Borsada sancılı bekleyiş devam ediyor

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Üzeyir DOĞAN/Phillip Capital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı

İçinde bulunduğumuz ilk çeyrek finansal sonuç­ları açıklanma dönemi­ne rağmen hisselerde finansal beklentiler kaynaklı hareket­lerin de oldukça sınırlı kaldığı­nı görüyoruz. İyiden iyiye se­çim sathına girilmiş olması ve seçime yönelik net bir tahmin ortaya koyulamaması bu bek­leyişin bir süre daha devam edeceğini işaret ediyor. Buna karşın anketlerin önemi seçim yaklaştıkça artmaya devam ediyor. Geçmiş seçim tecrübe­lerimiz seçime yaklaşıldıkça anket bazlı   hareketlerin de ya­şanabileceğini gösteriyor.

Buna karşın bu hareketlerin tablo netleşmeden kalıcı bir trende dönüşmesi zor. Bu ne­denle anket bazlı olacak yukarı yönlü sert hareketler mevcut pozisyonlar için kar realizas­yonu fırsatı sunarken, ani sert düşüşlerin de alım için fırsat oluşturacağını düşünüyoruz.

Orta vade için Borsa İstan­bul’da BIST 100 Endeksi için seçim riskine rağmen 5.000 puanın altındaki rakamların kalıcı olmayacağını düşünüyo­ruz. Düşük de olsa devam eden büyüme ve yüksek enflasyo­nun bir süre daha en önemli itici güç olacağı kanaatindeyiz.

Öyle ya da böyle seçim sü­reci mayıs ayında sonlanacak ve gelecek 5 yıl için gündem­den tamamen düşecek bir so­nuç ortaya çıkacak olursa pi­yasanın da kendi gündemine döneceğini düşünüyoruz. Bu süreçte yıl başından beri de­vam eden iştahsızlık yerini ye­ni bir yükseliş trendine bıra­kabilir. Bu olasılığın hiç hafi­fe alınamayacak kadar yüksek olduğu kanaatindeyiz. Mevcut durumda Borsa İstanbul’un gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birçok varlık grubuna göre oldukça ıskontolu kaldığı kanaatindeyiz.

Bu nedenle başta da ifade et­tiğimiz gibi kısa vadede çok ciddi bir beklentimiz olmasa da seçimden sonra yılın ikin­ci yarısında Borsa İstanbul’un yeni bir trend yakalayabilece­ğini düşünüyoruz.

Bu hafta özeline döndüğü­müzde ise gündem genel ola­rak sakin. İçeride perşembe günü TCMB Para Politikası Kurulu kararını piyasalar açı­sından düşük önem derecesiy­le takip ediyoruz. Beklentimiz politikada bir değişiklik olma­sa da yapılacak sınırlı bir

faiz indiriminin de piyasa ta­rafında çok önemli bir etki oluşturmayacağını düşünüyo­ruz. Dışarıda ise ABD’de Fed gündemi güncelliğini koruyor. Fed’in sınırlı da olsa faiz artı­rımına devam edeceğine yöne­lik beklentinin kuvvetlenmesi küresel ölçüde borsaları ve emtiaları baskılayabilir.

Bu nedenle ABD’de iyi veri piyasalarda kötü fiyatla­maya neden olabilir. Perşem­be günü açıklanacak ABD bü­yüme verisini de bu gözle takip etmek gerekiyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar