Hazır giyimciden sanayici için Turquality gibi teşvik önerisi

Ege Hazırgiyim İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kızılgüneşler, şirketlerin niteliklerine göre destekleneceği yeni bir teşvik sistemi önerdi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

AHMET USMAN

İZMİR - Türkiye’de kamuya ait bütün yükümlülüklerini yerine getiren, yüksek istihdam sağlayan firmaların ek mali ve idari yüklerle adeta cezalandırıldığını dile getiren Ege Hazırgiyim İhracatçıları Birliği (EHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kızılgüneşler, şirketlerin niteliklerine göre destekleneceği yeni bir teşvik sistemi önerdi. Şimdiye kadar teşviklerin sektörel, bölgesel ya da proje bazlı verildiğini belirten Kızılgüneşler, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin 'nitelikli üretici belgelendirme sistemi'ne sıcak baktığını ifade etti. Kızılgüneşler, pilot uygulamanın hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe yapılabileceğini söyledi. 

Türkiye ekonomisinde imalat sanayinin milli gelir içindeki payının yüzde 15’lere kadar gerilediğine dikkat çeken Kızılgüneşler, “Sanayi hem sermayedar hem de nitelikli ve vasıfsız iş gücü için cazibesini yitiriyor. Sektörümüz için konuşursak mevcut kamu yükleri ve uygulamaları firmaların büyümesini engelliyor. Firmalar, büyümelerine paralel artan kamu yükleri ile adeta cezalandırılıyor. Firmalar da kısmen ya da tamamen kayıt dışına çıkıyor. Bu da haksız rekabeti beraberinde getiriyor. Daha nitelikli ve yüksek performanslı olmayı özendirecek hiçbir unsur bulunmuyor. Tüm firmalar aynı kefede değerlendiriliyor” diye konuştu. Türkiye’deki 53 bin 260 hazır giyim ve konfeksiyon firmasından yüzde 97’sinin 50 kişiden az işçi çalıştırdığını belirten Kızılgüneşler, “Mevcut mali uygulamalar ve yükler firmaları küçük kalmaya itiyor. Küçük ölçekli yapı ile optimum ölçeğe ulaşmak, verimlilik ve rekabet gücü kazanmak mümkün değil. Bununla birlikte sektörümüzde uluslararası sosyal standartları karşılayan, yurtiçi kamu yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren çok sayıda nitelikli üretici de bulunuyor. Ama bunlar, bu özellikleri nedeniyle hiçbir özendirici ve ayırt edici uygulamaya tabi tutulmuyor. Sanayinde nitelikli üreticileri diğerlerinden ayıracak, ödüllendirecek ve firmaları nitelikli üretici olmaya özendirecek bir sisteme ihtiyaç var” görüşünü savundu. 

Giyim ve konfeksiyon pilot sektörler olacak 

Önerdikleri sistemin firmaları 'nitelikli üretici' olmaya zorlayacağı gibi, kayıt dışı kalmayı anlamsız hale getireceğini vurgulayan Kızılgüneşler, “Bu sistem adeta sanayinin Turquality programı olacak. Tüm imalat sanayi için uygulanacak bu sistemin pilot uygulaması hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe yapılabilir. Önerimizi geçtiğimiz mart ayında Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci’ye sunduk. Kendisi ilgi gösterdi.Fakat konu birkaç bakanlığın ilgi alanına giriyor. Konunun ülke gündemine taşınmasını ve tartışılmasını istiyoruz” dedi. 

Tamamen kayıt içinde olan firma belge alacak 

Sistemin hayata geçmesi durumunda kamuya yönelik de kazanımlarının olacağını ifade eden Kızılgüneşler sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kazanımlar kayıt dışının azaltılması ile doğrudan gelir artışı yoluyla gerçekleşecek. Sistem ancak tamamen kayıt içinde olunması halinde nitelikli üretici belgesi verilmesini ve özendirici uygulamaları öngörüyor. Sektörde istihdam edilen her bir kişinin kayıt içine girmesiyle asgari ücretten çalıştırıldığı varsayımı ile SGK primi, gelir vergisi ve işsizlik fonu kesintisi elde edilecek. 100 bin kişinin kayıt içine alınması halinde bir yılda elde edilecek ilave gelir 544.2 milyon TL’yi bulacak. Hazır giyim ve konfeksiyonda 2013 itibariyle toplam satış cirosu 54.5 milyar TL. Kayıt dışılığın 10 puan azaltılması halinde yüzde 10 vergi öncesi karlılık oranı varsayımı ve yüzde 8 KDV oranı ile elde edilecek ilave gelirler de 260 milyon TL’yi bulacak.”

Sistem nasıl işleyecek?

Üretici firmalar, ihtiyari olarak dahil olacakları sistemde büyüklük performansları, yetkinlikleri ve sağladıkları katma değer, kalite ve kurumsallaşma ile sosyal standart kriterlerine göre değerlendirilerek, bu kriterleri asgari, ortalama, azami karşılama kapasitelerine göre ayrılacak. Firmalar, yer aldıkları kategoriye göre gelir vergisi ve sosyal güvenlik primlerinde indirim, ihracat teşviklerinde destek üst sınırının artırılması, onaylanmış kişi statüsü kazanılması, Eximbank kredilerinde faiz indirimleri, KDV iadelerinin hızlandırılması, teminat miktarlarının indirilmesi, devlet yardımları ve kamu işlemlerinde tek kapı ofislerle hizmet verilmesi, alt yüklenicilere yönelik mali sorumlulukların kaldırılması ya da sınırlandırılması, mahkeme süreçlerinde belgenin bir itibar müessesi olarak dikkate alınması gibi teşviklerden yararlanacak.

Etiketler