Becerilerin geleceği

Ebru DEMİR KOÇAK
Ebru DEMİR KOÇAK ebrudemir.kocak@dunya.com

21. yüzyıl becerileri, adeta bir yandan iş hayatının dönüşümüne hizmet ederken bir yandan da masamızdaki bir liste gibi bu dönüşümün gereklerini bize hatırlatıyor.

Bu beceri / yetkinlik setleri, hem günümüz ihtiyaçlarını hem de geleceğin ihtiyaç duyulacaklarını bize gösteriyor. Geçen yıllar boyunca çalışanlar, yeni iş dünyasında başarılı olmak için değişmeye, değişime uyum sağlamaya ve her zamankinden daha çok çevik olmaya zorlandı.

Dijitalleşme gerekliliği ise özellikle pandemi ile birlikte iş dünyasının olmazsa olmazı konumunda yerini sağlamlaştırdı. İş dünyasında yeni beceri setleri geliştiği gibi, yeni birimler ve bu birimlere bağlı olarak da yeni roller de doğuyor.

Bunlar belirlenirken de çalışanların sahip olduğu yetenekler ve daha da önemlisi potansiyellerinin de doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda da değindiğim gibi yılmazlık, çeviklik, duygusal dayanıklılık gibi yetkinliklerin yanı sıra dijital yetkinlikler de son derece önemli bir yere sahip olacaklar.

Her çalışanın teknoloji ve dijital yetkinliklerinin üst seviyede olmasının beklenemeyeceği aşikar, ancak sosyal medya kullanımından tutun da, bilgi teknolojileri konularında temel seviyede bilgi sahibi olması aranacak.

Değişime ve dönüşüme adaptasyon hemen sağlanamadığı gibi, yetkinlik gelişimi de özellikle de uzun süredir iş dünyasında var olan çalışanlar için bir anda gerçekleşemiyor. Önce kişinin farkındalığının olması ile, sonrasında kendisine tuttuğu aynada ne gördüğü ile başlıyor.

Geleceğin yetkinlikleri göz önünde bulundurulduğunda, özellikle gençlerin kendilerini bu yetkinlikler için geliştirmeleri, çaba gösterme gereği öne çıkıyor. Yapılan araştırmalarda gençlerin aldıkları eğitimlerin yeterli beceri / yetkinlik setini sağlamadığı öne çıktığı için, gençlerin iş yaşamına girerek bunları deneyimlemeleri ve okul dışı faaliyetlerle bu becerileri kazanmaları öğütleniyor.

Becerilerin nasıl değiştiğini anlamak için, önce bir çalışanın belirli bir iş için geçmişte sahip olduğu en iyi becerileri belirler ve ardından bunu, aynı iş için bugün bir çalışanın sahip olduğu becerilerle karşılaştırırız.

Bazı beceriler eskisi kadar önemlidir (örneğin işbirliği geliştirmek gibi). Bazıları ise yeniden düzenlendi (Finansal okur yazarlık finansal farkındalık gibi) ve önceki yıllara göre biraz daha fazla veya daha az önemli beceriler haline geldi.

Çalışan becerilerinin zaman içinde nasıl değiştiğine ve gelecek yıllarda nasıl değişmeleri gerekeceğine dair, geçtiğimiz günlerde LinkedIn'in ‘’Future of Skills’’ veri setine 2022 güncellemesi geldi.

Dünya çapındaki 800 milyondan fazla üyesi aracılığıyla ülkeler bazında sektör veya pozisyonlar bazında ihtiyaç duyulan becerilerin 2015 – 2022 arasındaki değişimini sizler de inceleyebilirsiniz. https://linkedin.github.io/future-of-skills/ Tüm pozisyonların ortalamasında 2015’den bu yana ihtiyaç duyulan becerilerin değişimi %35 oranında diyebiliriz. Ayrıca değişiklikler bu hızda devam ederse, beceriler 2025'e kadar %39'dan %44'e kadar herhangi bir oranda değişebileceğini de öngörmek mümkün.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Liderlik ve güven 15 Nisan 2023