7 °C

'Kooperatifler sürdürülebilir kalkınma sağlar'

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Yaşamını sürdürme, devam ettirme veya dayanma kapasitesi olarak tanımladığımızda kooperatifler; sürdürülebilirliğin en önemli paydaşlarından biridir” diyor

'Kooperatifler sürdürülebilir kalkınma sağlar'

DİDEM ERYAR ÜNLÜ

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2014 yılı Kooperatifler Günü’nün teması ‘Kooperatif İşletmeler Herkes İçin Sürdürülebilir Kalkınma Sağlar’ olarak belirlendi. 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayan kooperatifl ere yeterince önem verilmediğini bildirerek, “İşbirliği ve dayanışmanın simgesi olan kooperatifl er mahalli düzeyde direncin, küresel düzeyde ise gücün temsilcileridir” dedi. 

Bayraktar, “Yaşamını sürdürme, devam ettirme veya dayanma kapasitesi olarak tanımladığımızda, kooperatifler, sürdürülebilirliğin en önemli paydaşlarından biridir. Başta tarımsal faaliyetler olmak üzere sağlık ve eğitim gibi sosyal, bankacılık ve sigorta gibi finansal konular başta olmak üzere pek çok sektörde faaliyette bulunan kooperatifler, sürdürülebilir kalkınmayı başarmada önemli görevler üstlenmektedir” yorumlarını yaptı. 

Bayraktar, Türkiye’deki tabloya dair şunları söyledi: “Ülkemizde kooperatifçilik az ortaklı bir yapıya sahip Bu nedenle kooperatifçiliğin esas amacı olan; ölçek ekonomisi, işbirliği ve sinerji etkisi bakımından ülkemiz, az ortaklı kooperatif yapısıyla dünya uygulamalarının oldukça gerisinde. Kooperatiflerin kendilerinden beklenen görevleri yerine getirecek yönetim anlayışına, idari kapasiteye ve teknik bilgiye sahip olmaması, egemen pazar güçlerinin kooperatifl eri özel sektörün rakibi olarak görme ve göstermeleri kooperatifçiliğin önündeki başlıca engeller olarak duruyor. 

Ülkemizde daha güçlü kooperatiflere ihtiyaç var. Ortaklarının ve toplumun gereksinimlerini karşılamak için daha güçlü yapıda olması ve profesyonelce yönetilmeleri şart. Kooperatifler gıda güvenliğine katkıda bulunmalıdır. İstihdam oluşturma rollerini sürdürmeleri önemli.” 

Pazar payları yüzde 2’lerde 

Ortaya koydukları faaliyet sonuçları bakımından Avrupa’da kooperatiflerin pazar paylarının oldukça yüksek olduğunu açıklayan Bayraktar, “Hollanda’da kooperatifl erin tarım pazarındaki payı yüzde 90’ı buluyor. Yeni Zelanda’da süt ve süt ihracat piyasasının yüzde 95’i, et piyasasının yüzde 70’i, tarımsal üretimin yüzde 50’si, gübre piyasasının yüzde 70’i kooperatiflerin elinde. Norveç’te süt kooperatifleri süt ürünleri üretiminin yüzde 99’unu karşılıyor. Buna karşın, Türkiye’de kooperatiflerin uzun süreli geçmişine rağmen payı yüzde 2’lerde seyrediyor” dedi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.