6 °C
Rüştü BOZKURT
Rüştü BOZKURT BUZDAĞININ DİBİ rustu.bozkurt@dunya.com

Benim “öncelikli” projelerim

DÜNYA Gazetesi’nde 40 yıla yaklaşan zamandır yazıyorum. Okuyucu bilir ki, ülke sorunlarını sahada gözleyerek yazma gayretindeyim; günlük yazı ve yorumlardan derlenen med-cezir çöplüğü süpürgeciliği yapmama özeni gösteririm.

Yazarken ülkenin ihtiyacı olan çok sayıda projeyle ilgilendim. Zaman içinde daha odaklı düşünmerin doğru olacağı kanısına ulaştım.Projeleri bir öncelik sırasına koymadan ve içselleştirmeden piyasaya sunmanın, eşeği boğulan köylünün ”Bizim eşek göle düştü; yedi çeşit yüzme biliyordu; hangisini yüzeceğim diye düşürken boğuldu öldü” ironik anlatımına uygun düşeceğini düşündüm.

Zihnimde netleşenler

Son beş yıldır zihnimde netleşen ve öncelik sıralamasında ilk 7 arasında yerleşen projelerimi şöyle sıralıyorum:

1. Dinamik envanter, net veri ve bilgi seferberliği.
2. Büyük veriyi ehlileştirmek için kurumlar oluşturma
3. Mobil iletişim ve 5G altyapısını hızla tamamlama.
4. Yarı iletken satın alma ve üretim stratejisi geliştirip kitlelerle paylaşma.
5. Yeni nesil OSB’leri yeni bir anlayışla girişimciye sunma.
6. Proje odaklı teşvik sistemi geliştirerek yürürlüğe koyma.
7. Proje odaklı eğitim sistemiyle ara eleman ihtiyacını çözme.

Önerilen projelerin merkez düşüncelerini özetleyerek paylaşalım:

Bilgi, günümüzde değer üretmenin temel girdisi haline geldi. Kapsayıcı ve sağlıklı bilgi olmadan herhangi bir alanda yaratılmak istenen sonuçlara ulaşılamaz Dünyayı iyi kavramak, kendi olanak ve kısıtlarımızı bilmek, dengeler kurarak gelişmelere uyum göstermek için dinamik envanter ve sürdürülebilir veri ve bilgi sorunlarını çözmek, geleceği inşa etmenin olmazsa olmazlarıdır.Bu ilk adımı atmadan, diğer bütün projelerin hedeflediği sonuçlara ulaşması neredeyse imkansızdır.

Büyük veri çağımızın gerçeğidir. Büyük veriyi ehlileştirerek yeni ürünler ve iş yapma metotları geliştirmeden ilerlemek mümkün değildir. Büyük veriyi ehlileştirmedeki etkinlik ve verimlilik toplumun analitik yetkinliklerine bağlıdır. Analitik yetkinlik toplumsal ekosistemle birebir ilişkilidir. Bu konunun gündemimizde olması, farkındalığın toplumsallaşması için etkin bir ekosistem yaratılmasını bütün yönleriyle ele almak gerekir.

Mobil iletişimin ulaştığı son aşama olan geniş bant 5G’yi standart bir uygulama olarak değerlendirmek için donanım ve yazılım alanında yatırımları özendirir ve hızlandırmalıyız. Bu alanda yatırımlaarın diğer geleneksel fiziki sermaye stokundan daha önemli olduğunu güçlü bir biçimde düşünüyorum.

Yarı iletkenlerin önemli

Sayısal teknoloji ve sayısal dönüşümü yaratan temel güç yarı iletken teknolojisidir. Yarı iletken teknolojisinin satın alınması, kullanılması, üretilmesi için paylaşılan stratejisi olmayan ülkeler yarışın gerilerinde kalıyor. Çağın ihtiyaçlarını anlamak ve uyum göstererek uzun dönemli geleceğimizi güven altına almak istiyorsak, yarı iletken stratejimiz net olmalı ve geniş ölçüde paylaşılmalı.

Teknolojik gelişmeler yeni yatırımlar kadar modernizasyon yatırımlarında da bakış açısını değiştirdi.Yatırım alanların keşfi ve tanımlanması birinci önceliği oluşturuyor. İkinci öncelik yatırım yerinin seçimi. Üçüncüsü de güçlendiren, sürdüren ve verimlilik yenilikleriyle rekabet güçünü korumaktır. Sinerjik kümelenmeyi güçlendirecek, yatırımcının taşa toprağa sermaye bağlanmasını en aza indirecek yeni nesil OSB algısı ülkemizin ivedi sorunudur.

Ülke için önemli ve ivedilikli projeler olarak değerlendirdiğim konularan hayata taşınması, tutarlı teşvik sistemleriyle mümkün. Proje odaklı teşvik sistemine hızla geçilmelidir. Öncelikle projeleri değerlendirecek, izinleri verecek ve uygulamaları izleyebilecek kurumsal yapılanmaya ihtiyaç var. Geri bildirim döngüsünde katmanların artması, bilinç düzeyinin de yükselmesiyle eş anlamlıdır. Kapsayıcı ve işleyen kurumlar oluşturmadan, sürdürebilir kalkınma gerçekleşmiyor. Bu bakış açısı bizi, işler bir teşvik mekanizması oluşturmanın gerek şartı olduğu düşüncesine taşımalıdır.

Odağında insan var

Hayatın odağında insan var…Teknoloji ürünlerin doğasını değiştiriyor. Süreçlerin yapı, işlev ve kültürünü farklılaşması yaratıyor. İş yapma tarzları değişiyor. Küresel rekabet kızışıyor. Değişim ihtiyaçlara uygun yetkinlikleri olan insan kaynağı ivedi ve öncelikli sorunumuz. Çok sayıda proje arasında uygun insan yetiştirilmesinin öneminden söz etmek bile fazla…

Bizim öncelik verdiğimiz ve ivedilikli olarak nitelediğimiz projelere itirazı olanların gerekçelerini içtenlikle öğrenmek isterim. Benim gerçekliğim, sizin beni ikna ideceğimiz yere kadardır. Varsayımlarımı ve zihni modelimi değiştiricek ikna edici gerekçeleriniz varsa, alıcı bir ruhla onları incelemeye ve öğrenmeye hazırım.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.