Türk-İş, Yatağan kararının iptalini isteyecek

Türk-İş Genel Başkanı Atalay,"Danıştay'da yürütmeyi durdurma ve Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali talepli dava açacağız. Yatağan termik santrali özelleştirmesi oldubittiye getirilemez" dedi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Danıştay'da yürütmeyi durdurma ve Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali talepli dava açacaklarını belirterek, Yatağan termik santrali özelleştirmesinin oldubittiye getirilemeyeceğini ifade etti. 

Atalay, yazılı açıklamasında, Yatağan Termik Santralinin ve ilgili maden ruhsatlarının bütün halinde özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihalenin sonuçlandırıldığını ve nihai kararın onaylandığını belirtti. 

"Karar 10 gün sonra kamuoyuna açıklandı"

Gizlenen kararın ancak 10 gün sonra kamuoyuna açıklandığını savunan Atalay, sendikaları öncülüğünde Yatağan işçilerinin aileleri ve bölge halkının desteğiyle sürdürdükleri mücadelenin dikkate alınmadığını ileri sürdü. 

Yatağan Termik Santralinin özelleştirilmesi kararının, bir kamu iktisadi teşebbüsünün mülkiyet ve yönetiminin özel kesime devrinin ötesinde, kamu mülkiyeti ve girişimciliğine yönelik neo-liberal politikaların son örneği olduğunu ifade eden Atalay, şunları kaydetti: 

"Yatağan termik santrali özelleştirmesi oldubittiye getirilemez" 

"Bu kuruluşlar, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarımızın sonucu kurulmuş ve geliştirilmişlerdir. Stratejik özellikleri nedeniyle, özellikle enerji temininde sürdürülebilirliği sağlamak için yerel kaynaklarımıza dayalı kömür ve enerji üretimi gibi önemli alanlar, kamunun mülkiyetinde kalmalıdır. Kamu sermayeli işletmelerde, çalışanların da yer aldığı yeni kurumsal yapıların geliştirilmesi öncelikli yaklaşım olmalıdır. Özellikle madenlerin özel sektör tarafından işletilmesinin yol açtığı olumsuz çalışma şartlarının sonuçları yaşanan 'Soma Faciası' ile görünür olmuştur. Özel sektörün denetimsiz kar hırsının başta işçi sağlığı ve iş güvenliği olmak üzere, çalışma ve yaşama koşullarında yol açtığı tahribat gözler önüne serilmiştir. Bundan böyle özelleştirilen işyerlerinde meydana gelecek iş cinayetlerinin sorumluluğu özelleştirme kararı alanların üzerindedir. Danıştay'da yürütmeyi durdurma ve Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali talepli dava açacağız. Yatağan termik santrali özelleştirmesi oldubittiye getirilemez." 

Bu konularda ilginizi çekebilir