10 °C

Yurtdışı seçmen kütükleri 2 Temmuz'da ilan edilecek

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü, 2 Temmuz Çarşamba TSİ 08.00'de, www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilecek. İlanlar 9 Temmuz Çarşamba TSİ 17.00'de ona erdirilecek

Yurtdışı seçmen kütükleri 2 Temmuz'da ilan edilecek

ANKARA b - Yurt Dışı Seçmen Kütüğü, 2 Temmuz Çarşamba TSİ 08.00'de, www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilecek, 9 Temmuz Çarşamba TSİ 17.00'de ilan sona erdirilecek. 

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında, 26 Temmuz Cumartesi'nden 10 Ağustos Pazar'a kadar, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 17 Ağustos Pazar'dan 24 Ağustos Pazar'a kadar oy kullanabilecekleri belirtildi.   

Ayrıca yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, bulundukları ülkede, oy kullanma tarihleri ve gün sayısı farklılık göstermekle birlikte, ilk oylama için 31 Temmuz - 3 Ağustos, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 17 - 20 Ağustos'ta oy verme işleminde bulunabilecek.   

Kararda, takvimde belirtilen sürelerde yeni seçmen sıfatını kazananlarla yerleşim yerlerini değiştiren seçmenlerin yurt dışı seçmen kütüğüne yazılabilmelerini sağlamak amacıyla ilan süresinin belirlenmesi gerektiği vurgulandı. 

Cumhurbaşkanı seçimi için güncelleştirme amacıyla ilan edilen yurt dışı seçmen kütüğü, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Adres Kayıt Sistemi'nden alınan yurt dışında yerleşik ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra dış temsilcilik görev çevresi esas alınarak yurt dışı seçmen kütüğü haline getirilen listeler olarak tanımlandı.  

Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün 2 Temmuz Çarşamba TSİ 08.00'de, www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilmesi ve 9 Temmuz Çarşamba TSİ 17.00'de ilanın sona erdirilmesi kararlaştırıldı. 

Kararda, Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge'ye yer verildi. 

Buna göre, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce 29 Haziran Pazar'dan önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan olay bilgileri yurt dışı seçmen kütüğüne işlenecek. 

Askerde bulunanlara ilişkin bilgiler, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığından topluca alınır ve bu kişilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulacak. Askerliği nedeniyle daha önceden kayıtları dondurulanlardan oy verme günü itibarıyla terhis olacaklar var ise kayıtları "oy kullanabilir" hale getirilecek. 

Ceza infaz kurumlarında bulunan taksirli suçlar dışındaki hükümlülere ait bilgiler Adalet Bakanlığından topluca alınarak, bu kişilerin kayıtları dondurulacak. 

Seçimin ikinci oylamaya kalabileceği hususu dikkate alınarak, 24 Ağustos itibarıyla 18 yaşını dolduracak olanlarla askerlikten terhis edilecekler ve kasıtlı suçtan hükümlü iken tahliye olacaklar dahil edilerek "24 Ağustos 2014 tarihinde oy kullanabilir" şerhi ile aynı listelerde ilan edilecek. 

Yurt dışında yaşayan ve seçmen niteliğini taşıyan Türk vatandaşlarının yurt dışı seçmen kütüğündeki kayıtları, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, güvenli sorgulama yöntemi kullanılarak Kurulun internet sayfasında (www.ysk.gov.tr) 2 Temmuz Çarşamba TSİ 08.00'de ilan edilecek. Ayrıca YSK Başkanlığınca TRT ve Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yurt dışı temsilciliklerinde duyurulacak. Vatandaşlar "Yurt Dışı Seçmen Sorgulama" ekranından kütüğe kayıtlı olup olmadığını kontrol edecek. 

YSK'nın internet sayfasında ilan edilen yurt dışı seçmen kütüğünün ilanı 9 Temmuz Çarşamba TSİ 17.00'de sonlandırılacak. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce ilan sonlandırma tarihi tutanak altına alınacak. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu ve dış temsilciliklerce kabul edilmeyecek. 

Güncelleştirilmek amacıyla ilan edilen yurt dışı seçmen kütüğüne yazılmak için seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt dışı olmasına rağmen yurt dışı seçmen kütüğünde ismi bulunmayanlar ile kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri değişikliği yapmak isteyen seçmenler dış temsilcilikler aracılığıyla Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına başvuracak. Düzenlenecek Adres Beyan Formuna temsilciliklerce uygunluk görüşü de açıklamalar kısmına eklendikten sonra taranarak, "yurtdisi.secmen@ysk.gov.tr" e-posta adresine gönderilecek. 

Yerleşim yeri yurt dışında olup da askı süresi içinde herhangi bir nedenle yurt içinde bulunanların, Adres Beyan Formunu Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan vermeleri ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla iletmeleri halinde kayıtları yapılacak. 

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt veya değişiklik için posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacak. 

Yurt dışı seçmen kütüğünün ilanının sonlandırılmasından sonra, ilan süresi içinde yurt dışı temsilciliklerince yapılan değişiklik ve düzeltme işlemleri Adres Kayıt Sistemi'nden, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce SEÇSİS veri tabanına 20 Temmuz Pazar 17.00'ye kadar elektronik ortamda işlenecek. 

İlan edilen yurt dışı seçmen kütüğüne seçmenler, adaylar veya yetkilendirdiği kişiler ile siyasi partilerin genel merkezlerince görevlendirilenler ilan süresi içinde itiraz edebilecek. 

Yurt dışı seçmen kütüğüne karşı yapılan itirazlar, bu genelge uyarınca Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca 16 Temmuz Çarşamba saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak. Bu karara karşı 17 Temmuz Perşembe saat 17.00'ye kadar Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına yapılan itiraz, aynı gün saat 23.59'a kadar kesin karara bağlanacak. Gerekli kayıt ve düzeltme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 18 Temmuz Cuma saat 17.00'ye kadar yapılarak, yurt dışı seçmen kütüğü 20 Temmuz 2014 Pazar kesinleştirilecek. 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.