10 °C
Tuba İLZE
Tuba İLZE EĞİTİM tuba.ilze@dunya.com

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nın tarihi değişti

22 Ağustos tarihinde yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nın üçüncüsü 23 Kasım’da” başlıklı yazımdan itibaren konuya ilişkin sorular almaya devam ediyorum. İlginin çok fazla yoğun olması nedeniyle ileriki zamanlarda konuyu yeniden ele almayı planlıyordum. Ancak bugünlerde sınav tarihinde gerçekleştirilen değişiklikler, bir an önce bahsetmemi gerekli kıldı.

Önce, 23 Kasım 2013 tarihinde yapılması gereken İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nın ertelendiği ve 14 Aralık’ta gerçekleştirileceği açıklandı ve duyurusu yayınlandı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nca 14 Aralık tarihinde Açıköğretim sınavlarının da olduğu belirtildiğinden, her iki sınava da girecek adayların mağduriyetinin önlenmesi için sınavın 21 Aralık’ta yapılacağı duyuruldu. Yani son yapılan açıklamaya göre İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 21 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa olmak üzere beş merkezde yapılacak. Sınav ile ilgili sınav uygulama duyurusu, Kasım ayının ikinci haftasında www.isggm.gov.tr ve www.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak.

Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim alıp 21 Aralık 2013 tarihinde yapılacak sınava girecek adayların eğitimlerini en geç 10 Kasım tarihine kadar tamamlamış olmaları gerekiyor. Sınava ilişkin olarak yapılan açıklamada öne çıkan bazı bilgiler şunlar:

- 21 Aralık’ta yapılacak İşyeri hekimliği sınavına, hekimlik diplomasına sahip iş sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği bilim doktorları, iş sağlığı ve güvenliği alanında yardımcılık süresi dahil en az sekiz yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişleri, genel müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az sekiz yıl fiilen çalışmış hekimler doğrudan girebilecekler.

- B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına; iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile veya teknik elemanlar doğrudan girebilecekler.

- Milli Eğitim Bakanlığı’na yaptırılan daha önceki sınavlardan birine girmiş ve başarısız olmuş adaylar, en son katıldıkları eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde ilgili sınavlara katılabilecekler. Bu durumdaki adayların isimleri sınav listesine otomatik olarak eklenecek.

- İşyeri hekimliği sınavına; Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim alıp, girdiği her iki sınavda da başarısız olan hekimler doğrudan girebilecekler.

Öte yandan; “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 11 Ekim 2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu yönetmelik hükümleri doğrultusunda;

- 15 Ağustos 2009 tarihinden sonra bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim alıp sınav hakkını kaybedenler, bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla 1 yıl içinde ilgili sınavlara katılabilecekler.

- 2 Ağustos 2013 tarihli Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 55. maddesi doğrultusunda iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar, aşağıda belirtildiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenmiş olan prim gün sayısı ve sahip olduğu belgeye göre üst sınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı sınavına 2 Ağustos 2013 tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde en fazla iki defa girebilecekler.

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;

a) Başvurdukları tarihte adlarına 1500 gün prim ödenenler, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,

b) Başvurdukları tarihte adlarına 3000 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;

a) Başvurdukları tarihte adlarına 1800 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına, girebilecekler.

Başvuru işlemlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmek için öncelikle 11 Kasım’da www.meb.gov.tr ve www.isggm.gov.tr adreslerinde yayınlanacak olan uygulama duyuru metnini dikkatli bir şekilde incelemeyi unutmayın.

 

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.