2019 toparlanma ve dönüşüm yılı olacak

Bursa iş dünyası temsilcileri, geride bıraktığımız 2018 yılını değerlendirirken, 2019’a dair de öngörülerini paylaştı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

BURSA (DÜNYA) - 2018 yılında dünyada ve Türkiye’de yaşanan ani değişimlerin ekonomi üzerinde olumsuz bir etki yarattığını ifade eden Bursa iş dünyası temsilcileri, 2019’un toparlanma ve dönüşüm adına iyi bir yıl olacağını söyledi. 2019’da en önemli konuların başında, yerel seçimler, enflasyon ve döviz kuru istikrarı geldiğini de ifade eden Bursa iş dünyası temsilcileri, uzun vadeli programların ve yapısal reformların mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini de dile getirdi.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı:

“Dünyada çok önemli değişimlerin yaşandığını ve korumacılık önlemlerinin arttığını görüyoruz. Önümüzdeki yıl küresel düzeyde belirsizlik ve risklerin devam edeceği, ticaret savaşlarının küresel büyümeyi etkileyeceği bir dönemi yaşayacağız. Tüm dünyada bunlar yaşanırken elbette ki bu gelişmelerin ülkemize etkileri de kaçınılmaz olacaktır. 2019`da Türkiye'nin kabul edilebilir büyüme hızının eskiden olduğu gibi yüzde 5-7 seviyelerinde değil de yüzde 3 ila 5 arasında olması muhtemeldir. Çok hızlı ve yüksek büyüme dönemlerinden kontrollü büyümeye geçiş süreçleri özellikle reel sektör açısından zorlu olabilir. Firmalarımızın bu duruma hazırlıklı olması ve süreci çok iyi planlayıp, yönetmesi gerekecektir. İnanıyorum ki; kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları tüm aktörler gündemlerinde ilk sıraya verimlilik, kaynakların daha etkin kullanımı ve tasarruf gibi hususları alırsa, birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci çok daha kolay atlatabiliriz. Bundan dolayı; 2019’u toparlanma ve dönüşüm yılı olarak kabul etmek daha doğru olacaktır.”

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü:

“2018 yılı ülkemizin sanayi ve teknolojik ürün imalatına yönelik ihtiyacının yanı sıra, tarımsal üretime de olan gereksinimlerini ortaya koymuştur. Seçimlerin ardından açıklanan Yeni Ekonomik Plan ve Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 100 günlük eylem planları tarımsal kalkınmanın önünü açmıştır. 2019 yılında, verilen teşviklerle beraber tarımsal üretimin daha da artacağına olan inancımız tamdır. Bizler de bu konuda her zaman üreticimizin yanında olarak, onlara katkı sağlayacağız. Tarım ürünleri ithalat politikasının yeniden gözden geçirilerek, yerli üreticiyi koruyacak şekilde revize edilmesi, yerli üreticiye verilen desteklerin artırılarak kendi kendine yeten bir ülke olmamız için çalışmalar yürütülmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz.”

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztürk:

“Yıl içerisinde hem dünyada hem de ülkemizde yaşanan ani değişimler ve gelişmeler özellikle ekonomiyi derinden etkiledi. Tüm dünya ve dolayısıyla ülkemiz ekonomisi bu öngörülememiş gelişmelerden nasibini aldı. Böyle durumlar yeni pozisyon almamıza, yeni tecrübeler edinmemize ve dolayısıyla farklı stratejiler geliştirebilme kabiliyetimize de yol açtı. 2018'de çok fazla ekonomik sorunlar konuşuldu. Geçmişe takılı kalmadan, sürekli önüne bakan ve sürekli gelişme yaşayan bir ülke olarak, 2019 yılında da yönümüzü ihracata, katma değerli üretime, turizme, vizyoner projelere çevirmeliyiz.”

BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan:

“Olumlu veriler ve göstergelerle başlayan 2018 yılının ikinci yarısında, konjonktürel etkiler ve özellikle döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle piyasaların etkilendiği gözlendi. Hükümetimizin ve ekonomi yönetiminin almış olduğu önlemler ve uygulamaya giren tedbirler sayesinde toparlanma sürecine girdik ve böylece sıkıntılar büyük ölçüde atlatıldı. 2019 yılını birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışıp daha çok üreterek geçireceğimize inanıyoruz.”

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız:

“2018 yılında, gerek dünya gerekse de ülkemiz açısından çalkantılara şahitlik ettik. Özellikle de yılın ikinci yarısına denk gelen dönemde yaşanan manipülatif bazı hadiseler iş dünyasını, iş çevrelerini oldukça zorlar nitelikteydi. Çok şükür ki o dönem yaşanan çalkantılar ve dalgalanmalar atlatıldı. Bunda hükümetimizin ve ilgili kurumlarımızın anında pozisyon almış olması oldukça önemliydi. Tüm ilgili kurumlara teşekkür ediyoruz. Karamsar olmamanın ve birlikte hareket etmenin her zaman fayda sağladığını bir kez daha görmüş olduk. Bazı teşviklerin 2019 yılını da kapsayacak şekilde devam edecek olması, toparlanmayı hızlandıracak ve kolaylaştıracaktır. Ayrıca belirtmek isterim ki sektör olarak yeni yıla fuarla başlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Junio Show fuarımız 9 Ocak’ta kapılarını açacak ve 12 Ocak’ta sona erecek.”

GESİAD Başkanı Kerim Demiral:

“Genel anlamda bakıldığında iş dünyası açısından 2018 yılının ikinci yarısı döviz hareketliliği sebebiyle inişli çıkışlı geçti. Yeni yılı üretim odaklı ve nitelikli büyüme açısından iyi değerlendirmek gerekiyor. GESİAD olarak 2019’un yatırımlardaki artışın sürdüğü ve aynı zamanda öngörülebilirliğin arttığı bir yıl olmasını bekliyoruz.”

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Gürses:

“2019 yılı ve sonrası, Türkiye için yapısal ve kurumsal dönüşümler yılı olacaktır. YEP sonrası açıklanan ilk veriler (büyüme verileri), mevcut global konjonktür içinde kabul edilebilir ve kısmen öngörülen değerlerdi. Yaşanılan tüm olumsuzluklara ve ekonomik saldırılara rağmen YEP ile ortaya konan planın işletildiğini görmek umut vericidir. Reel kesimin siyasi ortam karşısındaki belirgin hassasiyeti, yatırım esnekliğinin ne kadar yüksek olduğunun göstergesidir. Bu durumun iyileştirilmesi gerekir. Büyük ölçekli firmalarda yaşanan sıkıntıların KOBİ’lerde daha sert hissedildiğini unutmamak gerekir. İstihdam, dış ticaret ve üretimdeki en değerli kozumuz olan KOBİ yapılarında başlayacak olası bir domino etkisi için önlemlerin artırılması gerekir. Kurumlar arası senkronizasyonun ve iletişimin hayati önem kazandığı bir virajda MÜSİAD olarak çağrımız, beraber hareket etme yönündedir. Türkiye’nin çok daha güçlü ve değişimler karşısında daha az esnek bir reel kesim oluşturması esastır. Her sektörün kendi yol haritasını iyi belirlemesi ve üretim esaslı bir planlama içine girmesi gerekmektedir.”

TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkanı Osman Arslan:

“2019’da Türkiye ekonomisi için kilit bazı kavramlar var. Bunlar; tasarruf, üretim, ihracat ve daha çok çalışmak. Evet, 2019’da çok daha fazla çalışmalı, daha çok üretmeli, ihracat rakamlarını artırmalıyız. Bütün bunlar beraberinde istihdamı da artıracaktır. En büyük isteğimiz, Türkiye’nin milli üretime verdiği önemi artırarak devam ettirmesidir. Tarım alanında üretimi artırıcı teşvikler üretimi destekleyecek, enflasyonu düşürecektir. Milli savunmada yerli sanayinin önemi her geçen gün artıyor. Dolayısı ile sanayi alanında daha çok milli üretim ve ihracata yönelik çalışmalar hız kesmeden devam etmelidir. Bunun işaretlerini 2018’de de gördük. Tüm bunların ışığında diyebiliriz ki, 2019 ekonomide taşların biraz daha yerine oturduğu bir yıl olacaktır.”

TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar:

“İş dünyası için motivasyon önemlidir. 2019’dan da umutluyuz. 2019’un ikinci yarısından itibaren, yerel seçimlerin de sona ermesiyle ve önümüzde uzun bir süreçte seçim gözükmemesinin verdiği güvenle ekonominin daha da toparlanacağını düşünüyoruz. Tabi bu süreçte; ekonomi beklenti ve güven üzerine kurulduğundan bu güveni ve olumlu beklentiyi yaratmak için de yapısal reformları mutlaka hayata geçirmeliyiz.”

Bu konularda ilginizi çekebilir