Maliye banka hesaplarını incelemeye aldı

Mahmut Bülent YILDIRIM
Mahmut Bülent YILDIRIM mahmut.yildirim@dunya.com

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edileceği yönünde açıklamalar yapılırken, geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz” şeklinde açıklama yapmıştı.

Söz konusu açıklamanın ardından, vergi müfettişleri tarafından işletmelerin, şirket ortaklarının, şirket çalışanlarının ya da işletmeyle ilişkili kişilerin banka hesaplarının denetleneceği yönünde çok sayıda haber yapıldı. Mükelleflerin yapmış oldukları satışlara ilişkin tahsilatların başka banka hesaplarına yönlendirilerek tahsil edilmesinin tespit edilmesi halinde sonuçları ne olur sorusunun cevabını bulmaya çalışalım.

Banka hesapları takip altında

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde “Risk Analiz Genel Müdürlüğü”, Vergi Denetim Kurulu bünyesinde ise “Risk Analiz Sistemi” (VDK-RAS) kurulmuş olup, bankalar ile kredi kartı okuma makinesi (POS makinesi ve imprinter cihazı) veren diğer kurumlar tarafından gönderilen para hareketleri analiz edilerek riskli mükellefler incelemeye alınmakta, mükellef olmayan kişilerin banka hesaplarına sürekli para transferi olması halinde ise bu kişiler de gelen paralarla ilgili olarak izaha davet edilmekte, izahları yeterli bulunmayanlar incelemeye alınmaktadır.

Hesaba gelen para izah edilemez ise ceza var

 Vergi denetim elemanları tarafından yapılan incelemelerde, mükellefiyeti olmayan kişilerin banka hesaplarına gelen paralar ilgili kişi tarafından izah edilemez ve banka hesaplarına gelen paranın vergiye tabi bir işleme dayandığı ve vergilendirildiği hususu ispatlanamaz ise ilgili kişi hakkında ticari faaliyet kapsamında vergi inceleme raporları tanzim edilebilecektir. Yapılan incelemeler neticesinde, ticari faaliyet tespit edilenler hakkında mükellefiyet kaydı açılarak kayıt ve beyan dışı bırakılan tutarlar üzerinden özel usulsüzlük cezası, KDV, gelir vergisi ve geçici vergi yönünden tarhiyatlar ile tarh edilecek verginin bir katı kadar vergi ziyaı cezası önerilecektir.

Vergi denetim elemanları tarafından yapılan incelemelerde, banka hesaplarına gelen paralar ilgili kişi tarafından izah edilemez ve banka hesaplarına gelen paranın mükellefiyet kaydı olan bir işletme ile ilgili olduğu tespit edilirse, ilgili şirket hakkında vergi kayıp ve kaçağı oluştuğu yönünde vergi inceleme raporları tanzim edilerek kayıt ve beyan dışı bırakılan tutarlar üzerinden özel usulsüzlük cezası, KDV, gelir vergisi veya kurumlar vergisi ve geçici vergi yönünden tarhiyatlar ve tarh edilecek verginin bir katı kadar vergi ziyaı cezası önerilecektir.

Banka hesaplarının başkasına kullandırılması

 Banka hesaplarını başkasına kullandıranlarla ilgili olarak 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında vergi müfettişleri tarafından düzenlenen raporlar Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından değerlendirilmekte ve suç işleyenler hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaktadır. Söz konusu kanunun 15. maddesine göre, “Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya 5 bin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.”

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar