Ekonomik kriz kulüplere 4.5 milyar TL finansal yük getirdi!

Tuğrul AKŞAR
Tuğrul AKŞAR EKO-SPOR taksar@gmail.com

Ekonomik konjonktürdeki olumsuzluklar Süper Lig futbol kulüplerinin, finansal yüklerini toplamda 4.5 milyar TL civarında artırdı. Kulüplerin yıllık gelirlerinin 3.5 milyar TL düzeyinde olduğu dikkate alınırsa, Süper Lig bir yılık gelirinden daha fazlasını ekonomik kriz nedeniyle kaybetmiş oldu.

2016 yılsonundan itibaren Türkiye ekonomisinin makro göstergelerinde başlayan olumsuzluklar, 2018 yılında zirve yaptı ve buna bağlı olarak faizler ve kurlar astronomik artış kaydetti.

Faizlerdeki ve kurlardaki bu artış, doğal olarak finansman sıkıntısı içindeki kulüplerimizin borçlanma maliyetlerini de önemli oranda artırdı. Borçlanma maliyetinin artışı iki şekilde oldu.

1) Mevcut kredi stokunun faiz oranları yükseldi.

2) Yeni borçlanma maliyetleri arttı.

Kulüplerimizin toplam finansal borçlarındaki artışa geçmeden önce, 31.12.2016 ile 31.12.2018 arası ekonomide kredi faizleri ile kurlardaki gelişmeye kısaca bir bakalım isterseniz.

Faizlerdeki artış yüzde yüzü geçti

Aşağıdaki tablodan da görülebileceği üzere, 31.12.2016 ile 31.12.2018 arasında TL kredi faizleri %72.06 artarak, %14:53’ten %25 seviyesine yükseldi. Bu dönemde yabancı para türünden Amerikan Doları olarak kullanılan kredilerin faizleri %127:85’lik artışla %9’a yükselirken, euro kredi faizleri de %119.18’lik artışla %8’e ulaştı.

Kurlar yüzde altmışın üzerinde yükseldi!

Faizlerdeki artışın yanısıra bu dönemde TL, euro ve dolar karşısında önemli değer kayıpları

yaşadı. Bir ara euro ve doların TL karşısındaki değer artışları %90’lara kadar yükselmişken, 31.12.208 itibariyle euronun TL karşısında artışı %61.99’a, doların ki de %50.28’e kadar yükseldi.

Faizler doğrudan kredi maliyetlerini artırırken, kurlardaki artış ise kulüplerin kredi stoklarının artmasına neden oldu. Özellikle, kredi geri ödemelerinde yükselen kurlar otomatikman kulüplerin zararlarının artmasına neden oldu.

Ekonomik kriz kulüplerin 1.5 yıllık gelirlerini eritti!

Kulüplerimizin toplam finansal borçlarının 14 milyar TL’ye ulaştığı tahmin ediliyor. Bu borçların %25’inin TL kredilerden, %75’lik kısmının da yabancı para kredilerden oluştuğu dikkate alındığında, 31.12.2016 ile 31.12.2018 arasında, TL ve yabancı para kredi faizlerindeki artışlar ve yukarı giden döviz kurları, kulüplere ilave 4.5 milyar TL’ye yakın bir finansal yük getirdi.

Bu artışın kaynağına bakıldığında, faiz artışlarının kulüplerin TL kredi stoklarında ilave 1.5 milyar TL'ye, yabancı para kredilerde ise kur+faiz artışlarından dolayı da 3 Milyar TL civarında bir artışa neden oldu. Bu kapsamda değerlendirildiğinde, Ekonomik konjonktürdeki olumsuzluklar nedeniyle faizler ve kurlardaki artışın kulüplerimize maliyeti 4.5 milyar TL’ye ulaştı.

Toplam gelirlerimizin 3.5 milyar TL olduğu dikkate alındığında, oluşan 4.5 milyar TL'lik zarar kulüplerimizin bir buçuk yıllık gelirlerini eritti. Zaten finansal darboğazda olan futbol kulüpleri, oluşan bu zarar nedeniyle daha da mali olarak zorlanacak gibi görünüyor. Bu durum orta ve uzun vadede, futbolumuzun zaman içinde rekabet yeteneğinin giderek zayıflamasına ve buna bağlı olarak futbol kalitesinin düşmesine neden olacaktır. Bu durumun yeşil sahalara yansıması ise: gerileyen sportif performans olacaktır (UEFA ve FIFA sıralamasında düşüş). Ekonomik anlamıysa: Süper Lig’in değer yitirerek yoksullaşması ve kulüplerimizin ekonomik ve mali servet kaybına uğramalarıdır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar