Gurbetçiler bu yaz ilk kez KDV ödemeden konut ve iş yeri alabilecekler

UZMAN GÖRÜŞÜ
UZMAN GÖRÜŞÜ dunyaweb@dunya.com

Nazmi KARYAĞDI - E.Gelir İdaresi Strateji Geliştirme D.Bşk./E.Baş Hesap Uzmanı

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte yurt dışında yaşayan yurttaşlarımız yoğun bir şekilde memlekete tatil için gelmeye başladılar. 1960’lardan başlayarak Almanya’dan İskandinav ülkelerine, Fransa’dan Hollanda’ya çalışmak için giden yurttaşlarımız o günden bu yana ülkemiz ekonomisine çok ciddi katkılar sağladılar. Artık üçüncü kuşak Türk vatandaşları Avrupa’da yaşıyor ve üç kuşağı da ilgilendiren bir düzenleme geçtiğimiz bahar aylarında TBMM’de yasalaşarak yürürlüğe girdi. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda 1 Nisan’da yürürlüğe giren değişiklikle (KDVK Md.13/1-i), yurt dışında yaşayan gurbetçilerimize Türkiye’de KDV ödemeksizin konut veya iş yeri alabilme imkanı getirildi. 

Yapılan düzenlemenin şartları ve uygulama süreci

Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları (resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları hariç) bu imkandan yararlanabilecekler.

Gurbetçilerimiz yaşadıkları ülkeden alacakları ikamet tezkeresi ile bu durumu satıcıya sunacaklar.

Ayrıca en az altı aydır yurt dışında bulunduğunu ispat edecek belgeyi satıcıya verecekler.

Yapı ruhsatında konut, dükkan, ofis, büro, rezidans, apart daire, devre mülk vb. olarak tanımlanan konut veya iş yerlerinden inşaatçı (müteahhit) tarafından devrin ilk kez gurbetçimize yapılıyor olması gerekiyor.

İnşa eden kişi bir başka kişiye satmışsa ve gurbetçimiz de bu kişiden satın almışsa, aldığı yer sıfır (kullanılmamış) dahi olsa, bu durumda KDV ödeyecektir.

İkinci önemli kural, satın alma bedelinin yabancı para (döviz) olarak Türkiye getirilmesidir. Bunun bir yöntemi yurt dışında bulunan dövizin, Türkiye'deki bir bankaya transfer edilmek suretiyle getirilmesidir.

Pek güvenilir bir yöntem olmasa da eğer gurbetçimiz dövizi yurt dışından fiziki olarak yanında getirmişse Gümrük İdaresinden alınacak belge ile de bu durumun ispatlanması gerekecektir.

Bu arada dövizin, yeni düzenlemenin Resmi Gazetede yayımlandığı tarih olan 8 Mart 2017’den sonra Türkiye’ye getirilmiş olması gerekiyor.

Gurbetçimiz satış bedelinin yarısını faturanın düzenlendiği tarihten önce yarısını da en geç bir yıl içinde döviz olarak Türkiye’ye getirirse yine KDV’siz satın alma fırsatından yararlanabilecek.

Bu arada; KDV’siz satın alınan konut ve iş yerinin bir yıl içinde satılmaması gerekiyor. Eğer satılmak istenirse zamanında ödenmeyen KDV’nin tecil faizi ile birlikte gurbetçimiz tarafından vergi dairesine ödenmesi gerekiyor.

Çünkü gurbetçimiz konut ve iş yerini aldığında tapu kütüğüne bu yönde bir şerh konacak, vergi ve faizi ödenmeden gayrimenkulü bir başkasına satabilmesi mümkün olmayacak.

Sonuç olarak;

Bu yaz inşaat sektörüne hareketlilik getirecek uygulama sayesinde cari açığın finansmanı için ülkemize döviz girişi de sağlanmış olacak.

Ayrıca 1960’lardan beri ülkemizin yurt dışındaki temsilcileri olarak, gönderdikleri/getirdikleri dövizlerle Türkiye ekonomisine katkıda bulunan gurbetçilerimize KDV’siz yeni konut ve iş yeri satın alma imkanı ile ülke olarak bir nevi teşekkür etmiş oluyoruz.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Euro nereye koşuyor? 03 Ağustos 2017