'Plastik firmaları kârlılık problemi ile karşı karşıya'

"İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer alan plastik firmalarının dönem karlarındaki ciddi düşüşler nedeniyle dönem kârları zarara dönüştü

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL -  Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED), "İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer alan plastik firmaların dönem karlarındaki ciddi düşüşler nedeniyle dönem karlarının zarara dönüştüğünü bildirdi. 

PLASFED açıklamasına göre federasyon, "İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer alan 19 plastik firmasına ilişkin bir analiz raporu yayınladı. Raporda, firmaların dönem karlarındaki ciddi düşüşler nedeniyle dönem karlarının zarara dönüştüğü kaydedildi. 

Plastik sektörünün oranı yüzde 3.8'de kaldı

2011 yılında 26 firmanın listeye girdiği hatırlatılan raporda, geçen yıl ikinci 500 listesine giren firma sayısına kıyasla bu yıl bir adet artarak 19 firmaya ulaşılmasına rağmen plastik sektörünün ayrıca listeye giren diğer sektör firmalarının gerisinde kaldığının altı çizildi. 105 gıda sektörü firması, 79 tekstil sektörü firması ile kıyaslandığında sayı olarak plastik sektörünün oranı yüzde 3,8'de kaldı. 

"İSO İkinci 500 listesinde de plastik firmaları kârlılıkta ciddi sıkıntılar yaşadı"    

Raporda, bu firmaların üretimden satışları, satış hasılatları, öz kaynakları, aktif toplamları ve ihracatları ile imalat sanayisi ikinci 500 firmanın toplamındaki artıştan daha büyük artış kaydettiği bilgisi yer aldı. İSO Birinci 500 listesinde olduğu gibi, İSO İkinci 500 listesinde de plastik firmalarının kârlılıkta ciddi sıkıntılar yaşadığı dile getirildi. 

Raporda, yıllık olarak firma sayısındaki değişimleri bertaraf etmek için toplam veriler, firma sayısına bölünerek veri seti oluşturuldu ve bu verilerle performans kıyaslaması yapıldı. Plastik sektöründen ikinci 500'e giren firmalar, cari fiyatlarla değerlendirildi. Buna göre, İSO İkinci 500 içindeki plastik firmalarının üretimden satışları yüzde 79 arttı, net satış hasılatları yüzde 74, brüt katma değerleri yüzde 21, öz sermayeleri yüzde 117, net aktifleri yüzde 47, ihracatları yüzde 22 arttı. İkinci 500 içindeki plastik firmalarının çalışan sayısında ise yüzde 21 gerileme olduğu saptandı. 

İSO İkinci 500 içindeki 19 firmanın 2013 yılında, 1,2 milyar dolarlık üretim ve 426 milyon dolar (yüzde 35'i ) ihracat yaptığı belirtilen raporda, aynı dönemdeki toplam plastik mamul üretiminin 34,4 milyar dolar olduğu kaydedildi. Toplam plastik mamul imalatının yüzde 4'ünü toplam sektör mamul ihracatının da yüzde 9'unu gerçekleştirdiği vurgulandı. 

İSO İkinci 500 içindeki 19 plastik sektörü firmasının ortalama satış karlılığı, bir önceki yıl olan 2012' yüzde 4,6'dan yüzde 2'ye indi. 

Net aktif karlılığında ise, 2013 yılında listedeki bütün imalat sanayisi şirketleri 2012' yüzde 5,4 oranından yüzde 3,1'e düşerken, plastik firmalarında bu oran yüzde 5,2'den, yüzde 2,3'e geriledi. 

Listedeki imalat sanayisi şirketlerinde öz sermaye karlılığı 2012' yüzde 13 oranından yüzde 8'e gerilerken, plastik sektörü firmalarında ise yüzde 14 oranından yüzde 6'ya indi. Plastik sektörü firmaları diğer imalat sanayisi firmaları ortalamasının yüzde 1,7 altında öz sermaye karlılığı ile çalışıyor. 

"Sektörümüzde şirketlerin büyüme gayretleri içinde olduğunu görüyoruz" 

Açıklamada görüşlerine yer verilen PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Aksoy, sektördeki şirketlerin daha hızlı büyüyerek karlılığa geçmesi gerektiğini bildirdi. 

"Ağırlıklı olarak KOBİ'lerin oluşturduğu sektörümüzde şirketlerin büyüme gayretleri içinde olduğunu görüyoruz ancak ihtiyaçları olan destekleri göremedikleri de ortada…" diyen Aksoy, yatırım teşviklerindeki yetersizlik, ham maddedeki dışa bağımlılığın sürmesi, maliyet artışları, vergilendirmedeki yükler ve Ar-Ge yatırımlarının yeterince yapılmaması gibi birçok önemli unsurun sektöre olumsuz yansımalarını hatırlatarak, şunları kaydetti: 

"2013 yılında, plastik sektörü ikinci 500' giren firmaların genel imalat sanayisi ikinci 500 firma ortalamasına kıyasla yüzde 1,2 düşük satış karlılığı gösterirken, 2012 yılına kıyasla satış karlılıklarının önemli ölçüde gerilediği görülüyor. Bunlar çok önemli veriler. Mevcut olumsuz koşullar bir an önce iyileştirilmez, plastik sektörüne özel yaklaşım ve stratejiler geliştirilmez ise her şeye rağmen mamul bazında dış ticaret fazlası veren ender sektörlerden biri olan plastik sektörü bu başarısını sürdürmekte zorlanacaktır. Sektörümüzün her türlü destek ve teşviki hak ettiğine inanıyoruz." 

Bu konularda ilginizi çekebilir