5 °C

Yurtdışındaki parasını getiren % 2 vergi ödeyecek

Varlık Barışı'na ilişkin düzenlemenin de içinde bulunduğu Torba Kanun Meclis'te kabul edildi. Yılsonuna kadar transfer yapandan gelir ve kurumlar vergisi alınmayacak.Yurtdışına götürülen işçinin primine 5 puan teşvik sağlanacak.

Yurtdışındaki parasını getiren % 2 vergi ödeyecek

 


Canan SAKARYA

ANKARA - Türk vatandaşlarının yurtdışında tuttukları paralarının ekonomiye
kazandırılmasını öngören Varlık Barışı'na ilişkin düzenleme Meclis'te kabul edildi.
Gerçek veya tüzel kişilerin 15 Nisan 2013 tarihi itibariyle sahip oldukları yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar, 31 Temmuz 2013 tarihine kadar Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle, bankalara veya aracı kurumlara bildirilecek ya da vergi dairelerine beyan edilebilecek. Vergi dairelerine beyan edilen varlıklar yüzde 2 oranında vergilendirilecek.
Yapılan beyanlardan hareketle inceleme ve soruşturma yapılmayacak. İştirak kazançları,
hisse satışından doğan kazançlar ve ticari kazançların Türkiye'ye transfer edilmesi halinde Gelir ve Kurumlar vergilerinden istisna olacak.

Yurtdışına giden işçiye teşvik

Varlık barışının da içinde yer aldığı Meclis'te kabul edilen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı ile yurtdışına götürülen işçiye prim desteği sağlandı. Özel sektörün, yurtdışına götürdüğü
işçinin priminin işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazine tarafından karşılanacak.
Bu destekten yararlanmak için işverenler tarafından verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK'ya verilmesi, sigorta primi tutarlarının Hazine tarafından karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde işverenlerce ödenmiş olması ve işverenlerin SGK'ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme  cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekiyor.

6 puana kadar prim desteği

SGK'ya olan prim, idari para cezası, gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ve taksitlendiren işverenlerle taksitlendirme ve yapılandırma kanunlarına göre  taksitlendiren ve yapılandıran işverenler bu tecil, taksitlendirme ve yapılandırmaları
devam ettiği sürece yüzde 5'lik avantajdan yararlanabilecek.
Kanunla, istihdam teşviki kapsamında Bakanlar Kurulu'na, 6 puana kadar uygulanacak indirim oranı, indirimin süresi ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksine göre uygulanacak illeri belirleme yetkisi veriliyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap