinden gübre ve yemde Katma Değer Vergisi kaldırılıyor. 

Doğum yapana yeni haklar 

Tasarıyla doğum yapan kadınlara yönelik sosyal haklarda yeni düzenlemelere gidilirken, çalışan kadınlara doğuma bağlı ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü ve üzerindeki çocukta 6 ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar ücretli çalışma hakkı veriliyor. Çoğul doğumlarda söz konusu sürelere birer ay ilave edilirken, bebeğin engelli doğması halinde ise 12 ay süreyle çalışan kadın memura yarı zamanlı çalışma imkanı getiriliyor. Ayrıca çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmi süreli çalışma hakkı tanınıyor. Memurların doğum sonrası aylıksız izinde geçirdikleri her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her 3 yıl için bir derece yükselmesi verilecek. Ayrıca, 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu, eşiyle veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta izin verilecek. Doğum sonrasında kadın memurların analık izni bitiminde başlayan 24 ay aylıksız izin, istekleri halinde 2, 4 ve 6 aylık yarı zamanlı çalışma süresinin bitiminde de başlatılabilecek. Bu imkandan evlat edinenler de yararlanacak. 

Kadın işçiye yarım ödenek 

Meclis'e sunulan tasarıyla kadın işçilere doğum sonrası yarım çalışma ödeneği verilmesine ilişkin düzenleme de yapılıyor. İş Kanunu'nun analık halinde çalışma ve süt izni maddesine göre haftalık çalışma süresinin yarısı kadar süreyle çalışan kadın işçilerin ücretlerinin ve çalıştıkları süreye tekabül eden kısmının prim ve ücretleri işveren, çalışmadıkları süreye tekabül eden prim ve ücretleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Ödenecek ücret, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadar olacak. İşveren tarafından ödenen ücrete ilave olarak ücretine bakılmaksızın herkese bu ödenek ödenecek. Kadın işçinin doğum sonrası yarım çalışma ücretinden yararlanabilmesi için işçinin adına doğum tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, İş Kanunu'nda belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması ve doğum sonrası analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde kuruma doğum sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekecek. Analık izni ve yarı zamanlı çalışma sonrasında çocuğun mecburi ilköğretim çağına gelmesine kadar ebeveynlerin İş Kanunu'nda düzenlenmiş olan kısmı süreli çalışma hakkı talepleri karşılanacak. Bu durum iş sözleşmesinin feshinde geçerli sebep oluşturmayacak.

Otoyol geçiş cezasına indirim 

Meclis'e sunuluna tasarıyla köprü ve otoyallardan yapılan ödemesiz geçişlere de ceza indirimi geliyor. Buna göre, otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçen araç sahiplerine verilen idari para cezalarında yapılan indirime ilişkin düzenlemenin uygulamaya konulduğu tarihten önce yapılan ödemesiz geçişlere de ceza indirimi uygulanacak. 

10 işçi çalıştırma zorunluluğu bitiyor 

51 ilde uygulanan ve 10'dan fazla işçi çalıştırılan işyerlerine yönelik yüzde 6 oranında yapılan işveren sigortası primi indiriminde 10 işçi çalıştırma zorunluluğu kaldırılıyor. Bir diğer düzenlemeye göre, basit usulde vergilendirilen esnafın yıllık 8 bin liraya kadar olan kazançlarından artık vergi alınmayacak. 

Gençler pasaport harcı ödemeyecek 

Öğrenimi devam eden 25 yaşını doldurmamış gençlerden pasaport harcı alınmamasının da yer aldığı tasarıda, lise veya üniversite mezunu gençlerin Genel Sağlık Sigortası giderlerinin 2 yıl gelir testi yapılmaksızın ve prim almaksızın devlet tarafından karşılanması sağlanıyor. 

Muhtar maaşları 1.300 TL'ye çıkıyor 

Tasarıyla muhtarların net 940 lira olan maaşları 1.300 liraya yükseltilirken, polisler ve uzman erbaşların maaşlarında da iyileştirme yapılıyor. Polisler ve uzman erbaşların 2 bin 200 olan ek göstergeleri 3 bine çıkarılarak, polislerin emniyet hizmeti tazminatını yüzde 25 artırılıyor.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.