Meb

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak çalışan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmekle sorumlu olan bakanlık. Milli Eğitim Bakanlığı görevini Ziya Selçuk yapmaktadır.

 

 

Merkez teşkilatı; Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla, İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü'dür.

 

Taşra teşkilatı; İl Millî Eğitim Müdürlükleri, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Yaygın Eğitim Kurumları, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları, Açık Öğretim Lisesi'dir. Örgün Eğitim Kurumları (Okullar)ise Ana Okulları, İlkokullar, Ortaokullar ve Liseler'dir.

 

Eğitim Bakanlığı, milli eğitime bağlı olan işleri yürütür. Bu işlemler, yürütme, denetleme ve hizmet verme şeklinde gerçekleşir. Atama ve eğitime dair her işlem burada ayarlanır ve yürütülür. Eğitim- öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejilerini belirleyip uygular ve uygulanmasını  izleyerek denetler ve günceller. Eğitim sistemini yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal gelişimin gerekleriyle uyumlu bir biçimde güncel, teknik maddeler ışığında tasarlayıp geliştirir. Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkanlarından eşit derecede yararlanabilmesini teminat altına alır. Politika ve stratejiler geliştirerek uygular, izler ve koordine eder.E ğitim ve öğretimle ile ilgili işlerde sorumlu olan bu bakanlık, okulların tatili, açılışı- kapanışı gibi birçok düzenleme ve karar da bu bakanlıkta çıkar.

 

 

 

 

 

Meb Haberleri