12 °C
Tuba İLZE
Tuba İLZE EĞİTİM tuba.ilze@dunya.com

İki bin gelir uzman yardımcısı alınacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2 bin gelir uzman yardımcısı alacağını açıkladı. 28 Aralık tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek yazılı sınava başvurular, 20 Kasım’da başlayıp 29 Kasım’da sona erecek.

En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakülte/bölümlerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen 4 yıllık fakültelerden birini son başvuru tarihi itibariyle bitirmiş ve otuz beş yaşını doldurmamış olanlar sınava başvurabiliyorlar. Gerekli olan şartlardan birisi de 07-08 Temmuz 2012 ve 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS P35 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleşiyor. Test usulü gerçekleştirilen sınavın konuları şu başlıklardan oluşuyor:

Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (genel hükümler-şirketler-kıymetli evrak), İcra ve İflas Hukuku (genel hükümler)

İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar

Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları

Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan sınav duyurusunda şu bilgilere yer veriliyor:

• Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; yerler itibarıyla, adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaklar. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alanadaylar da sözlü sınava çağrılacaklar.

• Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70’den az olmaması gerekiyor.

• Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

• Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulacak ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, yüzde 25’ine kadar aday ise yedek olarak tespit ediliyor.

• Atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılması zorunlu. Ataması yapılan uzman yardımcıları, beş yıllık süre zarfında atandıkları yerin dışında başka bir yerde görevlendirilemiyorlar.

 

Süreçte sizi hangi

aşamalar bekliyor?

Diyelim ki bu basamakları atladınız ve uzman yardımcısı kadrosuna atandınız. Bundan sonrasında sizi nasıl bir süreç bekliyor? Uzman yardımcısı kadrosuna atanma ile birlikte aslında yetiştirilme döneminiz başlıyor. Bu süreç, yeterlik sınavı sonucunda uzman kadrosuna atanılması ile sona eriyor.

Uzman yardımcısı kadrosuna atananlar, Başkanlıkça uygun görülen yer veya yerlerde temel mesleki eğitim kursuna tabi tutuluyorlar. Uzman yardımcılarının, temel mesleki eğitim kursunda başarılı olabilmeleri için görmüş oldukları konulara ilişkin yapılacak sınavlar ile kurs sonunda yapılacak genel sınavdan 100 üzerinden en az 60 puan almaları zorunlu. Kursu başarıyla tamamlayan uzman yardımcıları atamaları yapılan yerlerde yeterlik sınavına kadar stajyer olarak çalıştırılıyorlar. İlk staj notu, 60 puanın altında olan uzman yardımcısı başka bir birim amirinin emrinde görevlendiriliyorlar. İki staj notunun ortalaması, genel staj puanını oluşturuyor ve genel staj puanı 100 üzerinden en az 60 puan olanlar başarılı sayılıyorlar. Yapılan temel mesleki eğitim kursu sonunda başarılı olamayanlar ile başarılı olup da staj çalışmaları sonunda başarılı olamayan uzman yardımcıları yeterlik sınavı beklenmeksizin derecelerine uygun memur kadrosuna atanıyorlar.

Yeterlik sınavı, uzman yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren mevzuat ve uygulamaları ile mesleğin gerektirdiği bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını saptamak için yapılan sınav. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Uzman yardımcısı olarak asgari üç yıl çalışmış olanlar, en az iki ay önce bildirilmek suretiyle yeterlik sınavına çağrılıyorlar. Yeterlik sınavında başarı gösteren uzman yardımcıları, uzman kadrosuna atanıyorlar.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.