6 °C

Yeni stopaj oranları yarın yürürlükte

Bakanlar Kurulu'nun stopaj oranlarıyla ilgili Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeni stopaj oranları yarın yürürlükte

ANKARA - Gelir Vergisi Kanununun yatırım araçlarıyla ilgili geçici 67'nci maddesinde yapılan değişiklikler ile yeniden düzenlenen stopaj oranları, yarından itibaren uygulanmaya başlanıyor.

Bakanlar Kurulu'nun stopaj oranlarıyla ilgili Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar tarafından hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kurumlar varantları dahil olmak üzere menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri haricindeki hisse senetlerinden elde edilen kazançlara yüzde sıfır stopaj uygulanacak.

Bu oran, Kurumlar Vergisi Kanununun 2'nci maddesi kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler tarafından elde edilen kazançlar hariç diğer kazançlar için yüzde 10 olacak.

Bu şekilde hisse senedi alım satım kazançları dışındaki diğer iratlar için sermaye şirketleri dışındaki mükellefler yüzde 10 stopaj ödeyecek.

Sözkonusu Karar uyarınca, 1 numaralı fıkra dışında kalan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler de, tam ve dar mükellef ayrımı yapılmaksızın yüzde 10 stopaja tabi tutulacak.

 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap