Futbol kulüplerin toplam borcu 14.5 milyar lira

Tuğrul AKŞAR
Tuğrul AKŞAR EKO-SPOR taksar@gmail.com

Toplamda 14.5 milyar TL borca ulaşan Türk futbol kulüplerinin içinde bulundukları finansal darboğazdan bugün kendi olanaklarıyla kurtulma şansları ne yazık ki yok… Kulüplerin borçlarının neredeyse %75’i kısa vadeli borçlardan oluşuyor. Yine, bu borçlanma içinde banka kredilerinin payı da oldukça yüksek ve banka borçlarının da yine yüzde yetmişi yabancı para kredilerden ibaret.

Bu koşullar altında;

I. Finansal Koşullardaki olumsuz gelişmeler: Kurlardaki artışlar, (yaklaşık %40 civarında) finansman maliyetlerinin artması, (yaklaşık %110), mevcut borç stoku,

II. İlave gelir kaynağı yaratmaktaki sıkıntılar: Her ne kadar Süper Lig gelirleri bir önceki yıla göre yaklaşık %35 civarında artarak 3.5 milyar TL’na ulaşmış olsa da, naklen yayın gelirlerinin dışındaki gelirlerde, beklenen artış sağlanamadı. Ortalama seyirci sayısının bir önceki yıla göre %23 artarak, 14 bin civarlarına gelmesine karşın, toplam doluluk oranının 1/3 oranında olması maç günü gelirlerinde beklenen yeterli artışı sağlayamamıştır. Finansal Fair Play koşullarının UEFA tarafından sıkı şekilde takip edilmesi, kulüplerimizde büyümeye olanak vermediği için, beklenen gelirler istenilen oranda artmamıştır.

Bu koşullara bağlı olarak, maalesef kulüplerimizin borçları 14.5 milyar TL’ye ulaşırken, gelirleri 3.5 milyar TL civarında gerçekleşebilmiştir. Yani, gelirlerinin dört katı bir borçluluktan söz ediyoruz. Süper Lig kulüplerinin toplam birikimli zararları 6 milyar TL’ye yükseldi. Artan zararlar, kulüplerin özkaynaklarını da erozyona uğrattı ve toplam özkaynak açıkları 4.5 milyar TL’ye yükseldi. Süper Lig kulüplerinin toplam borçlarındaki artış, toplam varlık artışlarından daha fazla gerçekleşti. Buna bağlı olarak, kulüplerin toplam borçları, varlıklarının 2,5 katına ulaştı.

Futbol Üst Kurulu kurulmalı

Sonuç itibariyle, TFF’nin açıklanan projeyi hayata geçirmesi ilk etapta olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Bu projenin yaşama geçirilmesinde kamuoyundaki haklı endişeleri ortadan kaldırmak futbol otoritesinin öncelikli görevi olmalı. Bu bağlamda; daha geniş katılımlı, Kulüpler Birliği’nin de içinde olacağı, tüm futbol paydaşlarını kucaklayacak bir platform yararlı olacaktır. Eğer bir varlık havuzu oluşturulup buradan yaratılacak fonlarla kulüp borçlanmalarına çözüm yolları aranacaksa, öncelikle mutlaka bir Futbol Üst Kurulu oluşturulmalı ve bu kurul aracılığıyla bu proje hayata geçirilmelidir.

Oluşturulacak Futbol Üst Kurulu tamamıyla siyasetin etki ve nüfuz alanı dışında bir yapılanma ve liyakata sahip futbol insanları tarafından oluşturulmalıdır. Bu oluşum için yasal bir altyapının oluşturulması, sorunun uzun vadeli çözümü için kaçınılmaz bir zorunluluktur. Gerekirse bugünü feda edip yarınlarımızı kurtaracak uzun vadeli çözümlere odaklanılması bu noktada çok kritik.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar