Enerji arenasında

Filiz KARAOSMANOĞLU
Filiz KARAOSMANOĞLU SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM filiz@itu.edu.tr

I. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVEP) uygulanması başlıyor. Sanayide, tarımda, binada, ulaşımda, evde, işte, okulda enerji verimliliği şart. Üretirken, tüketirken önce bir nefes alıp tutmak, bir an düşünmek ve harcadığımız enerjiyi, bu enerjinin sebep olduklarının farkına varmak gerek. Enerjinin ülke ekonomisine bedeli ile iklim değişikliğine etkisini hiç unutmamak gerek. Üretimde verimlilik, en az hammadde, enerji ve su kullanımı ile aynı çıktıları elde etme ya da aynı kaynaklardan daha fazla ve kaliteli üretim ile mümkün. Böylece en iyi kaynak değerlendirmesine ulaşılır. Eğer kaynaklarımızı üretim ve tüketimde, gelecek nesillerin kullanımını da göz önüne alarak, yarın için de daim kılarak kullanırsak sürdürülebilirlik başarılır. Enerji üretilirken ve tüketilirken çifte kaynak verimliliği potansiyeline, diğer deyişle enerji verimliliği potansiyeline sahiptir. 8. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı "Enerji Verimliliği Arenası: Sorun, Söyleyelim" panelinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Genel Müdürü Dr. Oğuz Can başkanlığında I.UEVEP tematik alanlarını masaya yatırdık. Sizlerle sanayi ve teknoloji başlığını paylaşıyorum. Sanayide ve hizmet sunarken enerji yoğunluğu ve enerji kayıplarını azaltabilmek için: Isı Kullanan Büyük Endüstriyel Tesislerde Kojenerasyon Sistemlerinin Yaygınlaştırılması, Sanayide Enerji Verimliliği Projelerini ve Çeşitliliğini Artırmak İçin Destek Sağlanması, Sanayi Sektöründe Verimliliği Artırmak, Cihazlarda Enerji Verimliliği Performans Standartları ve Çevre Duyarlı Tasarım, Üretim, Etiketleme Sisteminin Uygulanması, Sanayi Sektöründe Enerji Verimliliğinin Desteklenmesi (Hibe), Gönüllü Anlaşmaların İyileştirilmesi ve Sanayide Enerji Tasarruf Potansiyeli Haritasının Çıkarılması eylemleri sanayicimizin enerji verimliliği yolunda yanında olacak. Sanayicimizin enerji verimliliği yatırımları için özendirilmesi gerekirken, pek çok güçlüğün bir arada olduğu ekosistemde üretip satmaya gayret eden KOBİ'lerde destek ve hibelerle ilgi yaratılması da gerekmekte. I.UEVEP ile herbir sanayi alt sektörü için enerji verimliliği potansiyelinin ve uygulanabilecek önlemlerin belirlenmesi, sektörleri temsil edecek en az beş tesiste enerji etüdü yapılması sonucunda Sanayi Enerji Verimliliği Envanteri için mesafe alınması ve Sanayide Enerji Tasarruf Potansiyeli Haritası'na ulaşmamız başarılacak. Sanayicimizin önünde mevzuatın yükümlülükleri ile gönüllü enerji verimliliği yolu durmakta. Enerji arenasında sanayicimizi enerji verimliliği seçenekleri bekliyor. "Her bir Verimlilik Arttırıcı Proje" ile Türkiye'mizin sera gazı azaltımına yapılacak katkı enerji arenasından yükselen alkış olacak. Enerji verimliliği kendi istihdam alanlarını da yaratıyor. Enerji verimliliği için yetkin ve yeterli sayıda Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) firmaları ile Enerji Yöneticisi (EY) gerekiyor. ETKB Müsteşarı Fatih Dönmez’ in belirttiği üzere "Faydası yüksek, yapılabilir, uygulanabilir projelerle ilerlenmeli, davranış değişikliği tetiklenmeli ve enerji verimliliği kültüre dönüşmeli". İşte bu, sürdürülebilir yaşam kültürümüzde enerji verimliliğinin temel bir öğe olduğunu göstermekte. Bu köşe ve "Sürdürülebilir Dünya" sayfasından enerji arenasındaki verimlilik başarıları sizlere hep ulaştı. Ulaşacak. Editörümüz Didem Eryar Ünlü bu konuda sadece ülkemizi değil dünyada olagelenleri tam zamanında bizlere ulaştırıyor. Çünkü bilirsek, özümsersek, heves edersek eyleme geçmek hız kazanır. Tarımda, binada, ulaşımda, evde, işte, okulda enerji verimliliği için yıl boyu odaklandığım, ilk eylem planımızı yakından takip ettiğim yazılarım olacak. Hepimizin enerji arenasında, enerji verimliliğini başarmamız mümkün. Haydi başlayalım.

İTÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr.Filiz Karaosmanoğlu tarafından kaleme alınan Sürdürülebilir Yaşam köşesi, SÜT-D işbirliği ile hazırlanmıştır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Sadık eski dostumuz 07 Aralık 2020
100. yazı 16 Eylül 2020